Kennis van actualiteit

Van blogs tot aan trainingen; onze kennis kent vele vormen

Onze kennis is in verschillende vormen beschikbaar. We willen op verschillende manieren bijdragen aan inhoudelijke discussies over actuele thema’s in de gezondheidszorg. Met onze offline bijeenkomsten stimuleren we ons netwerk om tot nieuwe inzichten en inspiratie te komen door discussies over actuele thema’s te faciliteren.

In onze factsheets, whitepapers en zorgspecials bundelen we onze kennis en expertise en vertalen we dit naar pragmatische oplossingen, tips en aandachtspunten voor het desbetreffende zorgdomein.

Bekijk onze publicaties

Zorgadministratie Care

Blog Care | Data uit de praktijk

03 July 2018

Vanuit allerlei hoeken wordt zorgaanbieders gevraagd om data aan te leveren over cliëntervaring. Ma…

Blog Care | Horizontaal toezicht in de care?

23 April 2018

Waarom wordt Horizontaal Toezicht (nog) niet in de care toegepast? Lees in deze blog wat de verschil…

Blog Care | Op weg naar het ‘ideale zorgadministratieve proces’

22 March 2018

Benieuwd hoe onze uitwerking van de Ideale Zorgadministratie voor meer verbinding zorgt tussen de zo…

Zorgadministratie Cure

Blog Cure | Het zorgclustermodel: de stand van zaken

22 March 2018

De eerste feedback op de toetsing van de zorgclusters kent een overwegend twijfelachtig karakter. Le…

Blog Cure | Value-Based Health Care, de toekomst van ons zorgstelsel?

19 March 2018

Nederland loopt voorop met Value-Based Health Care. Maar wat verandert er nu als de zorg op deze man…

Blog Cure | Het nieuwe zorgclustermodel; wordt het boksen of dansen?

05 December 2017

Vanaf 2020 géén dbc en dbbc meer. Wat betekent dit voor uw organisatie? Lees het in deze blog.

Privacy in de Zorg

Blog Privacy | Wetsvoorstel op geneeskundige behandelingsovereenkomst

21 August 2018

Op 12 juli jl. is er een nieuw wetsvoorstel ingediend dat beoogt de positie van de patiënt te verdu…

Blog Privacy | Hoe krijg ik grip op Datalekken?

02 March 2018

Lees in dit artikel wat u kunt verwachten van de AVG en hoe u daadwerkelijk grip houdt op datalekken…

Blog Privacy | OR óók voor privacyrechten van werknemer

25 September 2018

De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt ervoor dat organisaties ook ste…

AFAS in de zorg

Blog AFAS | Be focused

12 July 2017

Zorginstellingen willen graag snel inzicht krijgen in de cliëntgebonden tijd van hun behandelaren.

Blog AFAS | Effectief boekhouden met CHA Connect

23 April 2018

Cure4 heeft in samenwerking met Clearing House Apothekers (CHA) een applicatie ontwikkeld die de adm…

Blog AFAS | Revolutie van het intranet

12 July 2017

Het intranet was voorheen een plek om statische informatie op te halen. Dat is gelukkig nu anders.

Administratie in de zorg

Update | Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

04 July 2018

Rond 1 juni 2018 hebben de zorgverzekeraars het inkoopkader voor 2019 gepresenteerd. Het beleid zoal…

Blog Outsourcing | Slimmere EPD’s voor lagere administratieve lastendruk

24 April 2018

In de toekomst verlaagt de lastendruk. Lees hier hoe de problemen met EPD's kunnen worden opgelost.

Blog Outsourcing | Liquiditeits-beheersing in de zorg:

02 March 2018

Is het gezond of zorgwekkend? Lees hier meer over in het afstudeeronderzoek van collega's

©2018 Cure4 |

Nieuwsbrief | Disclaimer | Privacy Statement
Contact