De tussenbalans; een half jaartje AVG

Op 25 november 2018 was het alweer een half jaar geleden dat de AVG van kracht is geworden. Hoe ver ben jij inmiddels met de implementatie van de AVG in jouw organisatie? Waarschijnlijk heb je al de nodige maatregelen getroffen, maar wat is nu tussenstand van de AVG, zes maanden na de inwerkingtreding?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft niet stilgezeten

De AP heeft inmiddels 91 ziekenhuizen en 33 zorgverzekeraars gecontroleerd op verplichtingen uit de privacywetgeving om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Daarnaast heeft de AP gecontroleerd of ziekenhuizen en zorgverzekeraars de contactgegevens van hun FG hebben gepubliceerd op hun website. Dit liet bij bijna een kwart nog te wensen over. De organisaties moeten dit aanpassen.

Inmiddels is de AP begonnen met het controleren van banken (45) en verzekeraars (93) op de verplichting uit de AVG om een FG aan te stellen. Uit een eerste controle bleek dat 6 banken en 9 verzekeraars nog geen FG hadden aangemeld bij de AP. Zij moeten alsnog een FG aanmelden en/of er een aanwijzen.

Daarnaast heeft de AP het UWV een last onder dwangsom opgelegd van 150.000 euro per maand omdat het beveiligingsniveau van het werkgeversportaal niet voldoet. Dit moet op uiterlijk 31 oktober 2019 gereed zijn. Heeft het UWV dit niet gered op deze datum dan zal zij de dwangsom moeten betalen.

Uit een artikel van Trouw blijkt dat er inmiddels 7.000 klachten zijn ingediend bij de AP. De vragenlijn van de AP zou zo’n 10.000 keer zijn geraadpleegd door organisaties en burgers die meer willen weten over de AVG. Volgens Trouw heeft de AP naar aanleiding van een aantal klachten ook een onderzoek ingesteld naar de mogelijke overtredingen. Hoeveel dat er precies zijn wil de AP niet zeggen.

De AVG is nog steeds actueel!

Ook een half jaar na de inwerkingtreding van de AVG is de AVG nog actueel. We zien dat de AP steeds meer gebruik gaat maken van haar toezichthoudende rol en dat ze actiever gebruik gaat maken van haar bevoegdheden en sancties. Er is inmiddels zelfs een dwangsom opgelegd aan het UWV.

Zorg dus dat je de AVG niet uit het oog verliest en het belang van de naleving van de AVG binnen jouw organisatie blijft benadrukken.

Ben je benieuwd hoe jouw bedrijf ervoor staat met de AVG?

Doe de Privacy Check.

Pernette Wubbenhorst

Legal Consultant

Contact opnemen

Pernette Wubbenhorst

Legal Consultant

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact