Terugkoppeling | Kennissessie Aftellen naar AVG

Op donderdag 12 april jl. organiseerde Cure4 de kennissessie ‘Aftellen naar AVG’. Tijdens deze kennissessie hebben we praktische handvatten en nuttige informatie gegeven, zodat de deelnemers op een goede manier verder kunnen gaan met het implementeren van de AVG in hun zorgorganisaties. Wilt u meer weten over de belangrijkste zaken van de AVG? Download dan onze hand-out.

Downloads

Drijfveer is de privacy van patiënten waarborgen

Tijdens de kennissessie hebben wij gesproken over het accountability-principe en de praktische invulling daarvan. We hebben vastgesteld dat de voornaamste drijfveer van menig zorginstelling niet zozeer de strengere eisen of de hogere boetes zijn, maar eerder de privacy van patiënten die de deelnemende organisaties willen waarborgen.

“Het goed beschermen van privacy, draagt bij aan een betere kwaliteit van geleverde zorg.”

Verwerkingsregister en privacy statement

We hebben informatie rondom doelbinding en grondslagen besproken. Dit zal helpen bij het inrichten van het register van verwerkingen. Dit register is namelijk het startpunt van het verkrijgen van overzicht en grip op de gegevensverwerkingen binnen een organisatie.


Onder de AVG zullen zorgorganisaties ook de patiënt beter moeten informeren over welke data ze precies verwerken en waarom. Dit kunt u ondermeer doen via een duidelijk en toegankelijk privacy statement, waarin u tevens verwijst naar de rechten die de patiënt heeft, zoals onder meer het recht op inzage, het recht op verwijdering en het recht op dataportabiliteit.

Klaar voor de AVG?

Om te komen tot goede compliance en klaar te zijn voor de AVG is het aldus belangrijk dat u de betrokkene centraal stelt, dat u eerlijk en transparant bent, dat u weet wat u verwerkt en waar de data heen gaan en dat u de informatie op een passende manier beveiligd.

Belangrijk!

Heeft u uw Functionaris Gegevensbescherming vóór april ingeschreven, dan dient u dit nogmaals te doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Eerdere aanmeldingen, die schriftelijk zijn ingediend, komen namelijk te vervallen. Heeft u nog geen Functionaris Gegevensbescherming voor uw organisatie aangesteld? De Privacy Officers van Cure4 kunnen flexibel ingezet worden als een Functionaris Gegevensbescherming in uw organisatie.

Contact opnemen

De kennissessie ‘Aftellen naar AVG’ gemist? Ook de wens om goed voorbereid te zijn op de AVG? Neem gerust contact op voor meer informatie en wellicht tot een volgende kennissessie bij Cure4!

Training en workshops

Wilt u weten welke minimale maatregelen u moet nemen in het kader van de implementatie van de AVG?

U kunt kiezen voor een incompany training of executive waarin we met u bespreken hoe u op een pragmatische manier de noodzakelijke maatregelen voor uw organisatie kunt inrichten.

Bekijk onze trainingen


Harm Jan Sleijffers

Legal Consultant

Download

Wat u echt móet weten over de AVG

In dit document staan de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij.

  • Wanneer geldt de verplichting om een FG aan te stellen? 
  • Wat houdt het recht op dataportabiliteit in? 
  • En hoe dient een verplichte PIA uitgevoerd te worden?

Lees hierin de praktische tips en nuttige informatie over de AVG. Ook kunt u meer lezen over de aanstelling van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en zijn/haar taken en bevoegdheden.

Download

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact