Het Zelfonderzoek GGZ 2015 komt er aan!

Hoewel GGZ zorgaanbieders nog volop bezig zijn met de afronding van het Zelfonderzoek 2014, begint de voorbereiding op het Zelfonderzoek 2015 zich ook weer aan te dienen. Collega Arnica Wijers geeft in dit artikel het tijdpad van het zelfonderzoek weer en bespreekt een aantal argumenten die meespelen in het besluit voor een instelling om wel of niet deel te nemen aan het Zelfonderzoek 2015.

Het tijdpad van het zelfonderzoek

Naar verwachting worden de functionele ontwerpen, het controleplan en het accountantsprotocol op 1 mei aanstaande gepubliceerd. Het rapportageformat volgt half mei.

Welke afwegingen spelen er om wel of niet deel te nemen?

Ondanks dat het aantal controlepunten wordt gehalveerd en het accountantsprotocol is vereenvoudigd, blijft het zelfonderzoek een enorme klus om te klaren. Deelname aan het zelfonderzoek is niet verplicht. Welke argumenten spelen mee in het besluit om wel of niet deel te nemen?

Argumenten tegen:

  • Er zijn relatief hoge kosten mee gemoeid, zeker voor kleinere zorginstellingen, onder andere vanwege de inzet van de accountant en de te besteden tijd.
  • Het vraagt veel capaciteit van interne medewerkers, waardoor minder ruimte overblijft voor de dagelijks werkzaamheden terwijl die wel doorgaan.
  • Het tijdspad voor oplevering van de controles is de afgelopen twee jaren krap gebleken, de tijdsdruk is hoog.

Argumenten voor:

  • Inzicht in eigen presteren.
  • Informatie om verbetering in huidige processen te realiseren en toekomstbestendig te worden of te blijven.
  • Controles vanuit één benadering in plaats dat elke zorgverzekeraar vanuit eigen perspectief controles opvraagt.

Cure4 ondersteunt

Cure4 heeft vanuit verschillende sectoren veel ervaring opgedaan met het begeleiden en uitvoeren van het zelfonderzoek en de vervolgstappen die gezet kunnen worden om uw zorgadministratie nog beter op orde te krijgen.

Onze ervaring is dat het loont om tijdig te starten, kritisch te kijken naar de huidige data voordat deze bevroren wordt, vooraf een duidelijk projectorganisatie af te spreken, waarbij medewerkers voldoende ruimte krijgen deel te nemen aan het onderzoek en kritisch te kijken naar de te hanteren definities bij het ontwikkelen van de query’s.

Mocht u vragen hebben over het zelfonderzoek, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze consultants denken graag met u mee!

Contact opnemen

©2021 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact