Resultaten enquête Ondernemen in de Zorg

Cure4 is de beheerder van de LinkedIn-groep Ondernemen in de Zorg en in december 2014 hebben wij een enquête uitgezet om de informatievoorziening in deze groep te inventariseren. Maar liefst 259 leden van de groep hebben de enquête ingevuld. 

Het doel van de enquête was om de informatiebehoefte in de groep Ondernemen in de Zorg beter in kaart brengen. Dit met het uiteindelijke doel om de informatievoorziening in de LinkedIn groep te optimaliseren. In dit bericht volgt een beknopte analyse met resultaten van de enquête en de eyeopeners die wij aan de hand van de enquête hebben geconstateerd. De uitgebreide uitwerking in PDF formaat kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Doel enquête
Dit onderzoek moest onder andere uitwijzen of de informatiebehoefte in de LinkedIn-groep “Ondernemen in de Zorg” aan de verwachtingen voldoet en of dit overeenkomt met de werkelijkheid. Van de 259 respondenten geeft 47% aan dat zij interessante bijdragen verwachten te vinden van collega’s uit de zorgsector. Verder verwacht 40% informatie te vinden over nieuwe innovaties en heeft 14% de verwachting informatie te vinden over wet- en regelgeving.

Verwachting vs. praktijk
Komt de verwachting overeen met de werkelijkheid? Maar liefst 41% van de respondenten geeft aan dat de informatie die zij treffen in Ondernemen in de Zorg, voldoet aan de informatiebehoefte, terwijl ruim 28% van de respondenten de informatie als te algemeen of onvolledig beschouwd. De informatievoorziening in de groep lijkt hiermee redelijk overeen te komen met de verwachtingen van de respondenten.
Echter is er nu geen rekening gehouden met respondenten die met de vraag ‘Anders’ (12,3%) aangeven de informatievoorziening niet of maar gedeeltelijk aansluit bij hun behoefte. Hierdoor vindt toch een substantieel deel van de respondenten de informatie niet altijd volledig, geheel onvolledig of nog te algemeen. Uit deze resultaten kunnen we opmaken dat de verwachting en werkelijkheid wat betreft de informatiebehoefte niet geheel met elkaar overeenkomt.

Toepassing informatie
Ondanks het feit dat de verwachtte informatievoorziening in de werkelijkheid niet helemaal aansluit op de behoefte, wordt nuttige informatie door een groot aantal respondenten (55%) dusdanig gewaardeerd dat zij deze informatie gebruiken voor de eigen organisatie. Terwijl 26% van de respondenten over de informatie met andere collega’s uit de zorgsector discussieert, neemt 19% de informatie ter kennis maar onderneemt geen verdere actie.

Bron van informatie
Welke bronnen worden naast LinkedIn nog meer geraadpleegd bij het zoeken naar informatie over de zorg? Maar liefst 22% van de respondenten geeft aan dat zij websites van branche en koepelverenigingen gebruiken en 54% hiervan geeft aan dat de informatie die ze daar vinden voldoet aan de informatiebehoefte. Iets minder dan 19% van de respondenten gaat naar nieuwswebsites voor informatie over de zorg. Social media wordt door 16.5% geraadpleegd als bron.
Naast nieuwsberichten en updates vinden de respondenten inhoudelijke content zoals whitepapers tevens waardevol. Iets meer dan een kwart (26%) van de respondenten download whitepapers over wet- en regelgeving. Ook ongeveer 26% van de respondenten download whitepapers over de organisatie en processen en ongeveer 9% van de respondenten over ICT.

Zorgthema’s 2015
Aangezien 2015 een turbulent jaar is/wordt voor de zorgsector, is ook de vraag gesteld welke zorgthema’s wenselijk zijn om in de groep te delen. In de uitgebreide uitwerking vindt u een zogenaamde ‘word cloud’ met de belangrijkste onderwerpen voor 2015.

Eyeopeners
Aan de hand van de resultaten uit de enquête zijn de volgende eyeopeners geconstateerd, met als doel om een verbeterde aansluiting te realiseren tussen de informatievoorziening en de behoeften van de groepsleden Ondernemen in de Zorg:

• Aangezien een groot deel van de respondenten de informatie gebruikt voor de eigen organisatie, worden artikelen met diepgang, inhoud en aansluiting op de praktijk zeer gewaardeerd.

• Artikelen van branche- en koepelverenigingen en nieuwssites aangevuld met de eigen visie/tips/ervaring heeft een hogere lees- en deelfactor.

• ‘Reclame’ in groep wordt minder gewaardeerd. Een duidelijke toevoeging/link aan de hand van een interessant artikel met nieuwswaarde geeft een betere respons.

• Er is de nodige behoefte aan inhoudelijke content zoals whitepapers en factsheets over specifieke onderwerpen zoals wet- en regelgeving, organisatie en processen, ICT en financiële zaken.

• Zoals de wordcloud al aantoont; gezien de transities dit jaar, is er veel vraag naar specifieke informatie over bepaalde (deel)onderwerpen in de zorg.

Deze eyeopeners lijken vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt dus dat we als leden van de groep hier nog actiever mee aan de slag moeten gaan. Wij hopen dat deze eyeopeners zullen leiden tot een bepaalde awareness dat de inbreng van ieder lid de kwaliteit van de groep meebepaald. Wij hopen u middels deze enquête en de resultaten voldoende inzicht te hebben gegeven in de kracht en waarde van de groep Ondernemen in de Zorg.

Download de uitgebreide uitwerking


Notice: Trying to get property 'meta_value' of non-object in /var/www/vhosts/cure4legal.nl/httpdocs/wp-content/plugins/mw-modules/MWModules.php on line 93

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact