Migratie iWmo iJw 2.0 naar 2.1

Vanaf 12 juni 2017 wordt iWmo 2.1 en iJw 2.1 in gebruik genomen en is het niet meer mogelijk om berichten te versturen en ontvangen via iWmo en iJW versie 2.0. In principe is het de taak van gemeenten en zorgaanbieders om gezamenlijk afspraken te maken omtrent de overschakeling. Echter, om de migratie, en als gevolg daarvan de verwerking van declaraties, facturen en overige berichten, goed te laten verlopen is het ‘Landelijk draaiboek migratie iWmo 2.0 naar iWmo 2.1’ opgesteld. Ook is er een draaiboek voor iJw.

Zorginstellingen hebben nu veel informatie gekregen van verschillende bronnen. In dit artikel geven we u een samenvatting van de belangrijkste punten, praktische tips en een duidelijke tijdlijn omtrent de overschakeling.


Belangrijke data uit het draaiboek

Tussen 28 mei en 8 juni vindt de afsluitende fase plaats. In deze fase sluiten zorgaanbieders en gemeenten het berichtenverkeer in iWmo 2.0 en IJw 2.0 af. Het is namelijk niet mogelijk om na de migratie op 12 juni een 2.0 bericht te beantwoorden met een retourbericht in de 2.1 release. Om zulke gebroken berichtenparen te voorkomen, is een landelijke freeze afgesproken tussen 8 en 12 juni. Dit houdt in dat zorgaanbieders en gemeenten in deze freezeperiode geen berichten uitwisselen. Dit betekent dat na 8 juni alle berichten in iWmo 2.0 en iJw2.0 verwerkt moeten zijn. Tussen 8 juni en 12 juni vindt de fase Transitie plaats door Inlichtingenbureau, RINIS en VECOZO, zodat vanaf 12 juni 13:00 iWmo 2.1 en iJw2.1 gebruikt kunnen worden.

Tijdlijn iWmo iJw 2.0 naar 2.1

Naar aanleiding van het in het landelijk draaiboek opgenomen tijdschema hebben wij onderstaande tijdlijn opgesteld:

Uw taak als zorgorganisatie

Als zorgorganisatie is het dus uw taak dat alle declaratieberichten voor 29 mei, en alle overige berichten voor 6 juni 17:00 uur zijn verzonden. Daarnaast dient u er ook voor te zorgen dat alle retourberichten voor zondag 8 juni 13:00 zijn ingelezen. Dit verreist enige voorbereiding.

Vragen die u zich vooraf kunt stellen, zijn bijvoorbeeld:

 • Is het duidelijk wat uw ECD nodig heeft om de berichten goed te kunnen verwerken?
 • Dienen er functionaliteiten in uw ECD aangepast te worden om de landelijke freeze te bewerkstelligen?
 • Bent u op de hoogte op welk moment er een freeze in uw systeem plaats moet vinden?
 • Is het voor uw systeem nodig dat alle voor 8 juni geïmporteerde berichten ingelezen zijn of kunt u dit ook na de migratie doen?

Tip: Antwoorden op deze vragen kunt u nagaan bij uw softwareleverancier.

Onze tips voor een goede overschakeling

Tip 1: Bouw een melding in uw systeem. Om gebroken berichtenparen te voorkomen kunt u een melding in uw systeem inbouwen. Deze geeft dan een waarschuwing/blokkade wanneer er toch berichten na 6 juni worden verstuurd of berichten na 8 juni worden ingelezen.

Tip 2: Wees alert bij het schakelpunt. Daarnaast willen wij u meegeven alert te zijn op een eventuele koppeling in het schakelpunt. Als er geautomatiseerd berichten van het schakelpunt in uw ECD worden ingelezen, zorg er dan voor dat deze koppeling op een zeker moment wordt uitgezet om gebroken berichten te voorkomen.

Tip 3: Kijk of de geadviseerde deadlines haalbaar zijn. De geadviseerde deadlines zijn opgesteld om extra werkzaamheden als gevolg van gebroken berichtenparen te voorkomen. Een belangrijke vraag hierbij is of de gestelde deadlines haalbaar zijn voor zorginstellingen en gemeenten. Als u verwacht dat de deadlines niet haalbaar zijn, kunnen zorginstellingen en gemeenten in overleg het tijdschema aanpassen.

Ik heb een gebroken bericht, wat nu?

Wij raden u sterk aan u aan de tijdsplanning te houden en gebroken berichten te voorkomen. Mocht er toch sprake zijn van een gebroken bericht neem dan contact op met de gemeente over het eventueel opnieuw indienen van het bericht. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, is er een nood mogelijkheid via uw softwareleverancier door een conversie module aan te schaffen. Deze noodvoorziening is ontwikkeld door Zorginstituut Nederland en het Programma i-Sociaal Domein. Met deze noodvoorziening kunnen iWmo 2.0 en iJw 2.0 (EI) berichten naar iWmo 2.1 en iJw 2.1 (XML) berichten worden geconverteerd en andersom. De applicatie ondersteunt met uitzondering van de JW321 en de JW322 alle Jeugdwet- en Wmo-berichten.

Ik heb een vraag, waar kan ik terecht?

Vragen met betrekking tot berichtspecificaties:

 • Servicedesk van iStandaarden
  • Mail: info@istandaarden.nl
  • Tel: 020-797 89 48

Vragen met betrekking tot de overgang naar iWmo en iJw 2.1 (voor zorgaanbieders die aangesloten zijn bij VECOZO)


 • Supportdesk van VECOZO
  • Mail: support@vecozo.nl
  • Tel: 013-462 56 41


 • Softwareleveranciers:
  • Mail: softwarehelpdesk@vecozo.nl

Ook kunt u contact opnemen met de implementatieadviseur van programma i-Sociaal Domein van uw regio voor adviezen omtrent de implementatie en de samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeente. Wie de adviseur van uw regio is, kunt u vinden op http://i-sociaaldomein.nl/implementatieadviseurs

Mocht u vragen hebben over de Migratie iWmo iJw 2.0 naar 2.1, neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

Marleen Hendriks en Yvonne Jorna

Consultants Care

Marleen Hendriks

Consultant Care


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/cure4legal.nl/httpdocs/wp-content/plugins/mw-modules/modules/content/content.php on line 121

Blog Care | Migratie iWmo iJw 2.0 naar 2.1

AFAS Consultant

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact