Omzetbelasting in de zorg, een vak apart

Omzetbelasting (btw) in de zorg is een vak apart. In beginsel zijn het medische diensten die gericht zijn op de bescherming, de instandhouding of het herstel van de menselijke gezondheid, vrijgesteld van omzetbelasting. Wij zien echter bij veel van onze klanten dat zij zich toch ook meer en meer begeven op de scheidslijn waar btw wel degelijk om de hoek komt kijken.

De vrijstelling van btw geldt in ieder geval voor de:

 • Medische beroepsbeoefenaren,
 • Tandartsen en tandtechnici,
 • Arbodiensten,
 • Ambulancevervoer,
 • Verzorging en verpleging in instellingen,
 • Maatschappelijke ondersteuning langdurige zorg,
 • Dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang,
 • Menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk.

U moet zich echter er wel bewust van zijn dat in sommige gevallen er wel btw moet worden afgedragen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de volgende medische activiteiten:

 • Medische verklaringen, medische onderzoeken of medische deskundigenrapporten over aansprakelijkheid, schaderaming of medische beroepsfouten, voor personen die iemand aansprakelijk willen stellen,
 • Het op verzoek van derden verrichten van medisch onderzoek van personen en het afnemen van bijvoorbeeld bloed voor het testen op ziekten. Bijvoorbeeld voor het afsluiten van een levensverzekering. Voorwaarde hierbij is dat deze handelingen hoofdzakelijk bedoeld zijn om verzekeraar te informeren, en niet om ziekten op te sporen,
 • Groepsbehandelingen, tenzij binnen die behandeling iedere persoon wordt behandeld voor zijn of haar specifieke stoornis of beperking,
 • Rijbewijskeuring en medische keuring voor piloten,
 • Internetconsulten, als deze niet voldoen aan de richtlijnen van de KNMG,
 • Werkzaamheden van een psycholoog voor werkgevers om het functioneren van werknemers te verbeteren door gedragsverandering,
 • Werkzaamheden van een psycholoog op het gebied van relatietherapie,
 • Het verstrekken van producten die in het verlengde liggen van de behandelingen die u verricht, bijvoorbeeld het verstrekken van zonnebrandproducten,

Zoals u ziet liggen wellicht sommige activiteiten die u verricht dichter op het scheidsvlak van het hebben van een btw-plicht richting de fiscus. Ook voor het uitlenen van personeel geldt een btw-plicht maar onder bepaalde voorwaarden mag u soms ook een vrijstelling toepassen. Bent u echter een uitzendbureau wat personeel in de zorg uitzend dan moet u altijd 21% btw berekenen. Dit geldt altijd ook als u personeel uitzend die een BIG-registratie heeft.

Ons advies is dan ook altijd om goed fiscaal advies in te winnen als u van plan bent om activiteiten te gaan ontwikkelen in de zorg. U kunt hiervoor uiteraard contact met ons opnemen.

Contact opnemen

©2021 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact