Pas jij de werkkostenregeling (WKR) ook goed toe?

In aanloop naar het einde van het jaar is het altijd goed weer eens kritisch te kijken naar diverse wet- en regelgevingen en de toepassing daarvan binnen jouw bedrijf. De werkkostenregeling is er daar een van.

Wat is de WKR ook alweer en waarom is deze in het leven geroepen?

De regelgeving rondom vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bestond uit een wirwar van verschillende regels. Zo bestonden er verschillende regels voor het fietsplan, voor bedrijfsfitness, voor mobiele telefoons, de laptop van de zaak etc. Vanuit de werkgevers kwam terecht het verzoek om deze regelgeving te versimpelen.

Met ingang van 1 januari 2015 werd daarom de WKR verplicht gesteld in Nederland. Deze werkkostenregeling vervangt alle verschillende regels en wetten rondom de verschillende vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, en bundelt deze in één collectieve regeling.

In beginsel wordt alles wat een werkgever aan een werknemer verstrekt of vergoedt gezien als loon. Er is echter besloten om niet alle vergoedingen, verstrekkingen en voorzieningen voor werknemers te zien als loon of belast loon. In dat kader zijn er vier mogelijkheden.

De vergoeding kan worden gezien als:

  • Intermediaire kosten
  • Gerichte vrijstellingen
  • Nihilwaarderingen
  • Vrije ruimte

Hou de vrije ruimte tijdig in de gaten, want hier geldt een 80% eindheffing!

Ik wil graag even stilstaan bij de mogelijkheden van vrije ruimte. Alle vergoedingen die niet in de eerste drie categorieën vallen, zijn vergoedingen ten laste van het forfait en worden aangemerkt als eindheffingsloon. Binnen deze vrije ruimte mag een werkgever onbelast vergoedingen geven als het totale bedrag van deze vergoedingen onder de 1,2% blijft van de totale fiscale loonsom van alle medewerkers tezamen. Er gelden geen voorwaarden voor bestedingen binnen deze vrije ruimte.

Komt het totaalbedrag van alle vergoedingen boven de grens van het forfait? Dan moet over dat extra bedrag loonbelasting betaald worden in de vorm van een eindheffing van 80%. Hierover hoeft geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw te worden betaald of te worden ingehouden. Het is dus belangrijk hier tijdig op te sturen, zodat dit niet tot onnodig en onverwacht hoge kosten leidt.

Het WKR keuzehulpmodel pakket voor 2020 verschaft duidelijkheid bij het bepalen van de juiste kostencomponenten onder de WKR. Dit keuzehulpmodel pakket bestaat uit twee delen:

  • WKR rekenmodule: kostensoorten en allocaties met de aandachtspunten voor 2020
  • WKR keuzehulp zorgspecial; alles wat jij moet weten van de vier kostencomponenten en de wijzigingen voor 2020

Download de WKR keuzehulpmodel pakket 2020  


Amanda van Bemmel

Controller

Contact opnemen

Amanda van Bemmel

Controller

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact