Met ‘zorg op de juiste plek’ naar een betaalbare en toegankelijke zorg

383 woorden – 5 minuten lezen

Midden september maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de B-release bekend met de laatste wijzigingen voor de medische specialistische ziekenhuiszorg in 2020. De NZa gaat de beweging ‘zorg op de juiste plek’ vanaf komend jaar concreter vormgeven. In afwachting van de B-release staan we in deze blog stil bij de wijzigingen die al bekend zijn met betrekking tot de vormgeving van ‘zorg op de juiste plek’.

 ‘Zorg op de juiste plek’ voor betaalbare en toegankelijke zorg

Zorg dichtbij huis leveren en alleen in het ziekenhuis als het moet, dat is waar het bij ‘zorg op de juiste plek’ om draait. Volgens de NZa gaan de ontwikkelingen op het gebied van substitutie van ziekenhuiszorg en taakherschikking nog te langzaam. Terwijl dit juist voorwaarden zijn voor het leveren van ‘zorg op de juiste plek’ en van belang om zorg goedkoper en/of kwalitatief beter te maken. De NZa gaat nu zelf stappen nemen in de ontwikkeling van substitutie van ziekenhuiszorg en taakherschikking. Vanaf 2020 wordt het mogelijk ziekenhuiszorg thuis te declareren, door de herverdeling van zorgtaken kan de medisch specialist zich meer richten op complexere zorg en komen er vrije tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek.

Ziekenhuiszorg in de thuissituatie

Door technische ontwikkelen is het steeds vaker mogelijk om ziekenhuiszorg thuis te leveren. Daarom voert de NZa per 2020 een zorgprestatie in waardoor het declareren van een klinische zorgdag in de thuissituatie gedeclareerd kan worden. Dit zou kostenbesparend zijn en hierdoor bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg.

Herindeling zorgtaken

Medisch specialisten hoeven niet alle medische handelingen zelf uit te voeren. De klinisch technoloog mag vanaf 2020 ook de poortfunctie uitvoeren. Hierdoor kan de klinisch technoloog zonder tussenkomst van een medische specialist een zorgtraject openen en declareren. Minder complexere zorgvragen kunnen hierdoor worden overgenomen van medisch specialisten en zij kunnen zich hierdoor meer focussen op de complexere zorg. Deze herindeling van zorgtaken zal eveneens bijdragen aan het betaalbaar houden van zorg.

Vrije tarieven eerstelijnsdiagnostiek

Vanaf 2020 gelden er geen maximumtarieven meer voor eerstelijnsdiagnostiek. De tarieven worden vrijgegeven waardoor er meer maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Dit maakt het mogelijk om meer aan te sluiten bij de lokale omstandigheden en de behoeften van patiënten.

Wijzigingen in de RZ20b

Met de bovenstaande wijzigingen met betrekking tot de vormgeving van ‘zorg op de juiste plek’ slaat de NZa naar onze mening een goede weg in. Het is nu afwachten op de B-release met de laatste wijzigingen voor de medische specialistische ziekenhuiszorg die uiterlijk 19 september uit. Naar aanleiding hiervan kunnen we beter in kaart brengen wat ‘zorg op de juiste plek’ leveren volgens de NZa in 2020 voor uw organisatie gaat betekenen.

Download de Factsheet RZ20b en je bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen per specialisme!

Meer info en downloaden


Jason Scheurs

Consultant Cure

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact