Kennis van actualiteit

Van blogs tot aan trainingen; onze kennis kent vele vormen

Onze kennis is in verschillende vormen beschikbaar. We willen op verschillende manieren bijdragen aan inhoudelijke discussies over actuele thema’s in de gezondheidszorg. Met onze offline bijeenkomsten stimuleren we ons netwerk om tot nieuwe inzichten en inspiratie te komen door discussies over actuele thema’s te faciliteren.

In onze factsheets, whitepapers en zorgspecials bundelen we onze kennis en expertise en vertalen we dit naar pragmatische oplossingen, tips en aandachtspunten voor het desbetreffende zorgdomein.

Bekijk onze publicaties

Zorgadministratie Care

Blog Care | Zorgadministratie - Goed muteren kan je leren!

12 December 2017

Hoe kunt u in de zorgadministratie nu grip krijgen op uw mutatieverkeer? Lees in dit artikel de tips…

Blog Care | Cliënt centraal in het administratieve proces?

16 October 2017

Er speelt veel onduidelijkheid over de rol van de zorgadministratie. Hoe kunnen we dat ophelderen?

Blog Care | Het proces van de dossiercontrole

24 February 2017

Waar moet je als zorginstelling op letten bij dossiercontroles?

Zorgadministratie Cure

Blog Cure | Het nieuwe zorgclustermodel; wordt het boksen of dansen?

05 December 2017

Vanaf 2020 géén dbc en dbbc meer. Wat betekent dit voor uw organisatie? Lees het in deze blog.

Blog Cure | Zorgadministratie - een gewaardeerde afdeling

05 December 2016

De zorgadministratie is niet saai, maar cruciaal voor organisaties. Hoe organiseert u dit nog beter?…

Blog Care | Zorgadministratie - Goed muteren kan je leren!

12 December 2017

Hoe kunt u in de zorgadministratie nu grip krijgen op uw mutatieverkeer? Lees in dit artikel de tips…

Privacy in de zorg

Blog Privacy | Aftellen naar de inwerkingtreding van de AVG

09 January 2018

De Uitvoeringswet AVG biedt ruimte om een nationale uitvoering aan de AVG te geven. Hoe precies?

Blog Privacy | OR óók voor privacyrechten van werknemer

25 September 2017

De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt ervoor dat organisaties ook ste…

Tips Privacy | Wat u echt móet weten van de AVG

30 August 2017

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt al op 25 mei 2018 in werking. Maar nog stee…

AFAS in de zorg

Blog AFAS | Be focused

12 July 2017

Zorginstellingen willen graag snel inzicht krijgen in de cliëntgebonden tijd van hun behandelaren.

Blog AFAS | Revolutie van het intranet

12 July 2017

Het intranet was voorheen een plek om statische informatie op te halen. Dat is gelukkig nu anders.

Blog Care | Dossiercontrole: een moetje of nuttige managementinfo?

23 October 2017

Op welke manier kunnen de resultaten van de dossiercontrole van nut zijn voor uw organisatie?

©2018 Cure4 |

Nieuwsbrief | Disclaimer | Privacy Statement | Website | Cure4 Legal | Website | Cure4 AFAS | Website | Cure4 Zorgadministratie | Website | Cure4 Finance & Control
Contact