Salarisflits 2019 - juni

Deze salarisflits staat in het teken van de veranderingen die plaats vinden met de verhoging minimumloon, Wet arbeidsmarkt in balans en verlof.

Wederom verhoging minimumloon

Per 1 juli 2019 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd naar maar liefst 1635,60 euro, een verschil van 19,80 euro, op basis van een fulltime baan.

Heb jij medewerkers die het minimumloon verdienen? Zorg er dan voor dat hun salaris wordt aangepast. Belangrijk is dat vanaf 1 juli 2019 medewerkers van 21 jaar recht hebben op een volledig minimumloon. Waar dat per 1 januari 2019 nog alleen gold voor medewerkers vanaf 22 jaar. Ook de minimumlonen voor de leeftijdscategorie vanaf 15 jaar stijgen mee. Mocht jij jonge werknemers in dienst hebben met het minimumloon, stel dan de salarisadministratie op de hoogte dat dit correct wordt verwerkt.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Het eerste kwartaal van 2019 is nog maar net verstreken, maar de wet- en regelgeving zit niet stil.

De wet- en regelgeving raast als trein door en voor je het weet stappen we het jaar 2020 binnen. Zo treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans definitief in werking op 1 januari 2020. Dit betekent dat er nieuwe regels zijn wat betreft ontslag, flexwerk en het stelsel voor de WW-premie. Voor jou als werkgever kan dat een wijziging betekenen met oproepkrachten, contracten voor bepaalde tijd, premies, ketenregelingen en transitievergoedingen. Weet jij al waar je aan toe bent of hoe je het aan moet pakken? Breng je situatie in kaart en overleg met de salarisadministratie wat voor jou van toepassing is en hoe je dit aan moet pakken.

Verlof

Sinds 2012 geld dat wettelijke vakantiedagen een half jaar na het jaar van opbouw vervallen.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat ze vijf jaar na het jaar van opbouw verjaren. Voor juli 2019 betekent dit dat de wettelijke vakantiedagen die opgebouwd zijn in 2018, en nog niet zijn opgenomen, komen te vervallen. Werkgevers doen er dus goed aan werknemers op tijd te wijzen op het vervallen van hun vakantiedagen.

Wil jij maandelijks op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in de salarisadministratie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven

Chantal Wouters

Salarisspecialist

Chantal Wouters

Salarisadministrateur

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact