4

795

752

Kan jouw zorgorganisatie gebruik maken van uitstel van betaling?

In de huidige coronacrisis kan het voorkomen dat het moeilijker is om de financiën op tijd op orde te krijgen. Om zorgorganisaties tegemoet te komen zijn er vanuit de Belastingdienst maatregelen aangekondigd die ondersteuning kunnen bieden in het overbruggen van de komende periode. 

Voor verschillende belastingsoorten is het inmiddels mogelijk gemaakt uitstel van betaling aan te vragen. In deze publicatie gaan we verder in op de aangifte loonheffingen en de aankomende grotere betaling vanwege de vakantietoeslag uitkering.

Vereisten van de aanvraag

Om in aanmerking te komen voor uitstel van betaling is het noodzakelijk om de belastingdienst schriftelijk te berichten. In het verzoek zijn een aantal zaken van belang. Zo dient er een motivatie opgesteld te worden met relevante informatie. Hierbij moet onder andere een verklaring van een derde deskundige opgestuurd worden.

Om te voldoen aan uitstel van betaling zijn er een aantal eisen opgesteld. Wij hebben de belangrijkste zaken op een rij gezet waar je op moet letten bij de aanvraag.

•             Het zou kunnen dat u in betalingsproblemen komt in verband met de huidige crisis. De organisaties waar dit voor geld kunnen bij de Belastingdienst schriftelijk vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonbelasting.

•             Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd, bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop. Het verzoek moet voorzien zijn van een verklaring van een deskundige, bijvoorbeeld van uw accountant of belastingadviseur.

De accountants, waar wij nu mee werken, geven al aan volgende zaken nodig te hebben:

    • Actuele liquiditeitsprognose inclusief opgave huidig banksaldo
    • Actuele inschatting resultaat 2020
    • Toelichting impact Coronavirus op bedrijfsvoering, en genomen maatregelen om de impact te beperken

Let op: de beoordeling van jouw aanvraag door de Belastingdienst vindt achteraf plaats. Daarbij zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Van belang is ook om te allen tijde aangifte te blijven doen. Ongeacht of je in staat bent om deze te betalen.


Indienen van de aanvraag

Het is pas na het ontvangen van een aanslag mogelijk de aanvraag in te dienen. Voor de loonbelasting komt er een aanslag na het verstrijken van de uiterste betaaltermijn.

Uitgaande dat de aangifte loonheffingen van mei – welke eind juni betaald moet zijn zou het volgende gelden. Rond 1 juli een aanslag van de belastingdienst binnen kunnen komen. Pas daarna kan er uitstel aangevraagd worden (mits de huidige regeling op dat moment nog loopt).


Aanvraag in verband met vakantietoeslag tijdig regelen

De betaling van de aangifte van mei is altijd al hoger geweest vanwege de uitbetaling van de vakantietoeslag die plaats vindt in die maand volgens de meeste CAO’s. In juli kan pas gebruik gemaakt worden van de aangifte uitstel voor betalingsregeling. De huidige regeling is vooralsnog tot 19 juni.

Wil je voor deze periode al wel uitstel geregeld hebben zou dit moeten gebeuren over de aangifte van april (die eind mei betaald moet worden). Hier zou je dan in juni een aanslag van ontvangen waarna er uitstel uitgevraagd kan worden. Voor het kortdurend uitstel heb je dan drie maanden uitstel. Je kan al wel beginnen met het voorbereiden van deze aanvraag voor het ontvangen van de naheffingsaanslag. Je leest hier meer over de aanvraag.

Gecombineerd uitstel voor meer belastingen

Voor organisaties geldt dat ze nog maar één uitstelverzoek hoeven in te sturen en dat deze dan geld voor alle vorderingen vanuit de belastingdienst. Het uitstel geldt dan niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de 3 daaropvolgende maanden bijkomen. Het blijft wel belangrijk dat ondernemers op tijd aangifte doen en dat zij pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen, meldt staatssecretaris Vijlbrief.

Meer belastingsoorten

Het uitstel is uitgebreid naar meer belasting vormen. Er kon al uitstel worden aangevraagd voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw. Daar komt nu bij: kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Voor alle hiervoor genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid tot in ieder geval 19 juni 2020. Het digitale uitstelformulier wordt de komende dagen zodanig aangepast dat ook de nieuwe maatregelen hierin komen.

Uitstel van meer dan 3 maanden

Nieuw is de mogelijkheid om lang uitstel aan te vragen, in eerste instantie gold een uitstel voor 3 maanden. Nu is het ook mogelijk om voor een langere periode uitstel aan te vragen. Voor organisaties gelden de voorwaarden dat zij bij een belastingschuld lager dan 20.000 euro bewijsstukken dienen op te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen of reserveren aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de vorige maanden. Is de schuld hoger dan 20.000 euro dan is een verklaring van een derde nodig. Hierin kunnen wij ook als derde partij optreden of ondersteuning bieden aan de accountant.

Samen beter 

Wij sparren graag met jou over de impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering. Zo bieden wij ondersteuning in het aanleveren van de benodigde gegevens voor jouw aanvraag vanuit de salarisadministratie of financiële administratie. Ook kunnen wij vanuit jouw naam in overleg treden met de aanvragende partij mocht dit gewenst zijn. Onze Controllers nemen voor jou het hele proces uit handen.

Ik laat me graag adviseren

Wilhelm Nagtegaal & Wout van den Berg

Salarisadministrateurs

Wilhelm Nagtegaal

Salarisadministrateur

Wout van den Berg

Payroll consultant

©2021 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact