Update ingediende klachten bij de AP

In onze vorige blog “Tussenbalans half jaartje AVG” vertelden we dat er inmiddels 7.000 klachten waren ingediend bij de AP en dat de vragenlijn van de AP zo’n 10.000 keer zou zijn geraadpleegd door organisaties en burgers die meer wilden weten over de AVG.

Uit de klachtenrapportage van de AP blijkt dat er zo’n 22.679 mensen en organisaties contact op hebben genomen met de AP voor informatie over de AVG of met een klacht over privacy. In 9.661 van de gevallen ging het over een klacht.

In deze rapportage licht de AP ook toe welke sectoren de meeste klachten krijgen en waar de klachten op zien.

De meeste klachten worden ingediend tegen zakelijke dienstverleners (41%), de IT-sector (12%) en de overheid (10%). Hierna volgen de financiële instellingen (9%)  en zorginstellingen (9%).

Er schijnen vooral klachten in te worden gediend over de schending van privacy rechten (32%). Deze klachten zien dan bijvoorbeeld op het recht op inzage of het recht op verwijdering. Het blijkt dat mensen vaak geen inzage krijgen in hun gegevens als ze daarom vragen of dat er drempels zijn als zij persoonsgegevens verwijderd willen hebben. De AP geeft aan dat er vaak om een kopie van het identiteitsbewijs wordt gevraagd voordat de gegevens verwijderd worden. In veel gevallen mag dit niet en het is ook niet nodig op grond van de AVG.

Verder blijkt er veel geklaagd te worden dat organisaties meer gegevens uitvragen dan noodzakelijk (15%) en gaan veel klachten (12%) over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan derden terwijl de betrokkenen dit niet weten of willen.

Op grond van de AVG mag je als organisatie niet meer gegevens verzamelen dan noodzakelijk voor het doel. Dit betekent dat als je bepaalde gegevens niet nodig hebt om je doel te bereiken, je deze ook niet moet opvragen/verzamelen. Voor het doorgeven van gegevens aan derden geldt dat hiervoor een grondslag moet zijn, meestal is deze grondslag de toestemming van de betrokkene. Indien je geen rechtmatige grondslag, zoals toestemming, hebt om de gegevens te delen kan de betrokkene een klacht hierover indienen bij de AP.

Afhandeling van de klachten

De AP bekijkt per klacht wat de meest effectieve manier is om de overtreding te beëindigen. De AP heeft zich het eerste half jaar primair gericht op het beëindigen van de mogelijke overtreding door voorlichting aan organisaties te geven en het sturen op herstelmaatregelen. In meer dan een derde van de gevallen heeft de AP opgereden tegen een overtreding door een brief te sturen met de normuitleg, te bemiddelen of een nor overdragen gesprek te voeren. Er zijn inmiddels 11 onderzoeken gestart. Dit zijn gebaseerd op een veel fout aan klachten.

In andere gevallen hebben medewerkers van de AP mensen op wel geholpen en zelf een klacht in te dienen bij de organisatie waarover de klacht gaat.

Controle blijft doorgaan

Daarnaast is de AP verder gegaan met haar controles. De AP heeft het privacybeleid opgevraagd bij 53 organisaties. Dit gaat om bloedbanken, IVF-klinieken en de politieke partijen van 3 gemeenten. De AP geeft aan dat zij gaat beoordelen of het beleid voldoet aan de eisen die in de AVG aan een privacybeleid worden gesteld. De AP geeft aan dat het helder moet zijn welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, hoe de gegevens worden beveiligd, welke rechten betrokkenen hebben en hoe zij die rechten kunnen uitoefenen. Hebben de organisaties geen beleid dat voldoet aan de gestelde eisen, dan overtreden zij de wet.


bron: AP

Pernette Wubbenhorst

Legal Consultant

Contact opnemen

Pernette Wubbenhorst

Legal Consultant

Recente publicaties

Blog | Verslimtips voor een efficiënte zorgadministratie

280

19 October 2021

Standaardisatie en consistentie zijn dé termen om te verslimmen. Alleen hoe kom je tot standaardisa…

Nieuwsflits | September 2021

160

28 September 2021

Kan er volgend jaar eindelijk een netto thuiswerkvergoeding gegeven worden? In het wetsvoorstel voor…

Webinar | Haal meer uit je HRM en Payroll software van AFAS

363

06 September 2021

Door processen binnen je salarisadministratie te optimaliseren en automatiseren voorkom je dubbel we…

©2021 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact