Kennis van actualiteit

Publicaties Cure4; van blogs tot aan trainingen. Wij delen onze kennis in vele vormen

De publicaties van Cure4 is in verschillende vormen beschikbaar. We willen op verschillende manieren bijdragen aan inhoudelijke discussies over actuele thema’s in de gezondheidszorg. Met onze offline bijeenkomsten stimuleren we ons netwerk om tot nieuwe inzichten en inspiratie te komen door discussies over actuele thema’s te faciliteren.


Recente updates

Update | Hoe neutraliseer als zorgaanbieder de financiële gevolgen van de coronacrisis?

1

07 July 2020

Update | De rechtmatigheid van geleverde zorg tijdens corona

21

06 July 2020

Update | Covid-19, 2021 en hoe nu verder?

56

02 July 2020

Het aantal doorverwezen patiënten is 1,2 miljoen lager dan vorig jaar (100 dagen na corona uitbraak…

Publicaties

Publicaties Zorgadministratie in de Care

Lees hier alle publicaties over de care-sector

Publicaties Zorgadministratie in de Cure

Lees hier alle publicaties over de cure-sector

Publicaties Administratie in de Zorg

Lees hier alle publicaties over finance & control in de zorg

Publicaties Legal

Lees hier alle publicaties over de AVG en privacy in de zorg.

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact