WID: mythes en waarheden

Zorgaanbieders zijn verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) van cliënten te registreren en te gebruiken bij het uitwisselen van gegevens. Dit staat vastgelegd in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg. Het doel van deze wet is onder andere om fouten en fraude te voorkomen. Naast het vastleggen van het BSN, is de zorgaanbieder verplicht om te controleren of het BSN bij de cliënt hoort en of het identiteitsdocument geldig is. De geldigheid van het document controleert de zorgaanbieder door middel van de WID-controle.

Wij merken dat veel zorgaanbieders vragen hebben rondom de identiteits- en WID-controle en dat de controles niet altijd uitgevoerd worden. Weet jij wat de regels zijn rondom het vaststellen van de identiteit? In dit artikel bespreken wij drie veel gehoorde mythes met betrekking tot dit onderwerp.

495 woorden – 7 minuten lezen

1.      De identificatieplicht en WID-controle geldt niet voor jongeren onder de 14 jaar

Veel mensen kennen de identificatieplicht op de volgende manier: De politie is bevoegd om, zodra ze daar een reden voor heeft, personen vanaf 14 jaar om hun identiteitsbewijs te vragen. Om deze reden zorgen ouders dat hun kinderen vanaf 14 jaar een identiteitsbewijs hebben.

Echter, deze leeftijdgrens geldt niet voor de identificatieplicht in de zorg. Zorgaanbieders zijn namelijk verplicht om bij alle patiënten, waarmee de zorgaanbieder nog geen behandelrelatie heeft, de identiteit vast te stellen. Dit is onafhankelijk van de leeftijd. Pas na het vaststellen van de identiteit mag de zorgaanbieder het BSN gebruiken. Als een patiënt zich niet kan identificeren, kan de consequentie zijn de zorgaanbieder de zorg niet bij de financier kan declareren. De patiënt zal in dat geval de geleverde zorg zelf moeten vergoeden.

Wat doe je als zorgaanbieder als een cliënt jonger dan 14 jaar geen identiteitsbewijs heeft?

Ouders dienen te zorgen dat hun kind een legitimatiebewijs heeft. In sommige gezinnen zijn hun inkomsten te laag om een legitimatiebewijs aan te schaffen. Veel gemeenten bieden in dat geval een regeling aan of vergoeden de kosten van het legitimatiebewijs volledig. Wat de gemeente precies vergoedt verschilt per gemeente. Wellicht dat je als zorgaanbieder samen met de ouders de mogelijkheden kan onderzoeken, zodat dit geen belemmering oplevert bij het opstarten van de zorg van het kind.

Algemene tips:

–          Beleg de controle zo dicht mogelijk bij de bron en zo vroeg mogelijk in het proces
–          Zorg dat het primaire proces zelf inzage krijgt in de controles die nog uitgevoegd moeten worden
–          Geef uitleg over de noodzaak van de identiteitscontrole, vooral als medewerkers zich bezwaart voelen om naar een identiteitsbewijs te vragen

2.      Ouderen die zorg ontvangen hoeven geen geldig document te hebben, een verlopen legitimatiebewijs voldoet ook 

Een veel gehoorde mythe is dat bij de identiteitscontrole voor ouderen een verlopen identiteitsbewijs volstaat en men hiermee de identiteit kan vergewissen, dit is echter niet het geval.

De controle van de identiteit is verplicht voor álle cliënten die nieuw in zorg komen. Alleen voor cliënten waar al een behandelrelatie mee is, bestaat de mogelijk om de identiteit te vergewissen. De identiteit kan dan worden vastgesteld door herkenning of door het stellen van controlevragen (geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum, postcode en huisnummer van het woonadres). Voor het vaststellen van de identiteit van nieuwe cliënten is vergewissen dus geen optie.

Bij een identiteitscontrole wordt vastgesteld of de BSN, die in de administratie wordt vastgelegd, hoort bij de cliënt die je voor je hebt. Pas daarna mag de BSN worden uitgewisseld. Een BSN die via het berichtenverkeer de administratie binnenkomt, mag wel worden overgenomen, maar pas weer worden gebruikt als is vastgesteld dat deze hoort bij de cliënt die je voor je hebt. Ook in dat geval is de controle van de identiteit dus noodzakelijk.

Waarheid: De identiteit kan alleen worden vastgesteld met een geldig legitimatiebewijs. Als een legitimatiebewijs verloopt tijdens de behandelrelatie is dit geen probleem, maar op het moment van controleren moet deze geldig zijn. Voor ouderen wordt hier geen uitzondering in gemaakt.

Hoe kun je hier als zorgaanbieder mee omgaan?

Er is veel discussie over de identificatieplicht onder ouderen, met name als deze in een verpleeghuis verblijven. Waarom zou iemand, die nauwelijks nog buiten komt, verplicht een identiteitsbewijs moeten hebben? Hoe kunnen dementerende ouderen een paspoort bovendien verlengen als deze de weg naar het gemeentehuis niet meer weten te vinden? Een veel gehoord argument is dat cliënten zich ook in het ziekenhuis, ter voorkomen van fouten en fraude, moeten kunnen legitimeren. Daarom is het juist voor deze doelgroep van belang om in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Er gaan stemmen op om de geldigheidsduur van identiteitsbewijzen voor personen van 75 jaar en ouder te verlengen van 10 jaar naar 35 jaar of zelfs naar levenslang. Dit zou veel administratieve lasten schelen. Zo lang dit niet wordt doorgevoerd, blijven zorginstellingen voor een uitdaging staan.

Handig om te weten! Omdat ouderen niet altijd zelf in staat zijn om naar het gemeentehuis te gaan om een identiteitsbewijs aan te vragen en de familie dit niet mag doen, zijn er gemeenten waar ambtenaren met fotograaf naar de verpleeghuizen toe gaan. Is iemand, door lichamelijke of geestelijke beperkingen, niet in staat om een handtekening te zetten, dan tekent de ambtenaar dat aan op het identiteitsbewijs. Wellicht kan je navragen hoe dit in jouw regio geregeld is.

3.      Bij asielzoekers kunnen er geen identiteitscontroles uitgevoerd worden 

Vaak wordt gedacht dat het niet mogelijk is om een identiteitscontrole uit te voeren bij asielzoekers die in Nederland verblijven, omdat ze geen Nederlands paspoort of identiteitskaart hebben. Ook dit is een mythe en geen feit.

Het is in het belang van asielzoekers om zo snel mogelijk ingeschreven te worden in het Basis Register Persoonsgegevens (BRP). Zij krijgen hiermee namelijk sneller een BSN waarmee zij overheidsdiensten kunnen regelen. Als een asielzoeker in zorg komt, kan je deze BSN dus vastleggen en controleren. Daarnaast zijn asielzoekers in het bezit van een vreemdelingendocument waarmee ook de identiteit gecontroleerd kan worden. Ook van een vreemdelingendocument kan gecontroleerd worden of deze in omloop mag zijn.

Het wordt een stuk lastiger als een persoon illegaal in Nederland verblijft en Deze persoon zal niet in het bezit zijn van geldige documenten, waardoor het uitvoeren van de WID-controle niet mogelijk is. Een bijkomende uitdaging is de financiering voor zorg, maar hier zijn wel regelingen voor beschikbaar. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de het CAK.

WID – stap voor stap:

1.       Fysieke controle: hoort de persoon bij het identiteitsbewijs?
2.       Vastleggen in administratie; BSN, type en nummer identiteitsbewijs registreren
3.       WID-controle; mag het document in omloop zijn?

De WID-controle is een belangrijk onderdeel voor een volledige administratie. Wil je weten wat nog meer belangrijke onderdelen zijn en ben je benieuwd of  de administratie bij jullie op orde is. Neem gerust contact op met ons en ontdek wat wij kunnen betekenen.

Neem contact op

Jantine Vos & Yvonne Jorna

Consultants Care

Jantine Vos

Functioneel Applicatiebeheerder


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/cure4legal.nl/httpdocs/wp-content/plugins/mw-modules/modules/content/content.php on line 121

Blog Care | WID: mythes en waarheden

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact