Is uw organisatie 2018 proof?

In de vorige nieuwsbrief bespraken we het onderwerp eindejaarsuitkering in ons artikel “Wel of geen eindejaarsaanspraak over meeruren?”. Ook in het nieuwe jaar krijgen we te maken met invloedrijke (wets-)wijzigingen. Hoe is uw organisatie erop voorbereid? Waar heeft u wel of misschien nog niet aan gedacht? Wat zijn de deadlines en hoe kunnen wij u helpen dit te realiseren?

De broekriem aan … of toch niet?

Aan het einde van 2017 en in het eerste kwartaal in 2018 krijgt u te maken met afrekeningen en hogere kosten. Denk daarbij aan de druk op uw liquiditeit door de aangifte loonheffingen van december, die u in januari moet betalen. In december rekent u met uw werknemers namelijk de eindejaarsuitkering af, waardoor de te betalen loonheffing hier hoger ligt dan in de meeste reguliere maanden. De loonaangifte ontvangt u in januari, welke eind januari betaald moet zijn.

Verder is de Werkkostenregeling (WKR) ‘hot item’, een onderwerp wat vaak nog veel teweegbrengt binnen organisaties over de toepassing hiervan. Na het afsluiten van 2017 wordt de WKR definitief bepaald. De vraag is dan of u eindheffing moet betalen of niet? Let wel op dat u over het bedrag boven de 1,2% van het heffingsplichtingloon 80% eindheffing betaald moet worden. Dit wordt ook meegenomen in de eerste aangifteperiode van het nieuwe jaar.

De Wet Normering Topinkomens is ook weer geïndexeerd en wel van 181.000 in 2017 naar maximaal 187.000 in 2018 voor topfunctionarissen met een dienstbetrekking. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking gelden andere maxima.

Houdt verder rekening dat uw werknemers met het minimumloon meer gaan verdienen. Het wettelijk minimumloon gaat per 1 januari 2018 omhoog, namelijk van 1565,40 naar 1578,00. Hierop sluit het Jeugd-liv aan. U heeft hier te maken met extra loonkosten, omdat de minimumlonen per 1 juli 2017 ook voor werknemers van 18, 19, 20 en 21 jaar omhoog zijn gegaan. Mogelijk kunt u hierdoor in 2018 in aanmerking komen voor het (jeugd-)liv. Het lage inkomens voordeel over 2017 wordt immers (wanneer u hiervoor in aanmerking komt) in 2018 aan u uitgekeerd. Wilt u hier meer over weten? In de volgende nieuwsbrief in januari zullen we u uitgebreider informeren over de voorwaarden.

Recht op privacy en datalekken voorkomen

Per 25 mei 2018 treedt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Wat betekent de AVG voor uw organisatie? Belangrijke vragen die u uzelf kan stellen met betrekking tot de AVG zijn: Heeft u al een Functionaris Gegevensbescherming aangenomen? Zijn er bewerkersovereenkomsten opgesteld tussen u en verschillende partijen? Onze Legal Counsel en Privacy Officer Marieke van Dijk heeft in haar blog “Wat u echt móet weten over de AVG!” de belangrijkste aandachtspunten en tips voor u op een rij gezet.

Wat hebben wij van u nodig per 1 januari 2018?

Als wij de salarisadministratie voor u verzorgen en u de beschikking Whk ontvangt voor 2018 is het belangrijk dat wij van u zo snel mogelijk uw belastingdienst brieven ontvangen. Dit is van groot belang, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u de juiste premies afdraagt.

Wat kan Cure4 voor u als werkgever betekenen?

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan gerust contact op. De besproken onderwerpen zijn belangrijk en het is zeker van belang voor u om te weten wat te doen om uw organisatie goed 2018 proof in te gaan.

Contact opnemen

Chantal Wouters

Salarisadministrateur

Chantal Wouters

Salarisadministrateur

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact