Salarisflits 2018 - November

WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof)

Vanaf 1 januari 2019 hebben partners meer recht op verlof bij de geboorte van hun kind. Het reguliere geboorteverlof wordt uitgebreid èn er komt een aanvullende voorziening voor het geboorteverlof. Daarnaast wordt het adoptie- en pleegzorgverlof ook uitgebreid van vier naar zes weken.

De partners hadden voor de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) recht op twee dagen doorbetaald kraamverlof. Per 1 januari 2019 hebben de partners recht op eenmaal de arbeidsduur per week aan verlof.

Belangrijk!

Dit verlof dient wel binnen vier weken te zijn opgenomen.

Aanvullend geboorteverlof

Het aanvullend geboorteverlof gaat later in. Ze proberen dit vanaf 1 juli 2020 te bereiken. Dit aanvullend verlof voor partners wordt in een ander jasje gestoken en is ook zonder loondoorbetaling. Het aanvullend geboorteverlof bedraagt vijf maal de arbeidsduur per week en dient te worden genoten binnen zes maanden na de bevalling. De partner is echter niet verplicht om gebruik te maken van deze aanvullende voorziening. Daarnaast kan er een uitkering worden aangevraagd bij het UWV voor het aanvullend verlof. De hoogte bedraagt maximaal 70% van het dagloon en financiering gebeurt via de premies voor Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds, waardoor de kosten worden gedeeld. Net als bij het ouderschapsverlof kan je als werkgever niet weigeren, maar wel samen in goed overleg inroosteren naar bedrijfsbelang.

Heb je verder vragen rondom de WIEG? Neem gerust contact op, wij denken graag mee.

Contact opnemen

Compensatie bij transitievergoeding slapende dienstverbanden

Een zieke medewerker is vaak een belasting voor jou als werkgever en zeker een langdurig zieke medewerker. In de regel mag de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke medewerker niet gewoonweg ontbonden worden. Als het wel is toegestaan dan komt de transitievergoeding om de hoek kijken, iets waar je niet op zit te wachten. In 2020 gaat er een nieuwe wet van kracht, die hier verandering in gaat brengen. Lees hier meer over de nieuwe mogelijkheden

Compensatie voor betaalde transitievergoedingen

Uiteindelijk kan het niet ontbinden van een zieke medewerker leiden tot onnodige ‘slapende dienstverbanden’. Hier gaat verandering in komen vanaf april 2020, doordat een wet van kracht gaat, waarbij je als werkgever in aanmerking kunt komen voor een compensatie voor betaalde transitievergoedingen vanaf 1 juli 2015. Deze terugbetaling wordt gefinancieerd uit het Algemeen Werkgeversfonds. De vergoeding is wel gemaximeerd tot het bedrag wat van toepassing zou zijn aan het einde van de twee jaar ziekte en tot de hoogte van het loon dat tijdens ziekte is doorbetaald. Heb je in die periode meer betaald dan wordt dat deel niet vergoed.

Heb je ook te maken met een langdurig zieke medewerker en wil je weten wat te doen? Wij informeren je hier graag over.

Contact opnemen

Voordeel bij de Belastingdienst... leuker kunnen we het niet maken... wel ingewikkelder

Voordeel bij de Belastingdienst… leuker kunnen we het niet maken… wel ingewikkelder

Waar het kabinet het plan van loondispensatie verworp en de loonkostensubsidie invoerde, ontstonden ook diverse loonkostenvoordelen waaronder de LIV (Lage inkomensvoordeel). Lees hier meer over hoe je het LIV in jouw voordeel in kan zetten.

LIV-medewerkers vaker inschakelen

Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers, die medewerkers in dienst hebben van minimaal 22 jaar oud en met een laag loon tussen de 9,82 en 12,29 euro per uur. De hoogte van het LIV wordt bepaald op basis van het aantal gewerkte uren van minimaal 1248.

Heb jij zo’n medewerker in dienst? Dan kun je deze medewerker nu vaker in zetten om tot een hogere tegemoetkoming te komen met een maximum van 2000 euro per jaar. Verder hoef je zelf als werkgever niks te doen, behalve jouw medewerkers slim in te zetten. De controle vindt plaats door het UWV op basis van de aangifte loonheffingen. Handig om te weten is dat de uitkering plaats vindt in september in het volgende kalenderjaar. Voor dit jaar 2018 zal dat dan in september 2019 zijn.

Heb je verder vragen rondom het LIV? Neem gerust contact op, wij denken graag mee.

Contact opnemen

Het aftellen is begonnen....

Passen de kerstpakketten bij jou nog in de vrije ruimte? Volgende maand in de nieuwsbrief volgt hier meer over.

Nog niet aangemeld voor onze nieuwsbrief? Wil je wel op de hoogte blijven van actuele updates en kennisdeling rondom de zorg? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Chantal Wouters

Salarisspecialist

Chantal Wouters

Salarisadministrateur

©2021 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact