4

467

951

De nieuwste releases iWmo 2.4 en iJw 2.4 simpel uitgelegd

Aan het eind van de maand zullen de nieuwe releases van de informatiestandaarden voor de Wmo en Jeugdwet gelanceerd gaan worden. Op 30 maart 2020 worden namelijk zowel iWmo 2.4 als iJw 2.4 in gebruik genomen. Er is gekozen voor dezelfde implementatiemethode als bij de vorige overgang, namelijk een big-bang scenario.

Dit betekent dat alle partijen gelijktijdig de nieuwe versie in gebruik gaan nemen en er geen conversieperiode is. Binnen deze releases staan twee belangrijke wijzingen centraal. Ook nemen we in deze publicatie beknopt de tijdlijn door.

Verplichte regieberichten

Het gebruik van regieberichten wordt verplicht gesteld voor de uitvoeringsvarianten inspanningsgericht en outputgericht.

Dit betekent dat het gebruik van start- (Melding Aanvang Zorg (MAZ)) en stop- (Melding Einde Zorg (MEZ)) berichten niet meer vrijblijvend is; elke start zorg dient aan de gemeente gemeld te worden middels een startbericht en elke beëindiging van de zorg dient gemeld te worden middels een stopbericht. Een uitzondering is de situatie waarin er vóór de 2.4-release zorg gestart is, zonder een startbericht te versturen (dit was toen immers nog niet verplicht). Er kan en hoeft dan binnen de 2.4-release ook geen stopbericht verstuurd te worden.

Verbetering Verzoek van toewijzing

De ondersteuning bij het afwijzen van het Verzoek om Toewijzing (VOT/315) wordt verbeterd.

Dit gebeurt doormiddel van het toevoegen van nieuwe functionele retourcodes. Deze retourcodes worden meegestuurd in het retourbericht (316) en hebben betrekking op de contractafspraken tussen de zorgaanbieder en de gemeente. De codes zijn het resultaat van controles die geautomatiseerd uitgevoerd moeten kunnen worden (bijvoorbeeld: 8860 – er zijn geen contractafspraken voor het aangevraagde product). Dit zou het mogelijk moeten maken om de beoogde reactietermijn van drie dagen te halen en om het aantal contactmomenten buiten het berichtenverkeer om te verminderen. Daarnaast bevatten de releases aanscherpingen en verduidelijkingen en kleine technische en functionele wijzigingen.

Migratie informatiestandaarden

Zorg er dus voor dat er geen ‘nog te versturen’ iWmo/iJW 2.3 berichten meer in het systeem staan.

En dat alle iWmo/iJW 2.3 berichten ingelezen zijn en alle retourberichten verzonden zijn. iWmo en iJw 2.4 zijn live vanaf maandag 30 maart om 13.00 uur, let er op dat je systeem voor die tijd gereed is voor gebruik van de 2.4-standaard.


Wil jij meer weten over de releases van de informatiestandaarden voor Wmo en Jeugdwet?

We leggen het je graag uit!

Ik wil meer weten!Koen Bosboom & Rick Reuvers

Consultants Care

Koen Bosboom

Consultant Care

Rick Reuvers

Consultant Care

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact