Al jaren gaat de gezondheidszorg gebukt onder de stijging van de zorgkosten en administratieve lasten. Dit zijn enorme uitdagingen waar iedere zorgorganisatie in elke sector mee te maken heeft. Eén van de oplossingen die wordt ingezet om de zorgkosten en administratieve lasten te verminderen is de Lumpsumfinanciering.
Het valt ons op dat vooral tijdens de start van de Coronacrisis deze vorm van financiering vaker onderzocht is en er meer artikelen hierover verschenen zijn. Het is goed om als zorgorganisatie stil te staan bij de effecten die deze financiering heeft. Als je in gesprek gaat met financierders over de mogelijkheden van Lumpsum dan is het heel belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt worden. In dit blog vertellen wij je alle ins en outs van deze type financiering en delen we tips die je mee kunt nemen in het gesprek met financierders.


Wat is Lumpsum in de praktijk?

Bij deze vorm van financiering ontvangt de zorgaanbieder per afgesproken tijdseenheid een vast bedrag van de financierder voor de totale geleverde zorg. Dit vastgestelde bedrag is hiermee niet onderhevig aan de declaratie van zorgaanbieders aan financierders, en hierop gestelde afkeur en omzetplafonds.
Lumpsum wordt ingezet voor eenvormige soorten zorg. Denk hierbij aan dagbesteding of aan het plaatsen van een heupprothese. De basis van deze financiering is voor een groot deel gebaseerd op de gemaakte afspraken tussen de financierder en de zorgaanbieder. Doordat de zorgaanbieder een vast bedrag ontvangt, krijgen zij veel vrijheid over de manier waarop zij zorg leveren en aan wie. De huidige informatiestromen wijzigen hierdoor ook. Hier zijn verder geen standaard richtlijnen aan verbonden. Dit kan volledig ingevuld worden met de afspraken die zorgaanbieders en financierders met elkaar maken. In het sociale domein kan dit bijvoorbeeld inhouden dat een deel van het berichtenverkeer vervalt. In alle sectoren heeft het als effect dat declaratie van zorguren niet leidend is voor de betaling van financierders. Dit kan betekenen dat de manier van administratievoering wijzigt voor alle partijen. We raden aan om vooraf een kritische blik te werpen op deze processen.

Om meer inzicht te geven in deze vorm van financiering hebben we de belangrijkste voor- en nadelen voor je op een rijtje gezet.

Voordelen

• Minder administratieve lasten;
• Minder geldstromen;
• Inkomsten inzichtelijk, minder risico op te weinig financiering;
• Meer beleidsruimte voor zorgaanbieder. Stimulans om innovatief en efficiënt te werk te gaan;
• Geen productieprikkel aanwezig. Aantal cliënten niet leidend voor inkomsten.

Nadelen

• Minder geschikt voor maatwerkproducten;
• Financierder ontneemt zichzelf de kans om te innoveren;
• Wantrouwen financierders richting zorgaanbieders


Wat mee te nemen in gesprekken met financierders

Als je in gesprek gaat met financierders over de mogelijkheid omtrent Lumpsum, is het belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt worden. De handige punten hieronder kun je meenemen in het gesprek en gebruiken als richtlijn:
1. Inkoopafspraken
2. Af te leggen verantwoording rondom geleverde zorg
3. Bij welke partij welke verantwoordelijkheid ligt
4. Gestelde KPI’s, en hoe deze gerapporteerd worden
5. Boetebeding rondom niet halen gestelde KPI’s
6. Onjuistheid vastgestelde bedrag


Meer informatie

We hopen dat ons blog je meer duidelijkheid heeft gegeven over de lumpsumfinanciering. Heb je vragen hierover? Neem contact op met ons!

Neem contact met ons op

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en je bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Ik wil op de hoogte blijven!

©2023 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact