Belangrijkste wijzigingen Wet BIG

Vanaf 1 april 2019 gaan de wijzigingen van de Wet BIG in. De aanpassingen zorgen voor modernisering van het tuchtrecht, aanpassing in verband met de beroepsregulering en de flexibilisering van de regels met betrekking voorbehouden handelingen. Aanleiding voor de wijziging was de in 2013 verschenen evaluatie van de Wet BIG.

Zichtbaar voeren van het BIG-nummer

Voor de zorgverlener is de belangrijkste en ingrijpendste wijziging dat hij verplicht het BIG-nummer moeten gaan vermelden in correspondentie met patiënten. Het is de bedoeling dat zorgverleners actief hun BIG-nummer bekend gaan maken.. Er is voorgesteld om het BIG-nummer te vermelden op alle facturen, briefpapier, websites en naambordjes van de zorgverlener. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zal toezicht houden op de naleving van deze regeling door de zorgverlener.

Aandacht voor extra administratieve lasten

De aanpassingen zullen ingaan op 1 april 2019. De KNMG heeft bij het ministerie van VWS aangegeven dat dit veel te snel is. Het ministerie van VWS gaat op korte termijn in overleg met beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland over het zichtbaar voeren van het BIG nummer. Doel van het overleg is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor de uitvoering. Dit leidt mogelijk tot een aangepaste uitwerking van de regelgeving. Tot die tijd wordt de IGJ gevraagd niet te handhaven op het zichtbaar voeren van het BIG-nummer.

Overige wijzigingen Wet BIG

De andere wijzigingen zien op het tuchtrecht en daar zal de zorgverlener pas iets van merken wanneer hij in aanraking komt met het tuchtrecht. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor de zorgverlener op een rijtje:

  • De tuchtrechter kan een beroepsverbod opleggen als de veiligheid dat vereist, waardoor ook de betrokkene niet meer (volledig) in de individuele gezondheidszorg kan mag werken.
  • Ook het gedrag van de BIG-geregistreerde in een ander beroep of in zijn privéleven kan onder het tuchtrecht vallen. Het gaan dan om ernstig gedrag dat niet past bij de beroepsuitoefening.
  • De IGJ kan een zorgverlener vanwege ernstig gedrag direct op non-actief stellen in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter (de zogenaamde last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten).
  • De tuchtrechter kan in het belang van de individuele gezondheidszorg bepalen dat berispingen en boetes openbaar worden gemaakt.
  • Eenvoudige klachten kunnen via een voorzittersbeslissing worden afgehandeld.
  • De klager krijgt de mogelijkheid om gebruik te maken van de ondersteuning door een tuchtklachtfunctionaris.
  • De klager moet griffierecht van EUR 50,- gaan betalen. Als de klacht gegrond is krijgt hij dit bedrag terug.
  • De tuchtrechter kan de aangeklaagde veroordelen in de kosten die de klager heeft moeten maken. Dit kan alleen als de klacht (gedeeltelijk) gegrond is.
  • BIG geregistreerde moeten in correspondentie met patiënten het BIG-nummer vermelden. Op die manier kan een patiënt makkelijker de bevoegdheid van een zorgverlener controleren in het BIG-register.

bron: KNMG

Start tijdig met voorbereidingen

Concreet betekent dit voor zorgverleners dat ze wel na moeten gaan denken over het vermelden van hun BIG-nummer in correspondentie met de patiënt. Dat er nu overleg is over de invulling van de regeling en er aan het IGJ is gevraagd nog niet actief te controleren betekent niet dat de regeling van tafel geschoven zal worden. Het is dus van belang hiermee aan de slag te gaan en te gaan inventariseren wat de mogelijkheden zijn. Zodat je snel kan voldoen aan de regeling zodra er gecontroleerd gaat worden.

Heb je vragen over deze wijzigingen? Wij helpen je graag verder.

Contact opnemen

Pernette Wubbenhorst

legal consultant

Pernette Wubbenhorst

Legal Consultant

Recente publicaties

Blog | Wat gaat er nog veranderen in Profit voor het einde van het jaar?

956

29 November 2021

In deze drukke tijd van het jaar voor HR- en Salarisadministratie worden er door AFAS voor januari 2…

Update | De belangrijkste wijzigingen voor de WKR 2022 in de zorg

994

24 November 2021

Nu het nieuwe jaar voor de deur staat wil je helemaal de op de hoogte zijn van alle wijzigingen voor…

Blog | Wat betekent het woonplaatsbeginsel voor jou als zorgaanbieder?

496

17 November 2021

In dit blog gaan wij dieper in op de veranderingen in de zorgcontractering en de zorgadministratie d…

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact