Wijzigingen WMO 2020 voor gemeenten én zorgaanbieders

792 woorden – 7 minuten lezen

Zoals elk jaar staan er ook in 2020 verschillende wijzigingen op de planning voor de gemeenten en zorgaanbieders. Wij geven je de actuele informatie over de stand van zaken rondom de gewijzigde wet- en regelgeving met betrekking tot het WMO abonnementstarief.

 Wat houdt de WMO abonnementstarief in?

Het WMO abonnementstarief betekent dat iedere cliënt die gebruikt maakt van een Wmo voorziening (ongeacht zijn of haar inkomen) een vast bedrag van 19 euro per maand betaalt als eigen bijdrage voor deze voorziening. Echter zijn gemeenten vrij om hierin eigen beleidskeuzes te maken, bijvoorbeeld een verlaagd abonnementstarief, een minimabeleid of vrijstellingen voor bepaalde groepen.

Wat is de huidige status?

Tot 2018 was er sprake van een eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen van een client. In 2019 is de overheid gestart naar het Wmo abonnementstarief. Dit betekent dat cliënten die vallen onder de financiering van de wmo sinds 2019 een vaste eigen bijdrage per maand betalen die door het CAK in rekening wordt gebracht bij de client. In 2020 wordt het abonnementstarief definitief ingevoerd. Dit heeft een aantal consequenties voor gemeenten en zorgaanbieders.

Welke impact hebben de wijzigingen voor gemeenten?

1)      Per 1-1-2020 moeten gemeenten zelf start/stopberichten sturen naar het CAK. Dit gaat plaatsvinden via het op dit moment in ontwikkeling zijnde informatiemodel iEb en gemeenten moeten hiervoor hun beleidskeuzes voor eind november doorgeven in het CAK zakelijk portaal. Gemeenten bepalen zelf vanaf welk moment de eigen bijdrage betaald moet worden, bijvoorbeeld vanaf de afgiftedatum van de beschikking of zodra de levering van de zorg begint. Het jaar 2020 zal een overgangsjaar zijn en op dit moment (oktober 2019) is nog niet bekend welke gemeente welk beleid gaat hanteren. Per 2021 zal een standaardisatie voor start en/of stopberichten landelijk worden ingevoerd.

2)      Voor cliënten waarvan de zorg in 2020 doorloopt geldt dat zij door de gemeenten opnieuw volgens het iEb standaard moeten worden aangemeld bij het CAK.

3)      De laatste 2 dagen van 2019 (30 en 31 december) tellen niet mee voor de eigen bijdrage van de client.

Welke impact hebben de wijzigingen voor zorgaanbieders?

De bovengenoemde wijzigingen hebben voor zorgaanbieders de volgende impact:

1)      Vanaf 2020 hoeven zorgaanbieders geen nieuwe gegevens over productie meer aan te leveren bij het CAK. Echter moet er in 2020 nog wel mutaties aangeleverd worden over zorg uit 2019, eind 2019 houdt het huidige informatiemodel ZA-standaard op te bestaan. Zorggegevens over 2018 en eerder kunnen nog aangeleverd worden tot en met eind 2019.

2)      Vanaf 2020 wordt de 4-wekelijkse CAK cyclus losgelaten aangezien cliënten per 1-1-2020 alleen nog een factuur per maand van het CAK zullen ontvangen. Dit kan betekenen dat gemeenten vanaf 2020 vragen of zorgaanbieders alleen nog per maand willen gaan factureren. Echter kunnen gemeenten hier eigen keuzes in maken en kan het daardoor per gemeente blijven wisselen.


3)      In het najaar 2019 kunnen gemeenten mogelijk extra controles verwachten vanuit het CAK. Het CAK gaat aangeleverde productie afstemmen met diverse gemeenten. Een consequentie hiervan is dat gemeenten mogelijk vragen over de productie gaan stellen aan zorgaanbieders. De verwachting is dat dit in november of december 2019 zal plaatsvinden.

4)      Tot slot mogen zorgaanbieders als gevolg van het wmo abonnementstarief geen aanvullende eigen bijdrage aan cliënten meer in rekening brengen die vallen onder een algemene voorziening. Bijvoorbeeld omdat een client een standaardbedrag ter waarde van 19 euro betaalt voor de wmo, mag een zorgaanbieder die een lunch organiseert voor cliënten geen eigen bijdrage van 5 euro voor deze lunch meer vragen.

Let op: bovenstaande wijziging gaat niet gelden voor beschermd wonen intramuraal en dit betekent dat de aanlevering hiervoor ook in 2020 gewoon doorgaat bij het CAK.

Welke acties moet jij als zorgaanbieder hierop ondernemen?

In principe hoeven zorgaanbieders geen verdere actie te ondernemen ter voorbereiding op deze wijzigingen afgezien van reguliere aanleveringen over geleverde zorg en mutaties van zorgjaar 2019.

Tips!

Ondanks dat zorgaanbieders in principe geen verdere actie hoeven te ondernemen, geven we toch graag een paar tips mee:

1)      Vraag bij de gemeenten waarmee je een contract hebt wat de facturatieperiode wordt in 2020 en richt het ECD / EPD hierop in.

2)      Vraag bij de gemeenten na of zij controles gaan uitvoeren over CAK aangeleverde gegevens zodat je als zorgaanbieder niet voor verassingen komt te staan.

3)      Aangezien de start- en stopberichten leidend worden voor het bepalen van de eigen bijdrage van de client, is tijdig en correcte aanlevering via het berichtenverkeer extra van belang.

Wil jij op de hoogte zijn van alle wijzigingen in de WMO en andere actualiteiten die interessant zijn voor jouw organisatie?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven

Koen Bosboom & Jantine Vos

Consultants Care


Koen Bosboom

Consultant Care

Jantine Vos

Functioneel Applicatiebeheerder

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact