Slimmere EPD’s zorgen in de toekomst voor lagere administratieve lastendruk

Zorgprofessionals zijn nu te veel tijd kwijt aan registratie van gegevens in de huidige systemen. Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) pakketten zorgen nu nog voor een te hoge administratieve lastendruk bij zorgverleners. Dit kan leiden tot veiligheidsrisico’s bij patiënten (cliënten) vanwege onvoldoende beschikbare goede informatie over de patiënt en tot overspannen zorgverleners. Welke technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen tot slimmere EPD’s waarmee deze problemen opgelost kunnen worden?

Focus op de patiënt

Zorgverleners zijn nu de helft van hun tijd bezig met het goed registreren van patiëntinformatie in een EPD (of ECD). Deze tijd willen en kunnen ze beter aan zorg voor de patiënt besteden. Het ontwerp en de inrichting van EPD’s zal in de toekomst anders moeten. Ondanks de strenge eisen vanuit facturatie en regelgeving, en een focus op patiëntveiligheid, kunnen EPD’s slimmer ingericht worden.

Zorg voor de patiënt zal in een EPD de centrale focus moeten krijgen. De huidige medische situatie van de patiënt (inclusief diagnose), grote klinische risico’s, en knelpunten die het medisch team zal moeten oplossen, zullen centraal moeten staan in het EPD. Hierbij is het belangrijk dat dit in gewoon Nederlands wordt opgeschreven en jargon vermeden, zodat iedereen het EPD kan begrijpen.

Technologische ontwikkelingen

Er zijn nu een aantal technologische ontwikkelingen die het in de toekomst mogelijk maken om EPD’s slimmer in te richten:

  • Gebruiksvriendelijk interface: een ‘patiënt portret’ waarin in één oogopslag inzichtelijk is hoe het ervoor staat met de patiënt en waarin zorgverleners snel hun observaties en acties met betrekking tot de status van de patiënt kunnen toevoegen. Een aanrader zou zijn om eventueel foto’s toe te kunnen voegen. Een interface zal op een snelle en natuurlijke manier moeten werken.
  • Voice control: waarom kan een dokter nu niet zeggen: “geef mij een overzicht van de glucose en creatine waarden van Jan sinds hij is opgenomen in het ziekenhuis gepresenteerd in een grafiek”? Het scheelt veel typewerk en muisgeklik om deze informatie goed te ontsluiten. Microsoft en Google zijn al bezig met pilots om gesprekken tussen patiënt en dokter in een digitale aantekeningen om te zetten.
  • Data analytics: het koppelen van verschillende data en op basis van deze big data bestanden analyses uitvoeren. Hierdoor ontstaan nieuwe en betere inzichten voor zorgverleners hetgeen de kwaliteit van zorg ten goede komt.
  • Visualisatie: patiënt data kan op een betere manier gepresenteerd worden, zodat het snel begrijpbaar is voor alle zorgverleners, maar ook voor de patiënt. Het visueel maken van informatie helpt hierbij.
  • Mijn EPD omgeving: de patiënt krijgt toegang tot zijn eigen EPD en zal hierdoor ook meer betrokken zijn.
    Geautomatiseerde facturatie: facturatie aan o.a. zorgverzekeraars, gemeenten en patiënten automatisch gekoppeld aan het EPD, zonder dat er handmatige acties bij het overzetten van data nodig zijn. Dit verkleint ook de kans op foutieve facturatie. De huidige EPD’s zijn hierin al redelijk op weg, maar toch zit er nog te veel handwerk in.
  • Artificial Intelligence (AI): op dit moment is AI nog in een te prematuur stadium voor EPD’s. Maar het zo mooi zijn als in de toekomst data niet nodeloos overgetypt hoeft te worden, o.a. voor kwaliteitscontroles. AI kan een grote rol hierin spelen. Uiteindelijk zal AI ook zorgverleners ondersteunen in het maken van beslissingen. IBM is met haar supercomputer Watson al hard op weg: in de toekomst zullen patiënten aan de dokter vragen of hij Watson al heeft geraadpleegd voor de diagnose.

Toekomst

Op dit moment zijn EPD’s nog niet zover, maar het gaat wel komen. Slimmere EPD’s zullen zorgen voor een hogere productiviteit van zorgverleners (en ondersteuning), voor betere kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid, en voor minder frustratie bij zorgverleners en daarmee een hogere medewerkerstevredenheid. Op dit moment zien we al verbeteringen in interfaces van EPD’s, en hopelijk ook snel het gebruik van o.a. data visualisatie en AI. Op naar een digitale toekomst!

Wilt u een keer sparren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van EPD of ECD? Neem dan vooral contact met mij of een collega op. Of lees meer over onze ideale zorgadministratie.

Martijn van Dalen

Business Line Manager team Outsourcing

Martijn van Dalen is Business Line Manager Outsourcing. Zijn team voert o.a. de zorgadministratie voor zorginstellingen uit. Hiervoor is hij als management consultant werkzaam geweest voor RvB’s en finance directors van diverse zorginstellingen (van UMC’s en topklinische ziekenhuizen tot grote Care- en GGZ-instellingen).

Geraadpleegde bronnen: Harvard Business Review

©2024 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact