Lege trajecten wel of niet in Zelfonderzoek MSZ 2016?

We merken dat er veel vragen zijn over de aanpak van het Zelfonderzoek 2016. Ziekenhuizen hebben veel vragen over het controlepunt 9: Het onterecht openen van een zorgtraject en/of subtraject.


Voor controlepunt 9 moeten 3 deelmassa’s gecontroleerd worden. Deelmassa 1 bestaat uit alle trajecten die parallel zijn aan een ZT11 traject. Beide dbc’s moeten voldoen aan een eigen zorgvraag, eigen diagnosestelling én eigen behandeling. Het komt echter ook voor dat er lege vervolg dbc’s parallel lopen aan de ZT11 dbc. Deze kunnen niet zomaar verwijderd worden, maar voldoen niet aan de regelgeving voor parallelliteit. Bij het maken van de onderzoeksmassa voor controlepunt 9 komen deze lege trajecten naar voren.

De vraag

Horen deze lege trajecten bij deelmassa 1? En zo niet, hoe moet met deze trajecten om worden gegaan?

Cure4 adviseert

In bovenstaande situatie is eigenlijk geen sprake van een parallel traject. De dbc is immers leeg en bij parallelliteit moeten beide dbc’s gevuld zijn met zorgactiviteiten. Vaak openen de systemen automatisch een vervolg dbc, maar is er geen vulling door bijvoorbeeld einde behandeling of de 3*120 regel.

We komen tot de conclusie dat lege gesloten trajecten niet bij de onderzoekspopulatie horen van deelmassa 1.

Waarom?

De lege trajecten zijn gesloten, maar niet gefactureerd en daarom geen onderdeel van de onderzoeksmassa. De Handreiking 2016 stelt om de onderzoekspopulatie van het zelfonderzoek aan te passen naar de gefactureerde omzet, dus exclusief OHW en exclusief gesloten subtrajecten. De onderzoeksmassa is geen goede representatie van de werkelijkheid wanneer deze wel worden meegenomen. Hierdoor is de onderzoeksmassa te breed en kan de steekproef een hoop trajecten bevatten die niet parallel zijn. Dit is volgens ons niet juist en heeft gevolgen voor de foutfractie. Deze kan ten onrechte laag uitvallen.

Het vervolg

Nu is de vervolgvraag wat er moet gebeuren met deze trajecten die wel zorgactiviteiten bevatten, maar waarvan het parallelle traject leeg is. Deze massa past volgens Cure4 het beste bij deelmassa 2: ZT11 waarbij géén parallel traject bestond. Deze massa kan dan gecontroleerd worden op risico 1 – een juiste verwijsregistratie – en risico 2 – de rechtmatigheid van het geopende traject.

Heeft u vragen over het zelfonderzoek? Ik denk graag met u mee.

Jasmijn Roelvink

Consultant Cure

Jasmijn de Jong-Roelvink

Consultant Cure

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact