Het zorgclustermodel: de stand van zaken

Er wordt massaal getoetst of de GGZ- en forensiche zorginstellingen de klachtenbeelden van hun patiënten kwijt kunnen in de zogenaamde zorgclusters. De eerste feedback kent een overwegend twijfelachtig karakter. Inhoudelijk lijken de pilotdeelnemers hun klassiekere klachtenbeelden kwijt te kunnen in de HoNOS+, echter lijkt de HoNOS+ voor de complexere klachtenbeelden een te licht meetinstrument. Weet u al hoe uw patiëntenpopulatie gaat scoren in het zorgclustermodel?

Ongeveer vier maanden geleden maakte de NZa bekend welke GGZ- of forensische zorginstellingen verplicht werden deel te nemen aan de pilot voor het zogclustermodel. Samen met de vrijwillige deelnemers vormen ze het testpanel voor de beoogde nieuwe bekostigingsstructuur. Zoals bij elke grote transitie in een bekostigingsmodel snijdt het mes aan vele kanten binnen een zorginstelling. Daar waar de behandelaren verantwoordelijk zijn voor het invullen van HoNOS+ vragenlijsten en de zorgclusters, vergt de voorbereiding en het inrichten van deze implementatie inspanningen van diverse afdelingen binnen de zorginstelling.

Het zorgclustermodel heeft potentie, maar er moet nog veel gebeuren

De eerste geluiden omtrent de pilot zijn gematigd positief. Inhoudelijk kunnen de klassiekere afdelingen hun ziektebeelden goed kwijt in de HoNOS+. Echter de minder klassieke afdelingen met hun ziektebeelden (denk aan bv. psychosomatiek) ervaren moeite met vinden van een passend zorgcluster. De onduidelijkheid omtrent de financiering middels zorgclusters neemt toe. Zorginstellingen krijgen beter in beeld in welke zorgclusters ze voornamelijk scoren met de ziektebeelden van hun patiënten, maar weten niet welke prijskaartjes aan de zorgclusters gekoppeld zullen worden. Gaat de vertaling van geleverde zorg naar zorgclusters een algehele negatieve financiële impact voor de GGZ en forensische zorg hebben? Of gaat deze manier van financieren juist hand in hand met Value-Based Health Care?

Start op tijd en wees voorbereid op wat komen gaat. Lees meer over de essentiële voordelen van vroeg schakelen op het zorgclustermodel op onze website:

Lees meer over het zorgclustermodel

©2021 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact