Samen op weg naar een betere GGZ

Tijdens onze Cure4Labs presenteert een klant een case of probleemstelling aan onze consultants. Samen met de klant proberen we in één middag met zo concreet mogelijke oplossingen te komen. Op 26 mei vond wederom een Cure4Labs plaats. Deze keer met als gast Martijn Bogaardt, de oprichter en directeur van IGHD Verslavingszorg uit Rotterdam. Zijn uitdaging was: ‘wat is the next level voor IGHD?

Tijdens onze opdrachten bij de IGHD zijn we onder de indruk geraakt van de hoge cliënttevredenheid, de behandelsuccessen en de betrokkenheid van behandelaren. Het zorgpad is bij de IGHD strak georganiseerd en voldoet op alle vlakken aan geldende wet- en regelgeving. Martijn Bogaard blijkt de inventieve en charismatische man met focus en visie achter deze verslavingszorgaanbieder. Ondanks al deze successen wil hij de IGHD blijven door ontwikkelen en echte veranderingen in het GGZ landschap teweegbrengen.

Leren van een ervaren ondernemer

Met een achtergrond als ontwikkelaar van immense bouwprojecten was de implementatie van de zogenaamde marktwerking in de zorg, organisatorisch, een regelrechte schok. Martijns’ achtergrond blijkt echter uitermate bruikbaar om op een Lean- en resultaatgerichte manier naar de zorg te kijken. De aanpak volgt de principes van ‘reversed engineering’: hoe krijg ik voor mijn patiënt, het hoogst haalbare resultaat, de meeste behandeluren van de beste specialisten, in een zo beperkt mogelijke tijd binnen de geldende afspraak met de zorgverzekeraars?

Kritisch adviseren: oefening op macroniveau

Veranderingen heb je nooit zomaar even snel doorgevoerd. Eerst moet je alle stakeholders en beleidsbepalers overtuigen van je ideeën. De overheid is de grootste beleidsbepaler die we in de zorg kennen. Maar wat willen wij het nieuwe kabinet meegeven om de zorg nog meer te kunnen verbeteren? Martijn en de Cure4 consultants daagden elkaar uit om over kaders na te denken, het maximale resultaat na te streven, ook al doet het soms een beetje pijn als je daarmee confronterend bent richting de opdrachtgevers. Want hoe verleidelijk is het om te komen met oplossingen die netjes binnen de huidige kaders passen?

Echte veranderingen teweegbrengen kun je alleen realiseren als je op de juiste manier de confrontatie zoekt. Neem bijvoorbeeld de consultancy. Advies dat beperkt blijft tot de werkelijkheid die de opdrachtgever al kent, zal geen structurele veranderingen opleveren.

Zoals Martijn Bogaardt het zegt: “Wees complementair en trek je gesprekspartner uit de usual comfortzone, denk bijvoorbeeld eens als John de Mol in de gezondheidszorg, een keiharde rasondernemer. Verplaats je volledig in de leefsituatie van de patiënt. Pas de theorie van Montesquieu eens toe op de gezondheidszorg: ‘Trias cura’ en wees kritisch op de verhoudingen binnen de gezondheidszorg.”

Als je doet wat je deed, blijf je krijgen wat je kreeg

Waarom hebben we het nu over consultancy en adviseren? Omdat behandelen en adviseren vele raakvlakken hebben als het om gedragsverandering gaat. In de GGZ probeer je patiënten die een vertroebeld en onjuist beeld hebben van de werkelijkheid tijdens hun behandeling dusdanig te sturen naar een gezonde werkelijkheid. Veel patiënten in de GGZ zien vaak ‘blauw balletjes’ (hun eigen werkelijkheid), terwijl ze naar een oranje sinaasappel (dé werkelijkheid) kijken.

IGHD zorgt met hun intensieve behandelmethode voor een echte verandering bij patiënten. Want de patiënten geen tijd geven om beïnvloed te worden door hun oude beelden van ‘blauwe balletjes’ is een belangrijke eerste stap naar herstel. Tijdens de behandeling hen intensief laten beseffen dat de oranje sinaasappel de juiste werkelijkheid is, is uiteindelijk dé manier waarmee de IGHD veel succes en resultaat boekt.

Kortom, echte verandering begint bij het loslaten van de eigen werkelijkheid en open te staan voor een nieuwe, misschien wel betere werkelijkheid.


Wat is the next-level voor IGHD?

Om het verhaal rond te maken hebben we ons advies richting IGHD verpakt in blauwe balletjes aangeboden (stiekem waren het oranje sinaasappels). Wat was het advies? U bent van harte welkom om zelf een keer mee te doen aan Cure4Labs.

Cure4Labs

Cure4 organiseert regelmatig een Cure4Labs- sessie met onze opdrachtgevers. Dertig consultants bundelen de krachten en komen in een dagdeel tot een advies voor een specifieke klantvraag. Klant en consultants die elkaar kritisch bevragen en van elkaar leren, vormen het doel.

Ook behoefte aan een Cure4Labs, een advies in een middag van dertig kritische meedenkende consultants? Neem dan contact met ons op.

Itske Lindhout

Senior Consultant Cure

Itske Lindhout

Programmadirecteur

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact