Kunnen jouw medewerkers veilig thuiswerken?

Natuurlijk is het in de zorg moeilijker om thuis te werken en zal dit in verhouding minder voorkomen. Toch zal je hier als zorgorganisatie wel aandacht aan willen besteden. Voor de medewerkers die op kantoor werken is het vaak wel mogelijk om thuis te werken. Dit geeft ook meteen een signaal af aan de zorgmedewerkers dat er ook op kantoor rekening word gehouden met de huidige situatie. Daarmee geef je ook aan dat je het in de hele organisatie belangrijk vind zoveel mogelijk te doen ter ondersteuning van coronamaatregelen. Het is daarnaast van belang dat je de mogelijkheid ook moet bieden aan medewerkers die de behoefte voelen om thuis te werken.
Een afdeling kan besluiten dat op kantoor werken nodig is, dit kan betekenen dat een medewerker zich verplicht voelt naar kantoor te komen terwijl de medewerker zich daar niet veilig bij voelt. Als thuiswerken niet tot de mogelijkheden behoort, moet de werkgever zorgen voor een veilige werkplek die aan de coronarichtlijnen voldoet. In verband met een dergelijke situatie is onlangs ook een uitspraak van de rechter geweest over het doorbetalen van het loon als iemand thuis blijft vanwege Corona.
Je leest het artkel hier.

Vergoeding internet vaker vrijgesteld te vergoeden

Vanwege het thuiswerken zien we bij verschillende werkgevers dat het vergoeden van de internetverbinding bij medewerkers die voor een groot deel thuiswerken is ingesteld.
Als het volledige bedrag vergoed werd aan de medewerker was het mogelijk dit onbelast te vergoeden (mits voldaan werd aan het noodzakelijkheidscriterium). Vroeg je echter om een eigen bijdrage aan de medewerker (bijvoorbeeld voor privégebruik) dan was dit niet mogelijk. In dit geval moest ook het deel dat vergoed werd toegekend zijn aan de vrije ruimte. Deze toewijzing moest daarnaast vooraf plaatsvinden voor de uitbetaling van de vergoeding is begonnen conform regelgeving van de werkkostenregeling. Bekijk ook onze eerdere publicaties hierover.
Hierover is de belastingdienst vrij recent van mening gewijzigd waardoor het voortaan wél mogelijk is een deels onbelaste vergoeding te geven voor de internetvergoeding. In de volgende uitgave van het Handboek loonheffingen zal dit ook aangepast worden in de teksten van het Handboek. De eerste uitgave is onlangs gepubliceerd en zal dus binnenkort worden herzien. Meestal gebeurt dit eenmaal per kwartaal.
In dit artikel wordt dit verder toegelicht.

Vakantietoeslag en bijzonder tarief

Volgende maand is het mei en zullen veel medewerkers weer uit kunnen kijken naar de betaling van de vakantietoeslag. Hierbij is dit voor veel medewerkers de eerste keer van het jaar dat er een grote betaling plaatsvindt voor de tabel loonheffingen voor bijzondere beloningen. Het kan zo zijn dat de medewerkers over deze vakantietoeslag een te laag percentage aan loonheffingen aandragen. Helaas kan dit ook gebeuren als zowel de verwerking als de jaarovergang goed gegaan is. De medewerker komt hier vaak pas achter bij het indienen van zijn aangifte inkomstenbelasting van het volgende jaar en dit zorgt meestal voor grote teleurstellingen.
Om wat meer uitleg hierover te geven en een mogelijkheid te bieden om dit te voorkomen hebben we een artikel hierover gepubliceerd.

Uitbreiding vrije ruimte in 2021

Net als in 2020 word er over de eerste € 400.000,- van de loonsom een verruiming toegepast betreffende de opbouw van vrije ruimte. Over het eerste deel word ook in 2021 een percentage van 3% aan vrije ruimte opgebouwd. Na de € 400.000,- word de opbouw in 2021 echter wel 1,18% in plaats van de 1,2% die het eerder was. Zie ook onze eerdere publicaties hierover.

Vaste reiskostenvergoeding

In onze vorige nieuwsbrief en eerdere publicaties hebben we gesproken over de vaste onbelaste vergoeding tijdens de Corona crisis. Deze tijdelijke regelingen liepen tot 1 april 2021. Deze termijn is verlengd met twee maanden tot en met 1 juni 2021. Lees meer hierover in deze publicatie.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en je bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Ik wil op de hoogte blijven!


©2023 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact