Update | Heeft jouw zorgorganisatie recht op extra vergoedingen?

Wist jij dat jouw zorgorganisatie vanuit het lage-inkomensvoordeel (LIV) een vergoeding kan krijgen? De Belastingdienst keert deze vergoeding automatisch uit. Dit doen ze om de loonkosten van werknemers te verlagen om daarmee werknemers in dienst te houden of te nemen. In deze publicatie vertellen we je wanneer je in aanmerking komt voor LIV.

Verder gaan wij in op de aangifte inkomstenbelasting, vaste reiskostenvergoeding en de bijtelling van de leaseauto na 60 maanden.

Is de aangifte inkomstenbelasting juist ingevuld?

Zoals elk jaar wordt in februari de jaaropgave 2020 verstrekt aan de werknemers. De werknemer kan zijn of haar jaaropgave terugvinden in het dossier.

Dit dient als basis om daarmee de aangifte inkomstenbelasting (IB) vanaf 1 maart in te dienen voor het jaar 2020. De belastingdienst heeft veel gegevens vooraf al ingevuld, maar het is wel van belang om nogmaals te controleren of alles juist is ingevuld. De jaaropgave is hierin altijd leidend.

De uiterste aangiftedatum is 8 mei. Als er voor 8 april, normaliter uiterlijk 1 april, aangifte is gedaan dan volgt er voor 1 juli bericht vanuit de belastingdienst.

Vaste reiskostenvergoeding

Met ingang van 1 april 2021 is de vaste onbelaste vergoeding niet meer toegestaan voor de dagen dat wordt thuisgewerkt.

Lees alles over: de vaste onbelaste vergoeding. 

Met een aanpassing van de regeling worden de regels omtrent het aantonen van de gemaakte reisbewegingen strikter.

De Belastingdienst zegt hierover: ‘De werkgever moet de reisdagen en de afgelegde afstand registreren als hij een onbelaste vergoeding geeft van maximaal € 0,19 per kilometer. Hierbij geldt als uitgangspunt dat het moet gaan om de werkelijk afgelegde kilometers. De wijze van vervoer kan dus tot verschillende uitkomsten leiden. De reisafstand met de auto kan immers afwijken van de reisafstand met de fiets, met de trein of met een ander vervoermiddel.’

Bij het grootste deel van de werknemers die directe zorg verlenen aan cliënten heeft het bovenstaande geen invloed op de uitbetaling van de reiskosten. Let er dus vooral op bij werknemers, waar reisbewegingen zijn veranderd, dat er mogelijk vanaf 1 april op een andere manier reiskosten berekend moeten worden.

Wil jij direct alle reiskosten doorrekenen voor jouw zorgmedewerkers? Wij hebben de Rekentool | Reiskosten 2021 waar je direct al jouw kosten inzichtelijk maakt.

Lage-inkomensvoordeel (LIV) voor zorgorganisaties

Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers een vergoeding krijgen voor werknemers met een laag inkomen. Dit heet het lage-inkomensvoordeel (LIV). De Belastingdienst keert de vergoeding automatisch uit. Dit verlaagt de loonkosten van deze werknemers en stimuleert bedrijven om hen in dienst te houden of te nemen.

Een medewerker komt in aanmerking voor LIV wanneer hij/zij minimaal 1248 verloonde uren heeft gemaakt in een kalenderjaar. Met een gemiddeld uurloon tussen de € 10,48 en € 13,12 in 2021. De hoogte van het lage-inkomensvoordeel (LIV) kan oplopen tot maximaal € 1.000 per werknemer per jaar. Hoeveel het voordeel precies is hangt af van het aantal verloonde uren en het gemiddeld uurloon.


De belastingdienst beoordeelt loonaangifte 

De Belastingdienst beoordeelt de Loonaangifte van de maand januari 2021 om te kijken voor welke werknemers je recht hebt op het lage-inkomensvoordeel (LIV). Als een werknemer recht heeft op het LIV dan krijgt de werkgever uiterlijk 14 maart eerst een voorlopige berekening (inclusief specificaties).
Deze voorlopige berekening dient goed gecontroleerd te worden door de werkgever. Mocht deze berekening namelijk niet kloppen, dan ontvang je maar een gedeeltelijke of zelf helemaal geen tegemoetkoming.

De wijzigingen moeten voor 1 mei 2021 bij de Belastingdienst ingediend zijn. Als het na 1 mei wordt ingediend dan blijft het buiten de definitieve berekening van het LIV. De Belastingdienst stuurt uiterlijk 31 juli 2021 de definitieve berekening van het LIV naar de werkgever. De tegemoetkoming wordt binnen 6 weken uitbetaald na de definitieve berekening.


Voor komend jaar direct inzicht in LIV

In het AFAS Portaal hebben wij vanuit Cure4 een toepassing toegevoegd. Dit gaat om het verkrijgen van inzicht in het LIV waar werkgevers eventueel recht op hebben. Je vindt deze informatie overzichtelijk terug in het dashboard ‘Payroll regelingen beheren’.


Bijtelling auto van de zaak na 60 maanden

De bijtelling die de werknemer betaalt voor het privégebruik van een leaseauto is 60 maanden geldig. Na deze 60 maanden kan het “voordeel” weg zijn en kan er een bijtelling van 22% of 25% gaan gelden.

Let op! Wanneer een werknemer een auto heeft die bijna 60 maanden oud is kan dit grote consequenties hebben voor het loonstrookje.

Zorgspecial | hoe ondersteuning en advies leidt tot een toekomstigbestendige HR- en salaris-afdeling!

Het optimaliseren van de HR- en salarisadministratie is een belangrijke succesfactor voor de realisatie van een gezonde bedrijfsvoering. In de zorgspecial vertellen we alles over:

  • Proces van ondersteuning bij een salarisadministratie inzichtelijk
  • Welke ontwikkelingen er zijn in financiële wet- en regelgeving
  • Een klantcase over de implementatie van een AFAS-traject
  • De mogelijkheden van ondersteuning op het gebied van HR & salaris
Download

Jurrian van Os

Salarisadministrateur

Heb jij vragen over LIV of over andere regelingen?
Contact opnemen

Jurrian van Os

Salarisadministrateur

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact