8

836

1370

5 belangrijke zaken die de NZa tijdelijk aanpast

De zorg heeft te maken met grote drukte door de toename van het aantal mensen met een coronabesmetting. Als zorgorganisatie zet je alle zeilen bij om goede zorg te blijven leveren. Net als Cure4 wil de NZa de zorgprofessionals vanuit haar rol optimaal ondersteunen in hun werk. Zo zijn er een aantal regels tijdelijk aangepast of verruimd. We zetten ze voor je op een rij.

Aanpassingen regels algemeen

Naast de intensieve zorg voor coronapatiënten hebben veel zorginstellingen, met name in de langdurige zorg en GGZ, te maken met een verschuiving van het zorgaanbod. Electieve zorg, dagbesteding en verschillende vormen van begeleiding en (groeps)behandeling mogen niet meer doorgaan. Tegelijkertijd worden ‘bedden’ en personeel voor andere doeleinden gebruikt dan normaal, bijvoorbeeld de isolatiekamers. Dit kan de wachttijd vergroten en afspraken met financiers op scherp zetten. Een goede zorgregistratie is dan van essentieel belang.

Een aantal tips om hier mee om te gaan:

  • Wijs een coördinator aan die verantwoordelijk is voor juiste registratie van Covid-19. Deze kan de wet- en regelgeving in de gaten houden en deze vertalen in aangepaste werkinstructies;
  • Zorg dat uw EPD op orde is om corona-gerelateerde zorg te kunnen markeren. Dit kan door landelijke standaarden te implementeren of door in gesprek te gaan met uw leverancier;
  • Zorg dat uw zorgprofessionals weten hoe ze corona-gerelateerde zorg moeten registreren;
  • Indien uw zorgprofessionals nu een tijdelijke andere rol uitvoeren, zorg dan dat zij op tijd de juiste autorisaties krijgen, bijvoorbeeld in het EPD en andere applicaties.

De NZa staat in nauw contact met alle zorgverzekeraars en brancheverenigingen van zorgaanbieders om te zorgen dat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Mochten er belemmeringen zijn die dit in de weg staan, dan kun je dit melden aan de NZa. Zij hebben een overzicht van vragen en antwoorden. Zorgaanbieders en verzekeraars die knelpunten ontmoeten in de regelgeving, kunnen contact opnemen met de NZa. De handreiking registraties en informatievoorziening COVID-19 met diagnosethesaurus is hier in zijn geheel in te zien.

Noodregeling Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) Covid – 19

Omdat in alle verruiming van wet- en regelgeving wordt gerefereerd aan zorg op afstand, is er direct geld vrijgemaakt vanuit het ministerie van VWS voor het versneld implementeren van digitale zorg (e-health). Vanaf 25 maart kunnen aanvragen worden gedaan, per aanvraag is maximaal €50.000 beschikbaar. Deze subsidie kan worden gebruikt voor de projectkosten en eventuele inhuur om de technologie te implementeren. Daarnaast kan de aangeschafte technologie tot 50% worden vergoed. Lees hier de wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020.

Thuiszorg en wijkverpleging

Contact met de cliënt mag ook telefonisch of digitaal worden gedaan en als direct contact worden gedeclareerd. Per maand mag maximaal 6,5 uur gedeclareerd worden aan thuiszorgtechnologie. Dit mag tegen het afgesproken tarief.

Er zijn ook aangepaste regelementen voor de indicatiestelling. Je mag dit op afstand doen wanneer de situatie daarom vraagt. Er moet dan wel tijdens de behandeling gecontroleerd worden of de indicatie klopt.

Medisch-specialistische zorg

Om de kans op besmetting te verkleinen en de druk op ziekenhuizen te helpen verlichten, wordt de regelgeving voor face-to-face consulten tijdelijk verruimt. Er zijn een aantal consulten die nu tijdelijk geen verplicht face-to-face contact vragen:

  • Eerste poliklinisch bezoek
  • Herhaalconsulten op de polikliniek
  • Multidisciplinair consult

Deze mogen allemaal als een fysiek contact worden geregistreerd terwijl de patiënt zich in een thuissituatie bevindt. Dit is buiten een instelling voor medisch-specialistische zorg.

In deze coronacrisis zijn er veel mensen die willen helpen, zoals ook oud-verpleegkundigen. De NZa heeft de regels verruimd voor BIG-geregistreerd werken en declareren.

Naast verruiming van regelgeving is ‘COVID-19’ met terugwerkende kracht toegevoegd aan de ICD-10 Codering en vervalt de tijdelijke omschrijving. Daarnaast is er een tussenuitlevering van de Diagnosethesaurus uitgebracht waar alle diagnoses rondom Covid-19 zijn opgenomen. Daarnaast zijn er in de spoeduitlevering een aantal koppelingen gemaakt tussen Covid-19 en een DBC-code.

Langdurige zorg

Zorgaanbieders maken de komende periode mogelijk extra kosten, bijvoorbeeld voor het isoleren en verplegen van besmette mensen en extra inzet van personeel. In het algemeen benoemt de NZa en ZN dat zij de komende tijd financiële bijstand kunnen bieden aan zorginstellingen die een contract hebben met een zorgverzekeraar of zorgkantoor. Dit vertaalt zich in financiering van extra kosten, compensatie voor omzetderving, hulp bij liquiditeitsproblemen en een tijdelijke verruiming van de regels voor verantwoording.

Let op dat wanneer zorginstellingen gebruik gaan maken van deze regelingen zij dit voorliggend moeten doen aan de andere regelingen zoals de NOW-regeling. Dit geldt ook voor onderaannemers en andere derden.

De NZa maakt een regeling die vergelijkbaar is met de al bestaande BRMO-regel. Met de nieuwe regeling kunnen deze extra kosten in de langdurige zorg worden vergoed, zo ook bijvoorbeeld extra mutatiedagen. In verband met de ernst van de coronasituatie kunnen zorgaanbieders hier ook achteraf een beroep op doen. De NZa streeft ernaar om deze regeling uiterlijk 1 juli te publiceren.

Caroline Bogchelman

Care consultant

Caroline Bogchelman

Consultant Care

Samen beter 

Cure4 staat zij aan zij met de zorg en bedankt alle zorgprofessionals voor hun enorme inzet.

Wij sparren graag met jou over de impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering. Daarom is speciaal de Helpdesk Gezonde Zorg in het leven geroepen!

Ik laat me graag adviseren! Helpdesk Gezonde Zorg

©2021 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact