7

1053

1921

Update | Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor de WKR 2021 in de zorg op een rij!

Nu het nieuwe jaar voor de deur staat wil je helemaal de op de hoogte zijn van alle wijzigingen voor de Werkkostenregeling (WKR) in de zorg van 2021. Het juist toepassen van de WKR voor het komend jaar roept de nodige vragen op. Logisch, want er zijn veel factoren om rekening mee te houden.

De belangrijkste vragen zijn onder welke categorie binnen de WKR de verstrekte vergoedingen geboekt worden, maar ook het verwerken van de declaraties via de salarisadministratie. In deze publicaties delen wij de belangrijkste wijzigingen voor WKR 2021 in de zorg met jou!

De wijzigingen 2021 van de vrije ruimte

Het deel van de totale loonsom die gebruikt wordt voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen (zoals kerstpakketten) aan jouw werknemers is de vrije ruimte.

De grootste verandering die plaats vindt is dat het percentage van de vrije ruimte boven de 400.000 euro wordt verlaagd van 1,2% naar 1,18%. De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met € 400.000 gaat in 2021 terug naar 1,7%. In 2020 was dit percentage tijdelijk 3% in verband met de coronamaatregelen. De vrije ruimte is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR).

Er zitten ook onbelaste vergoedingen die niet van de vrije ruimte afgaan in de werkkostenregeling. Ook wel de gerichte vrijstellingen genoemd. De gerichte vrijstelling voor scholing van werknemers (dit betreft loon uit tegenwoordige arbeid) zorgt voor een beperking van de vrije ruimte. In 2021 worden deze uitgebreid met een vrijstelling voor scholingskosten voor loon uit vroegere arbeid. Het gaat dan specifiek om studie of opleiding die de werknemer volgt om een inkomen te verdienen.

De verhoging van de vrije ruimte 2020 in verband met corona

Er vindt een verhoging plaats van 1,7% naar 3% als het gaat om de vrije ruimte voor de fiscale loon tot en met € 400.000. Daarmee is het mogelijk om, mocht daar financiële ruimte voor zijn, jouw werknemers gedurende deze crisis extra tegemoet te komen. Leer hier meer over de verhoging en de geldende regels volgens de Belastingdienst.

Lees ook: Alle hoofdpunten van de WKR 2020 die jij moet weten!

WKR en Zorgbonus

Bij zorgprofessionals die bij jouw organisatie in loondienst zijn als werknemers

 • Uiterlijk op het moment dat u de bonus uitbetaalt aan uw werknemers, moet u het voor de loonbelasting aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. De bonus komt hiermee ten laste van de ‘vrije ruimte’ van de werkkostenregeling .
 • De vrije ruimte is een forfaitaire vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen die door de werkgever aan eigen werknemers worden aangewezen. De omvang van de vrije ruimte bedraagt een percentage van de totale fiscale loonsom. In het kader van de crisismaatregelen is in 2020 de vrije ruimte vergroot tot 3% over de eerste € 400.000 (eerste schijf) en 1,2% (tweede schijf) over de resterende fiscale loonsom. Per 2021 wordt het percentage in de eerste schijf weer verlaagd van 3% naar 1,7%.
 • Voor zover de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen de vrije ruimte overschrijden, moet u een eindheffing afdragen van 80% over de overschrijding.
 • Voor een nadere toelichting op eindheffingssystematiek en de werkkostenregeling kunt u het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst raadplegen.
 • Het is niet de bedoeling dat het ten laste brengen van de bonus op de vrije ruimte invloed heeft op de overige vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw personeel wilt verstrekken. Gelet hierop ontvangt u ter compensatie ook een subsidiebedrag voor de verschuldigde eindheffing ten gevolge van de bonussen.

Door de bonus als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen heeft het voor de zorgprofessional geen gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Evenmin heeft het consequenties voor het inkomen dat relevant is voor inkomensafhankelijke regelingen.


Eindheffing zorgbonus ZZP’er niet in de vrije ruimte

Voor zorgprofessionals door ingehuurd zijn als derden (zoals zzp’ers en uitzendkrachten):

 • De zorgaanbieder moet de bonus, uitgekeerd aan derden, verplicht als eindheffingsbestanddeel in aanmerking nemen. Voor uitkeringen en verstrekking aan derden is de vrije ruimte van de werkkostenregeling niet van toepassing.
 • Daarom is specifiek voor de aan derden toekomende bonus een eindheffingsmogelijkheid in het leven geroepen zodat de bonus netto kan worden uitbetaald.
 • Op die manier zal de uitkering van de bonus ook voor derden geen gevolgen hebben voor de heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Evenmin heeft het consequenties voor het inkomen dat relevant is voor de inkomensafhankelijke regelingen.
 • Voor deze bonussen geldt een eindheffingstarief van 75%.

Aangiftetermijn eindheffing met extra tijdvak verlengd

De aangiftetermijn voor de in het kalenderjaar verschuldigde eindheffing wegens het overschrijden van de vrije ruimte van de WKR is sinds het belastingjaar 2020 verlengd met een extra tijdvak. In het tweede tijdvlak van het daaropvolgende belastingjaar moet de verschuldigde eindheffing WKR uiterlijk worden aangegeven en betaald.

Bij een werkgever met een maandelijkse aangifteverplichting dient er over het belastingjaar 2020 uiterlijk in februari 2021 de aangifte voor de WKR-vrije ruimte gedaan te zijn. De betaling van de extra kosten bij overschrijding van de vrije ruimte vindt daardoor uiterlijk in maart plaats.


Heb jij al gekeken of jij je vrije ruimte optimaal benut?

Zo tegen het einde van het jaar is het aan te raden om nogmaals naar de beschikbare ruimte onder de WKR te kijken. Zo zijn er opties om je werknemers iets extra’s te geven of het volledig benutten van de volledige ruimte. De belastingdienst beschouwt namelijk vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar als gebruikelijk. Daar hoef je geen naheffing voor te verwachten.

Het is verstandig om te kijken naar aanpassingen als je vorig jaar boven je vrije ruimte uitkwam. Je kan dan denken aan maximum aantallen, uitrolmogelijkheden door te laten werken in budgetten of uit-faseren van bepaalde arbeidsvoorwaarden.

Vanuit de vrije ruimte zien we een aantal elementen die meestal worden vergoed: kerstpakketten, maaltijden, vakbondscontributie, ‘fietsplan’ en bovenmatige reiskosten. Bij dit rijtje ontbreken de zaken waar een eindheffing mogelijk een voordeel kan zijn voor de werkgever. Zoals de netto uit te betalen bonus aan de ‘grootverdieners met een hoog bijzonder tariefpercentage’.

Het kan voor medewerkers voordeliger zijn om de bonus netto uit te betalen al ze bepaalde toeslagen ontvangen – zoals huur- of zorgtoeslag. Zij kunnen door ‘brutering’ in de problemen komen ten aanzien van de rechten die zij hebben.

Tool | Keuzehulp model WKR 2021

Het WKR keuzehulpmodel verschaft duidelijkheid bij het bepalen van de juiste kostencomponenten onder de WKR voor de geldende wet- en regelgeving in 2021. Dit keuzehulpmodel bestaat uit twee delen:

 1. Informatieblad: kostensoorten en allocaties geldig gedurende 2021
 2. WKR keuzehulp geldig gedurende 2021


Wil jij het keuzehulp model WKR met alle wijzigingen voor 2021? 

Download de Keuzehulp WKR 2021

Wout van den Berg

Payroll consultant

Wout van den Berg

Payroll consultant

©2023 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact