Resultaten Monitor Voortgang WMO 2015

In het kader van de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo voert GGZ Nederland periodiek een monitor uit onder haar leden. Er deden 60 respondenten mee aan deze monitor. Hiervan vertegenwoordigden 56 respondenten een organisatie die een vorm van aanbod levert in de Wmo. Een groot deel van de respondenten loopt tegen knelpunten aan rond de instroom en de toeleiding van nieuwe Wmo-cliënten naar beschermd wonen. De verschillende knelpunten worden specifiek genoemd in de monitor.

Toegenomen administratieve lasten
Van de 56 respondenten ervaart 88% een toegenomen administratieve last. Mogelijk heeft dit te maken met een ander probleem waar bijna de helft van de respondenten tegen aanloopt, namelijk elektronische gegevensuitwisseling die niet altijd even vlekkeloos verloopt of soms helemaal niet mogelijk is. Iets meer dan de helft van de respondenten maakt gebruik van Vecozo in de gegevensuitwisseling met de voor hun belangrijkste gemeente.

Bezuinigingen
Bijna alle respondenten hebben in 2015 moeten bezuinigen. Door een afname in het budget werden aanpassingen doorgevoerd om de kosten te dekken. De meeste respondenten geven aan geen aanbod afgestoten te hebben. Als dit wel het geval was, dan betrof dit dagbesteding, groepsbegeleiding, extramurale ambulante begeleiding of beschermd wonen. In ongeveer de helft van de gevallen was er dan wel een alternatief voor cliënten die gebruik maakten van deze voorziening.

Uit de monitor komt ook naar voren dat de respondenten initiatieven ervaren van financiers om cliënten naar een ander financieel kader over te hevelen. Dit kan zijn van Wmo naar Zvw en vice versa, als van de Wmo naar de Wlz en vice versa.


Notice: Trying to get property 'meta_value' of non-object in /var/www/vhosts/cure4legal.nl/httpdocs/wp-content/plugins/mw-modules/MWModules.php on line 93

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact