11

1012

232

Hoe ga je om met de privacyregels in tijden van het coronavirus?

Nu de druk in de zorg toeneemt door het coronavirus is het begrijpelijk dat in de hectiek wellicht de aandacht voor de privacy verslapt. Datalekken liggen daarmee op de loer en ook kwaadwillende mensen staken hun praktijken niet vanwege het coronavirus. Gegevensdeling in de (spoedeisende) zorg is nu cruciaal.

Gelukkig staat de AVG daar zeker niet aan in de weg. Wij hebben het een en ander voor je uitgezocht en in deze publicatie geven we een aantal tips over gegevensdeling en beveiliging.

Spoedeisende zorg

Voor de directe SEH zorg is het duidelijk dat het verwerken en delen van medische gegevens noodzakelijk is. Gelukkig is daar in de wetgeving in voorzien. Dit kan gewoon in het kader van het vitaal belang van de patiënt [Art. 6 AVG] of in het algemeen belang en de volksgezondheid [Art 9 AVG].

Voor de niet spoedeisende ziekenhuiszorg gelden de normale regels van het delen van medische gegevens op grond van de behandelovereenkomst. Wat anders is bij de mensen die met corona besmet zijn, is dat er op grond van de Wet op de Publieke gezondheidszorg verwerking van de medische gegevens is toegestaan door het RIVM. Zij hebben de taak infectieziekten te bestrijden.

GGZ zorg

Nu we ‘social distancing’ opgelegd hebben gekregen, wordt er steeds meer thuis gewerkt. In bepaalde zorgsectoren is dat niet wenselijk, maar wel mogelijk. In de geestelijke gezondheidszorg kan naast face-to-face consults worden gewerkt met telefonisch consult of videoconsult. Dat is een enorme uitkomst, de zorg kan in ieder geval plaatsvinden. Er zijn veel digitale oplossingen mogelijk maar let op het volgende:

 • Zorg voor veilige digitale verbindingen
 • Zorg dat (thuis) Wifi-netwerken zijn afgeschermd met een wachtwoord
 • Check, voor je dit in gebruik neemt of de applicaties voldoen aan veiligheidseisen. Een goede indicatie is de ISO 27001 en de NEN7510 certificering
 • Wees aan beide kanten van de lijn waakzaam voor meekijkende en luisterende partners, kinderen en andere huisgenoten (huisdieren uitgezonderd 😊)

Communicatie naar de media & patiënten

Iedereen in Nederland is zich bewust van de crisis die deze pandemie veroorzaakt in de zorg. Daardoor hebben mensen ook begrip voor het feit dat reguliere, niet spoedeisende hulp niet doorgaat. Ook verzoeken om inzage en afschrift van dossiers kan door de hectiek langer in beslag nemen. Wees daarin vooral duidelijk en transparant. Leg de eventuele vertraging vast in de verzoekenregistratie.

Nu corona zo onze media beheersen en alle nieuwsrubrieken overuren maken, is het van belang om in de gaten te houden welke informatie je deelt met de media.

 • Wees terughoudend in het delen van persoonlijke gegevens naar de media. Ook andere informatie betreffende de personen kunnen leiden naar de identiteit van de persoon, bijvoorbeeld de woonplaats of lidmaatschap van een sportclub. Op deze manier is de link naar de persoon snel gelegd. Wees hier alert op.

Juridische punten voor zorginstellingen

Thuiswerken

 • Werkgevers mogen hun thuiswerkende werknemers niet controleren door middel van het nemen van screenshots of de webcam

Kinderopvang

 • Calamiteitenverlof voor de opvang van de kinderen is echt bedoeld voor heel korte periode – bedoeld om kinderen elders onder te brengen. Dan hebben werknemers recht op 100% van het loon. Als werknemers langer niet kunnen werken vanwege kinderen, dan moet werknemer verzoek indienen voor betaald of onbetaald verlof.
 • Kortdurend zorgverlof is alleen bedoeld om te zorgen voor ziek kind of partner. Het is niet bedoeld om voor kinderen te zorgen als je daar geen opvang voor hebt.

Ziekmeldingen

 • Preventief thuisblijven door medewerkers is geen ziekmelding;
 • Niet willen werken uit vrees voor corona, zonder specifieke gezondheidsklachten, kan eigenlijk niet. Werknemers moet zonder klachten blijven werken, je moet thuis werken wel faciliteren. Als dat niet kan, dan moet de medewerker naar de werkplek komen. Doet de medewerker dat niet, dan is dat werkweigering

Vrije dagen en vakantie

 • Werknemers kunnen niet worden verplicht om vrij te nemen, maar dit is wel een goede gelegenheid om over verlofdagen in gesprek te treden met de werknemer;
 • Werknemer heeft vakantie gepland en wil dat intrekken omdat hij niet op vakantie kan: verlof is verleend en staat daarmee wel vast. Maakt niet uit wat de werknemer tijdens dat verlof wilde doen. Niet op vakantie kunnen gaan, is geen reden om eenzijdig vakantie in te kunnen trekken. Overleg is altijd mogelijk. Als er geen werk is, kun je als werkgever ook in redelijkheid wel stellen dat je het verlof wilt laten staan.

Testen of registreren van coronabesmetting

 • Je mag als werkgever geen medische gegevens registreren van je werknemers. Wel kun je altijd de bedrijfsarts of de arbodienst inschakelen als je wil controleren op corona.
 • Mag je medewerkers vragen of ze positief getest zijn op COVID-19? Formeel mag je dat niet vragen. Pragmatisch is het niet vreemd om het te vragen omdat je moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor andere medewerkers, maar leg het niet vast. In de huidige situatie zal er begrip voor zijn.

Privacyregels

Nu we bijna twee jaar onderweg zijn met de AVG zijn de meeste medewerkers gelukkig al redelijk bekend met de privacyregels en (hopelijk) zijn alle goede gewoontes er inmiddels ingesleten. Het gevaar ligt echter op de loer dat in de hectiek mensen hier toch minder zorgvuldig mee omgaan.

Voor de privacy en security officers is het nu extra van belang om te zorgen dat er geen persoonsgegevens gelekt worden. Helaas zijn er altijd mensen die misbruik maken van een crisissituatie. Wees daarom extra alert op:

 • Informatiebeveiliging;
 • Klikken op onbekende links over corona;
 • Phishing mails over corona, komt de mail van een bekende afzender?
 • Hackers.

Daarom toch nog even de belangrijkste basis hygiëneregels voor het omgaan met patiëntgegevens op een rijtje:

 • Niet praten over patiënten waar onbevoegden bij zijn
 • Geen schermen open laten staan
 • Laat patiëntgegevens niet onbeheerd achter

Tinka Versteeg

Legal consultant

Tinka Versteeg

Legal Consultant

Samen beter 

Cure4 staat zij aan zij met de zorg en bedankt alle zorgprofessionals voor hun enorme inzet.

Wij sparren graag met jou over de impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering. Daarom is speciaal de Helpdesk Gezonde Zorg in het leven geroepen!

Ik laat me graag adviseren! Helpdesk Gezonde Zorg

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer