Data uit de praktijk

Vanuit allerlei hoeken wordt zorgaanbieders gevraagd om data aan te leveren over cliëntervaring. Zij zijn verplicht jaarlijks vragenlijsten te laten in vullen door cliënten, die bij verschillende instellingen in de regio zorg ontvangen. Maar zijn de uitkomsten in te zetten voor structurele kwaliteitsverbetering en procesoptimalisaties? De behoefte van zorgaanbieders om op een andere manier data te verzamelen wordt steeds groter. En vooral data die ook daadwerkelijk iets zegt over de praktische werkelijkheid van de organisatie.

De methodiek in een notendop

In de Care-sector vraagt vooral de gemeente data van cliëntervaringen op. De verzamelde data blijkt in de praktijk prima geschikt voor benchmarkdoeleinden. Maar veel minder geschikt om een interne verbetercyclus op gang te brengen. Cure4 heeft in samenwerking met Kurtosis een methodiek ontwikkeld dat beoogt waardevole data te verzamelen die nog duidelijker de praktische werkelijkheid van de organisatie weergeeft. Deze methodiek heet EVOLVR.

Op basis van de Patient Journey methode wordt het primaire werkproces in kaart gebracht. Zo is in één oogopslag duidelijk op welke momenten de cliënt in aanraking komt met de organisatie.

Iedere stap is een potentiële databron.

Deze momenten zijn bij uitstek geschikt om een korte vragenlijst te sturen. Dit heeft drie grote voordelen:

  1. Het uitvraagmoment ligt dichter bij het moment waarop de cliënt daadwerkelijk iets heeft meegemaakt en zijn ervaring zit dus nog vers in het geheugen.
  2. Het moment waarover de cliënt bevraagd wordt is direct terug te voeren op een stap in het primaire proces van de organisatie.
  3. Met meerdere uitvraagmomenten gedurende het zorgtraject, wordt er een patroon zichtbaar waarop gestuurd kan worden. Het is namelijk leuk als je aan het eind van het jaar een 7,3 op je rapport hebt, maar eigenlijk wil je weten op welk tentamen je een 4 had en welke een 10.

Laagdrempelig

Wij zijn ervan overtuigd dat het invullen van de korte vragenlijsten zo laagdrempelig mogelijk moet zijn voor de cliënt. Daarom moet het platform waaruit de vragenlijsten worden verstuurd in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

1.      Bij inloggen moet de cliënt in één oogopslag kunnen zien waar hij/zij zich in de patiënt-journey bevindt en welke vragenlijst er klaar staat.

2.      De manier van vragen moet aansluiten bij de doelgroep. Kinderen bevraag je op een andere manier dan volwassenen. Een smiley voor de één een schaal van 1 t/m 10 voor de ander.

3.      De cliënt moet een terugkoppeling krijgen nadat de vragenlijst is ingevuld. Bijvoorbeeld informatie over wat andere cliënten uit de doelgroep hebben ingevuld of wat er uiteindelijk met de uitkomsten is gedaan.

Dit alles vindt plaats in een visueel aantrekkelijke omgeving die intuïtief werkt en helemaal aan uw eigen huisstijl aangepast kan worden.

Samen hetzelfde doen

Op dit moment proberen wij zowel zorgaanbieders als gemeenten warm te krijgen voor deze methodiek. Het zou namelijk prachtig zijn als de zorgaanbieder de data al in zo’n format verzameld dat deze alleen maar verzonden hoeft te worden naar de gemeente. Geen onhandige vragenlijsten of dubbel werk meer.

Behoefte aan meer informatie dan een notendop?

Neem contact op of bekijk de brochure van EVOLVR.

Download brochure

Chris Wildeboer

Consultant Care

Blog Care | Data uit de praktijk

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact