Nieuw in 2018 voor zorgadministraties

Het begin van een nieuw jaar kan een hectische tijd zijn voor zorgadministraties. Het is een tijd die in het teken staat van de afronding van het voorgaande jaar en de accountantscontroles zijn in volle gang. Daarnaast verandert er elk nieuw jaar wel iets op het gebied van wet- en regelgeving, waarop het administratieve proces moet worden afgestemd. Ook zijn er weer nieuwe contractafspraken gemaakt, die ingericht moeten worden in de applicatie. Naast deze hectiek gaan natuurlijk de dagelijkse werkzaamheden gewoon door.

We kunnen ons voorstellen dat het soms lastig is om overzicht te houden in deze drukke tijd en daarom zetten we de belangrijkste wijzigingen voor 2018 nog even overzichtelijk op een rij. De meeste wijzigingen vinden dit jaar plaats binnen de Wlz:

  • Alle verpleging die binnen de Wlz wordt geboden, valt met ingang van 1 januari 2018 onder de Wlz. Ook als de verpleging is voorgeschreven door een medisch-specialist, maar niet vanuit het ziekenhuis georganiseerd wordt. Alle zorgprofielen krijgen hiervoor extra ruimte. Alleen in situaties waarbij de medisch-specialist de medisch specialistische verpleegkundige zorg thuis direct aanstuurt, kan de verpleging voor de Wlz-cliënten ten laste van de Zvw komen. Om te bepalen of verpleging onder de Wlz of Zvw valt, is een handig stroomschema gepubliceerd op de website: https://www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/gespecialiseerde-verpleging-wlz.
  • Per 1 januari 2018 is de geneeskundige verzorging voor kinderen en jongeren overgegaan van de Jeugdwet naar de Zvw (kindwijkverpleging). Als een kind of jongere door bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen hulp nodig heeft om zichzelf te verzorgen, dan wordt dit begeleidende verzorging genoemd. Dit blijft onder de Jeugdwet vallen.
  • Het zorgprofiel ZZP 10 vervalt per 1 januari 2018. Voor cliënten met een Wlz indicatie, die palliatieve zorg nodig hebben, is nog wel extra budget beschikbaar als het eigen zorgprofiel te weinig ruimte biedt. Voorwaarde voor het extra budget is onder andere een terminaliteitsverklaring van de behandelde arts, die opgenomen moet worden in de administratie zodat deze beschikbaar is bij eventuele controles. Alle voorwaarden zijn terug te vinden in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2018.
  • Indicaties voor GGZ-behandeling en verblijf (GGZ-B) op basis van het overgangsrecht verlopen per 1 januari 2018. Als er nog een behandeling met verblijf in de GGZ noodzakelijk is, dan kan verlenging worden aangevraagd bij het CIZ. Is er andere zorg nodig dan zal de cliënt doorstromen naar de Zvw en/of de Wmo.
  • Sinds de overheveling van de huishoudelijke hulp, voor cliënten met Wlz-zorg thuis, van de gemeente naar het zorgkantoor was er sprake van een overgangsregeling. Deze regeling moest voorkomen dat cliënten geconfronteerd werden met minder huishoudelijk zorg vanwege deze overheveling en maakte het mogelijk meer dan 2,5 uur huishoudelijk hulp per week in te zetten. Deze overgangsregeling vervalt per 1 januari 2018.

Een belangrijke wijziging die nog op de planning staat in 2018 is de overgang van iWLZ 1.2 naar iWLZ 2.0 per 1 april. Deze overgang betreft niet alleen technische wijzigingen, maar raakt het gehele proces. Het is daarom belangrijk om daar als zorgorganisatie goed op voorbereid te zijn.

Ook komend jaar zullen we u weer op de hoogte blijven houden van deze en andere ontwikkelingen. Heeft u in de tussentijd vragen of advies nodig, neem dan gerust contact met ons op!

Jantine Vos

Consultant Care

Contact opnemen

Jantine Vos

Functioneel Applicatiebeheerder

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact