Tweede zorgbonus voor zorgmedewerkers

Het kabinet wilt zorgmedewerkers ook in 2021 een bonus geven voor de uitzonderlijke prestaties die geleverd worden in de strijd tegen Corona. Deze zorgbonus wordt beschikbaar gesteld voor alle zorgberoepen.

Het gaat om zorgprofessionals en pgb-zorgverleners die tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 naar het oordeel van de zorgaanbieder onder uitzonderlijke omstandigheden zorg hebben geleverd. De zorgbonus is alleen voor zorgprofessionals en pgb-zorgverleners die maximaal € 74.000 bruto per jaar verdienen. Naar verwachting zal de zorgbonus ongeveer €200,00 tot €240,00 netto zijn. De hoogte van de bonus hangt af van het aantal bonussen dat wordt aangevraagd. De werkgever dient de aanvraag in te dienen bij DUS-i (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen).

Het aanvragen van de zorgbonus kan vanaf dinsdag 15 juni (9:00 uur) tot dinsdag 27 juli (18:00 uur). Voor meer informatie over de zorgbonus, kijk dan op de website van de rijksoverheid. Eind oktober is er een webinar online gezet m.b.t. de aanvraag van de vorige zorgbonus met handige tips. Deze kun je hier terug vinden.

Definitieve berekening LKV. LIV en jeugd LIV voor 1-8-2021

De Belastingdienst verstuurt sinds 3 juni de beschikkingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2020 aan werkgevers. Als een werkgever 2020 recht heeft op een of meer tegemoetkomingen, dan ontvangt de werkgever de definitieve berekening van het LKV, LIV en jeugd LIV vóór 1 augustus 2021.

In de beschikking staat het bedrag wat de werkgever zal ontvangen aan het LKV, LIV en jeugd-LIV. Dit bedrag is gebaseerd op de definitieve berekening die als bijlage bij de beschikking zit. Binnen 6 weken na dagtekening zal de Belastingdienst het bedrag uitbetalen. Wanneer de werkgever denkt dat de beschikking niet juist is, dan kan dit bijvoorbeeld zijn door de afrondingsverschillen uit de aangiften loonheffingen. De tegemoetkomingen Wtl worden hieruit berekend en niet de uren uit de loonadministratie. Wanneer de werkgever het niet eens is met de beschikking, kan er bezwaar gemaakt worden bij de Belastingdienst. In de beschikking staat het adres en wanneer het bezwaar uiterlijk bij de Belastingdienst binnen moet zijn.

Onze salarisadministrateurs staan klaar om hier advies over te geven. Mocht je hiervan gebruik willen maken neem dan contact op met je eigen salarisadministrateur of stuur een mail naar: info@cure4.nl.

Maximum dagloon bekend per 1-7-2021

De rekenregels per 1-7-2021 zijn gepubliceerd. Naast het minimumloon (wat in de vorige nieuwsbrief is besproken die je hier kunt terugvinden) zijn ook de volgende gegevens bekend:

Maximum premiedagloon per 1-7-2021 = € 225,57
Maximum premiemaandloon blijft € 4.859,25
Maximum premiejaarloon blijft € 58.311,00

Startdatum arbeidsomvang oproepkracht per 1-7-2021

Als een werkgever met oproepkrachten werkt, heeft hij met ingang van 1-7-2021 te maken met een wijziging in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De WAB verplicht de werkgever om een oproepkracht die twaalf maanden als zodanig gewerkt heeft, een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Dat dient te gebeuren in de dertiende maand. Deze verplichting geldt al vanaf 1-1-2020. Vervolgens heeft de werknemer een maand de tijd om het aanbod te accepteren. De werknemer reageert dus in de veertiende maand. Wat nog niet duidelijk in de wet stond is dat de vaste arbeidsomvang moet ingaan als de oproepkracht het aanbod accepteert. Dit is verduidelijkt met de wetswijziging per 1-7-2021.

In de wetswijziging staat nu dat de aanvangsdatum uiterlijk de eerste dag, nadat de twee maanden zijn verstreken, moet zijn. Oftewel uiterlijk de eerste dag van de vijftiende maand.

Voorbeeld:
Start oproepkracht – 1 september 2020.
Aanbod vanuit werkgever – voor 1 oktober 2021.
Start arbeidsomvang (na akkoord werknemer) – 1 november 2021.

Wanneer de werknemer geen reactie op het aanbod geeft, dan mag de werkgever er vanuit gaan dat de oproepovereenkomst onder dezelfde voorwaarden wordt voortgezet. Belangrijk: als werkgever moet je elk jaar het voorstel van de arbeidsomvang doen. Ook als de oproepkracht het jaar daarvoor het aanbod heeft afgewezen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en je bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Ik wil op de hoogte blijven!


©2023 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact