Telefonisch consult declarabel in 2018

Op 1 januari 2018 worden onderstaande zorgactiviteiten geïntroduceerd voor het screen tot screen consult, het telefonisch consult en het schriftelijke consult. Welke impact heeft deze wijziging op verschillende afdelingen in het ziekenhuis en op de medisch specialist?

Drie nieuwe zorgactiviteiten

  1. 190161 – Screen to screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek
    1. Een consult waarbij een patiënt voor een zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert middels een videoverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face polikliniekbezoek. Van dit consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.
  2. 190162 – Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek
    1. Een consult waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert middels een belverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaal-polikliniekbezoek. Van het consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.
  3. 190163 – Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek
    1. Een consultatie waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant schriftelijk consulteert (bijvoorbeeld e-mail of chat). Een schriftelijk consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaal-polikliniekbezoek. Dat betekent dat een consultatie uit meerdere schriftelijke informatie-uitwisselingen kan bestaan, maar dat deze per polikliniekbezoek dat het vervangt éénmaal mag worden vastgelegd. Van de consultatie vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Zorgadministratie

Jarenlang was het telefonisch consult niet declarabel, waardoor zorgadministratiemedewerkers veelal handmatig deze dbc’s hebben moeten ‘onderdrukken’ of op ‘niet declarabel’ moeten zetten. Met de komst van de doorlooptijdverkorting steeg deze werklast alleen maar meer. Met de introductie van bovenstaande drie zorgactiviteiten is dit per 2018 verleden tijd: De drie zorgactiviteiten hebben zorgprofielklasse 1 gekregen, waardoor dbc’s die eerder niet declarabel waren dit per 2018 wel zijn.

Verkoop

Een stijging in het aantal declarabele dbc’s zal in 2018 leiden tot het eerder bereiken van het plafond. Aangezien de niet-declarabele telefonische consulten in de afgelopen jaren zijn verwerkt in de verkoopprijzen, zal een verlaging van de verkoopprijzen mogelijk nodig zijn.

Medisch specialist en polikliniekmedewerkers

In de omschrijving van de zorgactiviteiten worden enkele eisen aan de registratie gegeven. Aangezien de drie consultcodes dienen ter vervanging van het face-to-face consult moet aan dezelfde voorwaarden voldaan worden als bijv. de 190060 en 190013. Zo moet er verslaglegging terug te vinden zijn in het dossier en het consult dient zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur hetzelfde te zijn als een face-to-face polikliniekbezoek. Vooral dit laatste is opvallend, aangezien in de omschrijving van een face-to-face polikliniekbezoek geen tijdsaanduiding wordt gegeven. Aangezien de verwachting is dat zorgverzekeraars streng gaan controleren op het juist gebruik van de drie nieuwe codes is het van belang artsen en polimedewerkers in ieder geval te instrueren dat het moet gaan om een contact waarbij direct met de patiënt is gesproken (geen voicemail) over zorginhoudelijke zaken (geen afsprakenplanning). Ook kan het geen kwaad de regelgeving voor een normaal polikliniekbezoek nogmaals te benadrukken. Bijvoorbeeld dat slechts één consult geregistreerd mag worden wanneer er meerdere zorgvragen tijdens het contact zijn besproken en dat er geen consult geregistreerd mag worden wanneer de patiënt is opgenomen.

Heeft u vragen over de drie nieuwe zorgactiviteiten in de ziekenhuizen?
Stel ze gerust, ik help u graag op weg!

Willemien Alting

Consultant Cure


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/cure4legal.nl/httpdocs/wp-content/plugins/mw-modules/modules/content/content.php on line 121

Blog Care | Telefonisch consult declarabel in 2018

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact