Zelfonderzoek cGGZ 2015: De highlights uit het controleplan en functioneel ontwerp

Op 1 mei zijn het controleplan en de functionele ontwerpen van het Zelfonderzoek cGGZ 2015 beschikbaar gesteld. Een belangrijk moment om de balans op te maken. Wat is er veranderd ten opzichte van 2014? Welke nieuwe controlepunten zijn er opgenomen en welke controlepunten zijn komen te vervallen? Tot welke aanpassingen hebben de geleerde lessen van de voorgaande twee zelfonderzoeken geleid?

Wij hebben de documenten onder de loep genomen en delen graag onze highlights!

Minder controlepunten

Wat direct opvalt is dat het aantal controlepunten ten opzichte van 2014 flink verminderd is. In totaal zijn er nu 37 controlepunten, in 2014 waren dit er maar liefst 71. Voor zorgaanbieders lijkt dit positief nieuws, want hiermee lijkt de benodigde tijdsinvestering van het uitvoeren van de controles flink minder te worden. Maar onderschat de gevraagde inspanning niet, de controlepunten  die zijn vervallen waren veelal de punten met beperkte controlemassa en weinig bevindingen en hebben dus niet de grootste inspanning gevraagd tijdens het Zelfonderzoek 2014.

Nieuwe controlepunten

Er zijn een paar nieuwe controlepunten. Te weten:

  • A-3.3 – Onverzekerde zorg bij overgang vanuit Jeugdwet (gGGZ)
  • D-1 – Parallelliteit ZZP-GGZ i.c.m. BC GGZ
  • D-2 – Feitelijke levering van behandeling binnen ZZP-GGZ
  • D-2 – Feitelijke levering van dagbesteding binnen ZZP-GGZ
  • F-3.3 –Onverzekerde zorg bij overgang vanuit Jeugdwet (gbGGZ)
  • F-5 – Onvolledig behandeltraject (gbGGZ)

Uitvoering van de controles

In de controlemethodiek zien we eigenlijk geen veranderingen. Het uitgangspunt is dat de te onderzoeken thema’s zoveel mogelijk op basis van data-analyse (integraal) worden onderzocht. Net als in voorgaande jaren is per controlepunt aangegeven hoe de controle uitgevoerd dient te worden. Hierbij zien we dat op een aantal controlepunten deelwaarneming wordt gevraagd (conform methodiek 2014), toelichting op beleid inclusief een kleine deelwaarneming ter toetsing van het beleid of integrale controle. De controles op gepast gebruik zijn vormgegeven door het werken met signaleringsgrenzen. Data die die boven de signaleringsgrens komen, zijn op voorhand niet onrechtmatig of privaat onjuist, maar dienen nader onderzocht of inhoudelijk toegelicht te worden. De zorginhoudelijke toelichting bepaalt of er sprake is van onrechtmatigheden/onjuistheden. Wanneer alle data onder de signaleringsgrens valt dan hoeft een instelling voor dat controlepunt geen verdere werkzaamheden te verrichten.

Verbeterd toetsingskader

Het functioneel ontwerp van het Zelfonderzoek 2015 is beter dan voor 2014. De controlepunten zijn zo ingedeeld dat snel zichtbaar is welke controlepunten voor welke typen zorg (gGGZ, verblijf, crisis, lGGZ, PAAZ/PUK, gbGGZ) uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is de toelichting van de toetsingskaders voor de meeste controlepunten helder en uitgebreid uitgewerkt. Dit gaat instellingen zeker helpen bij het uitvoeren van de controles en de beoordeling van de bevindingen.

Nieuwe impactberekening tijdigheid verwijzing

Bij de berekening van de financiële impact van de controle op tijdigheid van de verwijzing is rekening te houden met de 2% regeling. Die houdt in dat voor dbc’s met een niet tijdige verwijzing tot 2% van de initiële omzet geldt dat de behandeling vanaf datum verwijzing alsnog rechtmatig is. Boven deze 2% grens wordt de gehele dbc afgewezen (bij een niet tijdige verwijzing).

Het proces en tijdpad

Het proces van het zelfonderzoek is zoals we inmiddels gewend zijn: aanmelden – beoordeling aanmelding door reviewend zorgverzekeraar – uitvoeren zelfonderzoek – rapport van feitelijke bevinding door accountant – opleveren rapportageformat – quick scan – review- eventueel aanvullend onderzoek – eindoordeel

Het tijdpad van het Zelfonderzoek 2015 voor GZZ-aanbieders is als volgt:

Instellingen kunnen zich tot en met 2 juni aanmelden om deel te nemen aan het zelfonderzoek. Het bevriezen van de data dient in diezelfde periode te gebeuren. Tip: het is handig om de accountant al bij het bevriezen van de data te betrekken.

Cure4 ondersteunt

Cure4 heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het begeleiden en uitvoeren van het zelfonderzoek en de vervolgstappen die gezet kunnen worden om uw zorgadministratie nog beter op orde te krijgen.

Onze ervaring is dat het loont om tijdig te starten, kritisch te kijken naar de huidige data voordat deze bevroren wordt, vooraf een duidelijk projectorganisatie af te spreken, waarbij medewerkers voldoende ruimte krijgen deel te nemen aan het onderzoek en kritisch te kijken naar de te hanteren definities bij het ontwikkelen van de query’s.

Mocht u vragen hebben over het zelfonderzoek, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze consultants denken graag met u mee!

De officiële documenten van het Zelfonderzoek cGGZ 2015 zijn te vinden op de website van GGZ Nederland

Paulien Pathuis

Consultant GGZ Cure

©2024 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact