Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Er is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst wanneer een hulpverlener, bijvoorbeeld een arts of een verpleegkundige, een patiënt onderzoekt of behandelt. In de wet wordt de relatie (en de inhoud van de behandelovereenkomst) tussen hulpverlener en patiënt geregeld. Op 12 juli jl. is er een nieuw wetsvoorstel ingediend dat beoogt de positie van de patiënt te verduidelijken en te versterken. In dit artikel wordt er dieper ingegaan op voorgestelde wijziging van de bewaarregeling.  

Het voorstel

Het nieuwe wetsvoorstel omvat onder andere de volgende onderwerpen:

  • Er wordt een duidelijkere invulling gegeven aan de informatieplicht van de hulpverlener. Bijvoorbeeld dat er overleg tussen de patiënt en de hulpverlener plaats moet vinden.
  • Er wordt een regeling opgenomen onder welke voorwaarde nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers recht hebben op inzage in het medisch dossier van overleden patiënten.
  • De bewaarregeling wordt geactualiseerd:
    • Er wordt voorgesteld om de bewaartermijn van het medisch dossier van vijftien naar twintig jaar te verlengen;
    • Het aanvangsmoment van de bewaartermijn wordt gewijzigd.

Bewaarregeling

Met name de nieuwe bewaarregeling vraagt de aandacht bij het beheer van medische dossiers. In 2005 is de bewaartermijn van medische dossiers al verhoogd van tien naar vijftien jaar. Het ging bij deze verlenging om een voorlopige maatregel, zodat in afwachting van een definitieve regeling de gegevens nog niet zouden worden vernietigd. Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen zal de bewaartermijn worden verlengd naar twintig jaar. Het is goed om hier alvast rekening mee te houden bij het inrichten van de verwerkingsprocessen.

Daarnaast is het aan te raden om rekening te houden met de nieuwe wijze waarop de bewaartermijn wordt berekend. Op dit moment vangt de bewaartermijn voor elk afzonderlijk gegeven stuk uit het medisch dossier aan op het moment dat dit vervaardigd wordt. Dit leidt tot diverse uitvoeringsvraagstukken en -lasten in de dagelijkse praktijk. Voorgesteld wordt de bewaartermijn te laten lopen voor het gehele dossier vanaf de laatste wijziging in het dossier. Hierdoor is het dan niet langer nodig om per onderdeel van het dossier te bezien hoe lang dit bewaard moet blijven.

Benieuwd naar de verdere trends in de wet- en regelgeving? Wij houden u op de hoogte als er ontwikkelingen zijn!

Meld u zich hier aan voor de nieuwsbrief

Leon de Vries

Legal Consultant

Blog Privacy | Wetsvoorstel op geneeskundige behandelingsovereenkomst

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact