Terugblik | Congres De Ideale Zorgadministratie

Op 28 juni jl. organiseerde Cure4 het Congres De Ideale Zorgadministratie. Tijdens dit congres zijn we ingegaan op hoe de ideale zorgadministratie er uit zou moeten zien. Het congres startte met een inspirerende plenaire sessie, waar in werd gegaan op de ideale zorgadministratie en privacy in de zorg. Daarna verdeelden de deelnemers zich over twee workshops, die dieper ingingen op het inrichten en realiseren van de ideale zorgadministratie. In deze terugblik geven we een korte samenvatting van de geslaagde en inspirerende middag.

De Ideale Zorgadministratie

De afgelopen jaren zijn wij druk bezig geweest met het ontwikkelen van De Ideale Zorgadministratie. Voor alle zorgadministratieve vraagstukken is het model van KPMG (zie afbeelding hiernaast) een mooie basis. Echter stellen wij de vraag of je als organisatie op alle vier de elementen een 10 moet willen scoren. Het is volgens ons een strategische keuze hoe jouw organisatie op de verschillende elementen wilt scoren. Wij maken hier gebruik van het Volwassenheidsmodel, waarbij wij kijken naar de balans tussen Controle, Best in class, Geen of beperkte aandacht en Aandacht in de vier elementen.

Cure4 heeft zich in 2017 vooral gefocust op de bewustwording binnen de teams zorgadministratie van alle relevante onderdelen. Daarvoor hebben we de vijf succesfactoren ontwikkeld.

Deze zijn tijdens de kennisbijeenkomst in 2017 geïntroduceerd, waar veel zorginstellingen bij zijn geweest voor een interactieve workshop. Tijdens dit congres lag de nadruk op:

  • De uitwerking van het ‘ideale zorgadministratieve proces’ in de care-sector
  • Het bespreken van de toekomst van de zorgadministratie over 10 jaar -, waarin grote aanstaande wijzigingen niet negeert worden, maar waar we nu op gaan anticiperen

AVG in de zorg

Tijdens de plenaire sessie heeft Legal Counsel en Privacy Officer Marieke van Dijk de deelnemers praktische handvatten en tips over de AVG meegegeven. Ze besprak thema’s, zoals de principes in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Artikel 5), grondslagen voor de verwerking (Artikel 6 AVG) en toestemming (Artikel 7 AVG). Kortom waarmee uw zorginstelling in ieder geval rekening mee moet houden bij de zorgadministratie.

Bij onze AVG Helpdesk kun je terecht voor meer informatie en tips over het implementeren van een goed privacybeleid.

Bezoek de AVG Helpdesk

Struisvogelpolitiek of Risicovreugde?

Workshop 1 | Waar staat de Zorgadministratie over 10 jaar?

De workshop startte met een brainstorm met betrekking tot de belangrijkste ontwikkelingen over 10 jaarHun antwoorden zijn hiernaast in de afbeelding terug te lezen, waarin vooral woorden als automatisering en digitalisering opvallend naar voren komen. Interessant zijn nu al de automatisering van eenvoudige handelingen die nu de zorgadministratie gaat ontlasten.

In de toekomst zal dit deels overgenomen worden, waardoor alleen complexe taken voor hoog geschoold zorgadministratief personeel over blijft. Daarnaast zal de focus verschuiven naar procesanalyse en programmering/ functioneel beheer.. Wat we zeker weten is dat het de komende jaren echt anders uit gaat zien.

“Naast een paar praktische tips van collega-instellingen ben ik echt geïnspireerd om niet langer stiekem struisvogelgedrag te vertonen, maar écht aan de slag te gaan en mijn zorgadministratie voor te bereiden op de toekomst.”

Risicovreugde

De verwachting is dus dat in de komende 10 jaar veel gaat veranderen. Waarom zijn veel zorginstellingen hier dan toch onvoldoende op voorbereid? Spreker Frouke Snoep adviseert om “niet de bezwaren van vandaag, maar de kansen van morgen te zien en daar de nadruk op te leggen.” Wat veel gezien wordt in de praktijk is “risicoangst” in plaats van “risicovreugde”. Twee begrippen die komen uit het recent verschenen boek Risicovreugde van Leo van de Voort en Rob Fijlstra.

De deelnemers gingen verder in op het thema door te bedenken wat het meest “risicovreugdevolle“ idee is om de zorgadministratie voor te bereiden op de ontwikkelingen over 10 jaar. In groepen van vier werd er gestreden om de winst – het boek Risicovreugde van Leo van de Voort en Rob Fijlstra.

De winnaars kwamen met het risicovreugdevolle idee dat mensen een chip/capsule in hun lichaam hebben. Hiermee wordt vanzelf vastgesteld hoe het met iemands gezondheid gaat. De diagnose wordt al met de chip gesteld en men hoeft alleen nog naar de dokter voor behandeling. Artificial Intelligence (AI) gaat hierbij een belangrijke rol spelen op de achtergrond. Tevens kan de chip gescand worden in het ziekenhuis en daarmee wordt ook alle geleverde zorg gefactureerd en gedeclareerd. De nieuwe generatie ‘OV-chipkaarten’ is op komst!

Het ideale proces in de care

Workshop 2 | Op weg naar het ‘ideale zorgadministratieve proces’

Als jarenlange optimalisatiespecialist op het gebied van zorgadministratieve processen, merken wij als Cure4 zijnde, dat veel klanten gericht zijn op het aanscherpen van de processen sinds de decentralisatie van de zorg. Het administratieve proces is hierdoor niet alleen complexer geworden maar vraagt ook om een nadere analyse van knelpunten om te komen tot een juiste procesoptimalisatie. Cure4 heeft veel organisaties in deze trajecten begeleid en op basis van deze ervaringen en opgebouwde expertise, hebben we ‘het ideale zorgadministratieve proces’ ontwikkeld. Kijkend vanuit het cliëntperspectief is per processtap bekeken of deze uniform is voor elke financieringsstroom binnen de care en is de uitzondering gespecificeerd indien nodig.

Daarnaast is de checklist ‘proces in control’ ontwikkeld. Deze tool geeft snel inzicht in de risico’s die kunnen spelen op het zorgadministratieve domein binnen de organisatie en leidt tot een concreet verbeterplan door de kans-impactanalyse die hiermee uitgevoerd kan worden.

“Als ik had geweten dat het zo nuttig en bruikbaar was geweest was ik graag met het hele team gekomen.” 

Aan de slag met het proces

Tijdens de workshop is kennis gemaakt met het ‘ideale zorgadministratieve proces’ en zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan met de checklist ‘proces in control’. Voor twee fases van het proces zijn de risico’s in kaart gebracht en is middels een handige tool berekend op welk deel van het proces prioriteit ligt voor een eventuele procesoptimalisatie. Iedere deelnemer is met een verbeterplan voor de eigen organisatie naar huis gegaan.

“Ik dacht dat we de processen goed op orde hadden maar deze workshop heeft goed laten zien waarmee we nog aan het werk moeten.”

Door het uitwisselen van ervaringen tijdens de workshop ontstonden er goede discussies over het optimaliseren van de werkprocessen. Deelnemers gaven na afloop van de workshop aan enthousiast te zijn over zowel de uitwerking van het ideale proces als de checklist, welke nieuwe inzichten heeft geboden voor het optimaliseren van de processen. Kortom, een geslaagde workshop waar zeker een vervolg aan gegeven gaat worden!

Wil je zelf een keer aan de slag met je team? Het is nu mogelijk om aan deze workshop deel te nemen. Zowel incompany als op een externe locatie.

Lees meer over de workshop

Het congres gemist?

En ook de wens om te komen tot de ideale zorgadministratie? Cure4 organiseert ook interactieve incompany workshops en trainingen.

Vraag meer informatie aan

Kennis blijven delen

Cure4 kijkt terug op een nuttig, leerzaam en leuk congres. Wij vinden het erg belangrijk om kennis te blijven delen. Later dit jaar zullen meerdere events met kennisdeling plaatsvinden. Deze events worden aangekondigd op onze websites, social media en nieuwsbrief.

Benieuwd naar de presentatie? Download hier de beknopte versie van de presentatie.

Download de presentatie


©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer