Voorkom naheffingen bij jouw werknemers!

Cure4 verwerkt voor haar opdrachtgevers de loonheffingen volgens de voorgeschreven regels van de Belastingdienst. Elk jaar zijn er wel een aantal bijzondere beloningen. Dit bestaat uit de uitbetalingen van de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering of de uitbetaling van een andere reservering gedaan door de werkgever. Ook incidentele, niet maandelijkse, uitbetalingen kunnen tot deze groep behoren. 

Op deze beloning wordt loonheffing ingehouden die afwijkt van je normale inhouding loonheffingen. Bij de inhouding wordt rekening gehouden met één vastgesteld percentage. Het gaat dan om het bijzonder tarief percentage. Het bedrag van je bijzondere beloning wordt vermenigvuldigd met het bijzondere tarief percentage en dit wordt als loonheffing ingehouden. In deze update gaan we in op de bijzonderheden voor 2019.

Bepaling bijzonder tarief percentage

Het bijzonder tarief percentage komt uit de tabel bijzondere beloningen. Om te bepalen welk percentage voor jou van toepassing is, gebruiken we het jaarloon bijzonder tarief. Dit halen we uit het vorig jaar. Als je een volledig jaar in dienst bent geweest, zal dit overeenkomen met het fiscale loon op je jaaropgave van het voorgaande jaar. In andere gevallen wordt je verdiende loon conform regelgeving vanuit de belastingdienst omgerekend tot een jaarloon bijzonder tarief.

Te laag bijzonder tarief percentage

Het bijzonder tarief loon wordt eenmaal per jaar vastgesteld. Wijzigingen gedurende het jaar worden hierin niet meegenomen. Hierdoor kan het voorkomen dat je huidige jaarloon bijzonder tarief niet meer overeenkomt met je huidige situatie. Het zou kunnen dat een lagere of hogere tariefschaal meer overeenkomt. Mocht dit inderdaad zo zijn dan wordt dit bij je inkomstenbelasting met een verrekening rechtgezet.

In de meeste gevallen zal dit een kleine verrekening zijn, omdat tussen de tariefgroepen geen grote verschillen zitten. In sommige gevallen gaat het wel om significante bedragen, in dat geval adviseren wij om jouw percentage aan te passen. Dat voorkomt hoge terugbetalingen en mogelijk ergernis of een dergelijke aanslag.

Lage tariefgroepen en bijzonder tarief percentage

In de tabel bijzondere beloningen zijn er momenteel twee lage percentages van 0% en 7,94%. Dit zijn tariefgroepen waar een mogelijke verrekening hoog kan uitvallen. Dit kan zijn omdat het volgende percentage 36,65 % is. Omdat het verschil in deze groepen groot is, kan er worden overwogen om tegen een hogere tariefgroep te gaan verlonen. Hiermee verklein je het risico van een naheffing met de inkomstenbelasting.

Waarom val ik in een te lage tariefgroep?

Er zijn een aantal redenen waarom je mogelijk in een te lage tariefgroep wordt verloond. In de basis komt het er op neer dat je in een jaar meer bent gaan verdienen. Dit kan een aantal redenen hebben, waaronder:

1.      Afgelopen jaar was je niet het volledige jaar in dienst
2.      Je bent meer of minder uren gaan werken
3.      Je bent meer gaan verdienen
4.      Je hebt in een jaar meer bijzondere beloningen ontvangen

Hoe regel ik een aanpassing van het bijzonder tarief percentage?

Een aanpassing van een jaarloon bijzonder tarief mag alleen door een medewerker zelf gedaan worden. Een werkgever of de salarisadministratie mag hier niet eenzijdig een aanpassing in doen. Dit heeft ermee te maken dat een werkgever geen inzicht heeft in de volledige persoonlijke situatie van een medewerker. Het is daarom niet mogelijk om een juist jaarloon te berekenen.

Om een aanvraag van de medewerker door te voeren, zal hij schriftelijk een verzoek in moeten dienen tot aanpassing van zijn jaarloon. Hiervoor hoeft de medewerker geen onderbouwing mee te sturen van zijn aanvraag. Dus het mag een bedrag zijn wat in de tariefgroep valt met het betreffende percentage.

Wat kan je zelf doen?

Controleer of de volgende redenen van toepassing zijn momenteel, gedurende het jaar of het voorgaande jaar:

1.      Afgelopen jaar was je niet het volledige jaar in dienst
2.      Je bent meer of minder uren gaan werken
3.      Je bent meer gaan verdienen
4.      Je hebt in een jaar meer bijzondere beloningen ontvangen

Mocht dat zo zijn dan kan je hier het formulier invullen en opsturen.

In principe verwerkt Cure4 tot en met de 10e van de maand ingestuurde wijzigingsverzoeken, de 13e run is uitgesloten. Alternatief is om het te veel ontvangen bedrag zelf te reserveren en dan zelf terug te betalen aan de belastingdienst, zodra de aanslag hiervoor is ontvangen.

Het is van belang dat je als medewerker over gaat tot actie en periodiek checkt of er iets is gewijzigd in jouw persoonlijke situatie. Cure4 ondersteunt graag bij het administratief verwerken van deze mutatie indien van toepassing.

Wil je meer weten of advies op het gebied van loonheffing? Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact