Salarisflits 2019 - maart

Deze maand staat in het teken van de veranderingen in de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), ’tijd voor tijd’ die omgezet moet worden in een uitbetaling en de CAO voor ziekenhuizen.

Verandering wet BIG

De Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) veranderd en wel per 1 april 2019. Per deze datum moeten alle BIG geregistreerde zorgverleners hun BIG nummer openbaar maken zodat makkelijk te controleren is of een zorgverlener is opgenomen in het BIG register. Weg dus met die zonnebril!

Het BIG nummer moet geregistreerd staan op alle plaatsen waar je beroepsmatig het beroep en de naam van de medewerker bekend maakt. Dit kan varieren van een wachtruimte of de deur van een behandelkamer, briefpapier, websites. Let er dus op dat het BIG-nummer van je medewerkers bekend wordt en vooral zichtbaar is op de betreffende plek. Heb je nog geen idee of dit ook van toepassing is op jouw medewerkers of wil je weten hoe je dit het beste kunt aanpakken? Neem contact op dan bekijken we specifiek jullie situatie. Bij het niet naleven van de wet kunnen hoge boetes opgelegd worden.

‘Tijd voor tijd’ of toch overwerk uitbetalen?

Vanaf 1 januari 2019 is het niet meer toegestaan, mits het is vastgelegd in de cao, om overwerk om te zetten in ‘tijd voor tijd’ als een medewerker daardoor onder het Wml betaald wordt. Dit moet ten allen tijde gecompenseerd worden in de vorm van een uitbetaling. Daarnaast moet overwerk voor 1 juli van het opvolgend kalenderjaar gecompenseerd zijn, anders volgt alsnog uitbetaling. Let hierbij dus op medewerkers bij wie dit van toepassing kan zijn.

Cao ziekenhuizen

Cao Ziekenhuizen, als een klem op de portemonee. De onderhandelingen zijn in volle gang, 5% loonsverhoging is de minimale eis, maar wat houdt de huidige status in voor jouw medewerkers? En wat als er geen akkoord komt per 1 april 2019? Voor jouw medewerkers verandert er niks. Er ontstaat wel een bepaalde ‘contractvrijheid’, echter dient deze (met terugwerkende kracht) te worden toegepast als er een nieuwe cao van kracht gaat.

Heb je nog geen idee of dit ook van toepassing is op jouw medewerkers of wil je weten hoe je dit het beste kunt aanpakken? Neem contact op dan bekijken we specifiek jullie situatie.

We houden je op de hoogte!

Neem contact op

Chantal Wouters

Salarisspecialist

Chantal Wouters

Salarisadministrateur

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact