3

642

743

Cure4 verwelkomt Jaap Stam als strategisch adviseur

Cure4 is van mening dat uitdagingen waar zorgorganisaties mee worstelen, vooral aan de voorkant beslecht moeten worden. Daarom is begin 2020 strategisch adviseur Jaap Stam aangetrokken.

Stijgende zorguitgaven, wachtlijsten, vergrijzing en personeelstekort

Organisatieadviesbureau Cure4 maakt al 15 jaar impact op de zorg. Door de bedrijfsvoering bij zorgorganisaties optimaal in te richten levert Cure4 een bijdrage aan doelmatige toekomstbestendige zorg.

Jaap zal zich met een ‘hands on’ mentaliteit bezighouden met strategische uitdagingen zoals transitievraagstukken, bekostigingssystematiek, fusies, reorganisaties en grote ICT-implementaties bij zorgorganisaties. De afgelopen vier jaar heeft Jaap bij de NZa gewerkt als Programmanager. Daarvoor was hij bij DBC Onderhoud als senior-adviseur betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van de DBC- en DOT-systematiek zoals we die nu kennen.

Bij Cure4 zal hij samenwerken met Itske Lindhout, eveneens afkomstig van DBC Onderhoud. Itske houdt zich als programmadirecteur bezig met grote verandertrajecten in de GGZ en Forensische zorg.

Aandacht voor processen met focus op de patiënt

Met de komst van Jaap Stam richt Cure4 zich in toenemende mate op strategische vraagstukken in de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg en langdurige zorg.

“Uitdagingen waar zorgorganisaties mee worstelen moeten aan de voorkant opgepakt worden”, vindt Jaap Stam. “Als je hulp inroept op het moment dat het misgaat, dan krijg je slechts een paar handjes en globale kennis ter assistentie. We willen juist voorkomen dat organisaties ad-hoc reageren en met pleisters de boel bij elkaar proberen te houden. Het liefst wil je samen met de organisatie de uitdagingen aan de voorkant herkennen, regisseren en tijdig aanpakken, voordat het misgaat. Op deze manier ben je als organisatie veel meer bestand tegen grote veranderingen in de zorg.”

Vanuit deze gedachte is de Zorgroadshow ontstaan. In deze roadshow gaat een team van experts langs bij zorgorganisaties om impactvolle veranderingen, opvallende trends en belangrijke aandachtspunten te bespreken. Samen met de zorgorganisatie bespreken we hoe je je kunt voorbereiden op de toekomst.

Impact op de zorg samen met Tenzinger

In 2006 is Cure4 opgericht met het idee dat zorgorganisaties die een EPD implementeren hierdoor ook hun bedrijfsprocessen moeten optimaliseren. Cure4 biedt de juiste kennis en expertise aan zorgorganisaties om ze écht verder te helpen bij het toekomstbestendig maken van hun organisatie. Dit doet Cure4 niet alleen. Ict-bedrijf Tenzinger is het moederbedrijf waar Cure4 samen met haar zusterorganisaties Medicore, Fierit (voorheen Unit4 Cura), De Heer Software en Vitaalpunt onderdeel van uitmaken. Met innovatieve ICT-oplossingen en de inzet van hoogwaardige data wil Tenzinger zorgen voor een betere sturing, meer efficiency en meer kwaliteit in de zorg. Zodat zorgprofessionals zich kunnen focussen op waar het werkelijk om gaat: goede zorg verlenen.

Volgens Itske moet het in de zorg áltijd om de patiënt draaien. Ook als het gaat om strategische en bedrijfskundige uitdagingen: “In het bedrijfsmatige circus dat gaande is in de zorgsector vraag je je soms af: waar is de patiënt? Processen en systemen moeten als doel hebben om de bewegingen van de patiënt en de behandelaren in de organisatie te ondersteunen.

De missie van Cure4 is om een betekenisvolle impact te realiseren op de bedrijfsvoering, zodat mensen en middelen vrijkomen ten behoeve van de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.

Itske Lindhout vervolgt: “Verbinden is daarbij het sleutelwoord. Onze missie is pas geslaagd wanneer de organisatie in samenhang opereert. Als bedrijfsvoering en behandelaanbod zo georganiseerd zijn dat zij bijdragen aan de beste zorg aan de patiënt.”

Samen beter

Zorgorganisaties in Nederland worden afgerekend op drie belangrijke aspecten; kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van zorg. Een integraal bedrijfsvoeringsmodel speelt hierin een cruciale en zorgt voor het vrijkomen van meer geld en middelen, dat weer geïnvesteerd kan worden in de borging van kwaliteit en continuïteit van zorglevering.

Dit gedachtegoed is dé drijfveer voor Cure4 professionals om elke dag vol passie aan de slag te gaan bij hun opdrachtgevers; samen werken aan een beter georganiseerde gezondheidszorg waarin processen in samenhang opereren ten gunste van de patiënt.

De Zorgroadshow

De gezondheidszorg heeft te kampen met dubbele vergrijzing, administratieve druk en arbeidsmarktkrapte. Deze zaken hebben een enorme impact op jouw zorgorganisatie. In onze Zorgroadshow zetten uiteen wat het hoofdlijnenakkoord en de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) voor jouw organisatie betekent. Samen maken we de zorg beter!

Meer informatie

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact