Hoe centraal staat de patient met de Value-Based Health Care?

938 woorden – 10 minuten lezen

Value-Based Health Care (VBHC) is ontzettend upcoming. Hoe ver zijn we nu met de toepassing van Value-Based Health Care en welke verbeterslagen kunnen we nog maken?

Het Leids Universitair Medisch Centrum organiseerde in 2017 het symposium “Value-Based Health Care en kosteneffectiviteit: Keerzijden van dezelfde euro” georganiseerd door de Vereniging voor Gezondheidseconomie (VGE) en de Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg (NVTAG). Het is mooi om te zien dat bij dit symposium de wetenschap en praktijk bij elkaar worden gebracht.

Value-Based Health Care

In 2010 verscheen in de New England Journal of Medicine het, inmiddels immens populaire, artikel van Michael Porter met de titel ‘What is value in health?’ Dit artikel wordt vaak als de start gezien van het concept Value-Based Health Care (VBHC). Kort gezegd draait VBHC om het verhogen van waarde van de zorg voor de patiënt, en het reduceren van de zorgkosten. VBHC gaat ervan uit dat Patient Value het belangrijkste is zowel voor de zorgverzekeraars en overheidsinstanties als de patiënt. Op basis van de Patient Value zou bijvoorbeeld een zorgverzekeraar moeten beslissen of een behandeling wordt vergoed of niet en zou een patiënt samen met zijn arts een bewuste keuze moeten kunnen maken of hij de behandeling wel moet willen.

VBHC in de praktijk
Annemarie Haverhals is projectleider VBHC bij Santeon. In een presentatie op het symposium gaf zij inzicht hoe Santeon gebruikt maakt van het concept VBHC. De Santeon Ziekenhuizen lopen voorop in Nederland op het gebied van VBHC. De zeven aangesloten ziekenhuizen kunnen met dit concept hun arts- en patiëntrelevante indicatoren, procesindicatoren en kosten met elkaar vergelijken en op deze manier een verbeterslag maken. Hiermee verbetert zowel de kwaliteit van zorg als de waarde voor de patiënt én zorgverzekeraar.

Ook vind ik ziekenhuis Bernhoven een mooi voorbeeld hoe Value-Based Health Care toegepast kan worden. Zo zijn in dit ziekenhuis medisch specialisten ingezet op de Spoedeisende Hulp, in plaats van de goedkopere arts-assistenten. Op deze manier worden patienten vaak sneller en beter geholpen. Dit zie je meteen terug in het aantal ziekenhuisopnames vanuit de Spoedeisende Hulp. Dit aantal is in het ziekenhuis in een jaar tijd met 14% afgenomen.

Knelpunten in de praktijk
Helaas is de meeste EPD-software tot nu toe nog niet toegespitst op Value-Based Health Care, waardoor het soms lastig is bepaalde indicatoren uit het systeem te halen. Zo blijkt het lastig om de EQ-5D, de vragenlijst die vaak wordt gebruikt om de kwaliteit van leven bij patienten te meten, in een EPD te laten functioneren. Hierdoor worden deze vragenlijsten vaak handmatig via een formulier afgenomen, waardoor data niet efficient vergeleken en gedeeld kan worden. Ook zien we dat de huidige financiering van het zorgstelsel niet past bij VBHC. Deze is nu nog gericht op volumeproductie, terwijl zorgverzekeraars eigenlijk de patient centraal zouden moeten zetten. Wanneer een ziekenhuis meer inzet op kwaliteit en betere zorg daalt de omzet, zonder een meerjarencontract met een zorgverzekeraar zal dit ziekenhuis hierdoor misschien failliet gaan. De financiering van het zorgstelsel zou dus de gedachtegang van zinnige zorg moeten belonen, in plaats van af te straffen door het belonen van volume wat tot nu toe gebeurd.

Wat kost zorg nu precies?
Steven Lugard gaf namens Performation een presentatie hoe kostprijsberekeningen tot stand komen en hoe deze ingezet kunnen worden om inzicht te krijgen in de ziekenhuiskosten. Een interessant punt was dat het grootste percentage van de totale kosten binnen ziekenhuizen wordt veroorzaakt door chronische zorg (44%), gevolgd door acute zorg (22%), electieve zorg (17%) en oncologische zorg (17%). Een verbeterslag zou gemaakt kunnen worden door chronische zorg uit het ziekenhuis te halen, door de arts te gaan betalen voor zijn regiefunctie, en de daadwerkelijke zorg bijvoorbeeld meer door de huisarts uitgevoerd kan worden. Dit komt overeen met een nieuwsartikel dat onlangs verscheen op RTL nieuws, dat aangaf dat bijna de helft van de behandelingen die nu nog in een ziekenhuis gegeven wordt over tien jaar tijd thuis kan plaatsvinden.

VBHC en de wetenschap
Professor Hazelzet van het Erasmus Medisch Centrum en professor Jeurissen van de Radboud Universiteit/Radboudumc gaven ook inzicht in hoe ziekenhuizen samen kunnen werken en op welke manier kosten bespaard kunnen worden. Prof. Hazelzet legde voornamelijk de nadruk op dat dedicated teams essentieel zijn om VBHC van de grond te krijgen. Ook gaf hij aan dat het belangrijk is dat ziekenhuizen van elkaar leren door samen te werken.

Prof. Jeurissen liet zien dat er veel gezondheidswinst en lagere kosten te behalen is bij de 1% duurste patiënten. In de curatieve zorg veroorzaakt de 1% duurste patiënten dertig procent van de totale kosten. Comorbiditeit zorgt ervoor dat deze patiëntengroep vaak in meerdere ziekenhuizen, bij meerdere specialisten komt, wat zorgt voor hoge kosten. Hier zit dus veel potentie om geld te besparen. Dit kan door deze casussen bij elkaar te brengen om zo te kunnen leren hoe doelmatiger omgegaan kan worden met deze groep. Ook kan er gekeken worden naar de dure processen in een ziekenhuis, zoals dialyse, dure geneesmiddelen en IC dagen.

Tips om te starten met Value-Based Health Care
Concluderend kan ik naar aanleiding van het symposium de volgende vier tips geven hoe een zorginstelling een begin kan maken met Value-Based Health Care:

  1. Houd het simpel en pragmatisch
  2. Zoek samenwerkingen met andere zorginstellingen op, door te vergelijken kan men van elkaar leren
  3. Zorg voor dedicated teams, waarbij patiënten betrokken zijn
  4. Maak tijd vrij voor medewerkers om zich in te zetten voor VBHC. Een tijdsinvestering is nodig om een succesvolle implementatie van VBHC te realiseren

Wilt u een keer sparren over de mogelijke voordelen van Value-Based Health Care voor uw ziekenhuis of instelling?

Neem dan gerust contact met me op.

Contact opnemen

Frouke Snoep

Cure Consultant

Frouke Snoep

Business Line Manager

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact