Interview met Judith | Functioneel Applicatiebeheerder

”Sinds 1 november 2018 ben ik in dienst bij Cure4 als consultant bij Care. Ik was daarvoor deelprojectleider van een AFAS-harmonisatie tijdens een fusietraject binnen de ouderenzorg. Gedurende het project ben ik om me heen gaan kijken voor een nieuwe uitdaging.”

Waarom heb je voor Cure4 gekozen?

”Oud-collega Margot, die inmiddels bij Cure4 werkte, polste mij voor de functie van functioneel applicatiebeheerder bij Cure4. Ik wilde meer kennis krijgen over ECD’s en ervaring op doen bij verschillende organisaties. Dit betekende dus een goede match met Cure4. Daarnaast is Cure4 is bezig met het opzetten van de Businessline Support en daarin denk ik graag mee!”

Wat houdt de businessline Support precies in?

”Applicatiebeheer van ECD’s en HRM-pakketten is vaak onderbelicht bij zorgaanbieders. Deze rol en de beheerprocessen zijn niet altijd specifiek benoemd en belegd, maar doet een medewerker erbij naast andere werkzaamheden.

Dit is risicovol want updates en ontwikkelingen binnen de software dienen goed in de gaten te worden gehouden om als organisatie mee te gaan met de ontwikkelingen. Cure4 wil zorgaanbieders hierbij graag ondersteunen, door het applicatiebeheer uit handen te nemen. Met een abonnement kunnen zorgaanbieders applicatiebeheer bij ons beleggen in plaats van intern oplossen.”

”Applicatiebeheer van ECD’s en HRM-pakketten is vaak onderbelicht bij zorgaanbieders.”

Welke uitdagingen zijn er binnen de op te starten businessline ‘Support’?

”We zijn bezig met het opstellen van een visie op ondersteuning bij applicatiebeheervraagstukken en met het formuleren van doelen voor dit jaar en de komende jaren. Daarnaast zijn we ons netwerk aan het vergroten voor zowel (potentiële) klanten als uitbreiding van ons eigen team.”

Welke uitdagingen zie je voor je zelf bij Cure4 de komende tijd?

”Mijn doel is om mijn huidige ervaring omtrent applicatiebeheervraagstukken in de zorg uit te breiden. Ik wil organisatieprocessen in kaart te brengen en vertalen naar technische en innovatieve mogelijkheden voor zorgorganisaties. De gebruiker moet altijd het uitgangspunt zijn, technologie is hier geen doel, maar een middel om de zorg te verbeteren.”

Functioneel Applicatiebeheer

Het beheren van zorgapplicaties is net zo belangrijk als de implementatie of optimalisatie hiervan. Onze focus is om de kwaliteit van uw applicatielandschap te waarborgen en de aansluiting op uw gebruikerswensen en processen te verhogen.

Met Cure4 als beheerpartner is uw organisatie verzekerd van deskundige ondersteuning en begeleiding.

Administratief beheer

Gebruikers in de organisatie moeten gemakkelijk toegang krijgen tot de kennis en informatie over de software. Wij realiseren een succesvol beheer door werkinstructies zorgvuldig op te stellen en te onderhouden voor gebruikers en beheerders.

Functioneel beheer

Wij onderhouden (testen en analyseren van patches, updates en releases) de bestaande inrichting van de zorgapplicatie en zorgen voor de vastlegging van gegevens over de inrichting zodat je als systeemeigenaar de regie bewaakt.

Gebruikersondersteuning

Gebruikers in de organisatie moeten gemakkelijk toegang krijgen tot de kennis en informatie over de applicaties. Dit realiseren wij door het zorgvuldig opstellen van werkinstructies en het onderhouden hiervan voor zowel eindgebruikers als beheerders. Daarnaast bieden wij begeleiding en ondersteuning bij het definiëren en implementeren van gebruikerswensen.

Meer informatie?

Zorgspecial Functioneel Applicatiebeheer

Download onze zorgspecial voor meer informatie over onze beheerdiensten, pakketten en prijzen.

Download

Judith Hegger

Applicatiebeheerder – Consultant Care

Judith Hegger

Consultant Care

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact