Op naar een nieuw rekeningschema 3.0 voor zorginstellingen!

In 2004 is het huidige rekeningschema voor zorginstellingen gepresenteerd. Ik weet niet hoe het bij u is, maar de wereld is sinds 2004 aardig veranderd, zo ook voor zorginstellingen. In dit artikel bespreek ik de goede punten van dit rekeningschema en waarom het geactualiseerd moet worden.

Rekeningschema voor zorginstellingen

In het huidige rekeningschema:

  • zijn rubrieken benoemd,
  • wordt het rekeningschema uitgewerkt in grootboekrekeningen,
  • wordt per grootboekrekening weergegeven wat er aan kosten of baten onder vallen,
  • wordt afgesloten met een alfabetische lijst met kosten en baten en hun grootboekrekening.

Ter verduidelijking is hier een voorbeeld:

Algemene kosten Rubriek 45
Grootboekrekening 451400 kosten betalingsverkeer
451400 bestaat uit bankkosten
provisiekostenbank

Het rekeningschema kan de administratie van een zorginstelling veel handvatten geven, bijvoorbeeld voor een goede inrichting van de administratie, de verwerking van de kosten en baten en vormt een basis voor de jaarrekening. Ik schrijf bewust kan, het is namelijk niet verplicht om het landelijk rekeningschema te volgen, u mag afwijken.

In het kader van transparantie heeft de overheid al jaren geleden zorginstellingen verplicht de jaarrekening te verantwoorden in een landelijk model. Met dit landelijk jaarrekeningmodel wordt de transparantie bevorderd en kunnen zorginstellingen met elkaar vergeleken worden. Dit landelijk jaarrekeningmodel is gebaseerd op het rekeningschema voor zorginstellingen.

NZa uitvragen

In 2017 zijn er twee grote informatie uitvragen gedaan door de NZa. De eerste was in periode december 2016 – januari 2017 en betrof het tarievenonderzoek verpleging en verzorging Zvw. De tweede uitvraag betrof het kostenonderzoek langdurige zorg inzake verblijfstarieven.

Zorginstellingen waren verplicht om mee te doen aan deze uitvragen. Voor de betrokken instellingen een aanzienlijke tijdsinspanning om de gevraagde gegevens op te halen uit hun administratie. Zelf heb ik een drietal uitvragen voor klanten mogen invullen. Bij het invullen viel op dat de vraagstelling in de uitvraag gebaseerd was op het rekeningschema voor zorginstellen.

M.a.w. de overheid, de NZa, maar ook zorgkantoren maken bij hun administratieve vragen gebruik van het landelijk rekeningschema voor zorginstellingen.

Is het rekeningschema voor zorginstellingen nog bij de tijd?

Sinds de publicatie van het rekeningschema voor zorginstellingen is de wereld veranderd. Enkele voorbeelden van belangrijke veranderingen, die van toepassing zijn op het rekeningschema en zorginstellingen, zijn:

  • benamingen; het CTG is inmiddels de NZa,
  • het onderscheid van activa, afschrijvingskosten en huur naar financieringsbron is niet meer van toepassing,
  • de veranderingen in werkgeverskosten en afdrachten rondom salarissen,
  • de splitsing van de AWBZ in WLZ, ZVW en WMO,
  • nieuwe functies of kosten die nog niet bestonden in 2004.

Rekeningschema 3.0

Hoewel het huidige rekeningschema voor zorginstellingen een update behoeft, is het een krachtig hulpmiddel. Intern om te komen tot een betrouwbare financiële administratie. Extern als middel om te communiceren met belanghebbenden, zoals de overheid en de NZa.

Kortom, laten we het huidige rekeningschema voor zorginstellingen actualiseren dan hebben we er nog vele jaren plezier van. Wilt u het bovenstaande nog vóór 1 januari 2018 bekijken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag op weg!

Contact opnemen

Ben van Houten

Controller

Ben van Houten

Controller

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact