Spannende tijden voor de GGZ

Het zelfonderzoek in de GGZ: welke voordelen levert het op? En wat doe je met de mogelijke uitkomsten? Collega Arnica Wijers heeft hier een blog over geschreven.

Spannende tijden voor de geestelijke gezondheidszorg

Bij GGZ instellingen die voornamelijk vanuit de zorgverzekeringswet bekostigd worden bestaat onduidelijkheid over de interpretatie van wet- en regelgeving. Tevens zijn er te veel onzekerheden rondom de omzetbepaling.Dit is voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) reden geweest om een audit alert uit te brengen. Dit heeft inmiddels geleid tot het “Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz”.

Het plan van aanpak is tweeledig:

  1. 1.       Het zelfonderzoek in het kader van de jaarrekeningproblematiek: beperkt zich echter tot hetgeen afgesproken is in het plan van aanpak. (hoofdbehandelaarschap en verwijzers)
  2. 2.       Het zelfonderzoek in het kader van de afwikkeling van de (materiële) controles 2013: dit is een breder gedragen initiatief waar alle zorgverzekeraars bij aangesloten zijn. De rol van de zorgverzekeraars binnen dit kader is o.a. het aanleveren van de controlepunten aan GGZ-instellingen. Het concept is inmiddels beschikbaar op de website van Achmea. Het definitieve plan is uiterlijk 31 maart beschikbaar.

Voordelen zelfonderzoek
Deelname aan het zelfonderzoek is niet verplicht maar levert wel een aantal voordelen op:

  • Goedkeurende controleverklaringen bij de jaarrekeningen over 2014
  • De controles van 6 verzekeraars zijn gebundeld voor het verantwoordingsjaar 2013 waardoor vanuit één controlebenadering door meerdere verzekeraars snel en efficiënt afgewikkeld kan worden.
  • Maakt een betere inschatting van het organisatierisico mogelijk doordat de uitkomsten van de controles eerder bekend zijn.

Anticiperen op uitkomsten
Terwijl het zelfonderzoek nog maar net van start is gegaan is het van belang om alvast na te denken over wat u met de (mogelijke) uitkomsten kunt doen.
Naast het primaire doel van het zelfonderzoek om tot een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening over 2014 te komen en procesafspraken te maken om problemen rond de omzetverantwoording in de toekomst te voorkomen, krijgt u meer inzicht in:

  • Of de juiste kennis bij de juiste mensen aanwezig is over de wet- en regelgeving in de GGZ.
  • Of taken en verantwoordelijkheden duidelijk belegd zijn.
  • Waar knelpunten in het registratieproces zijn.
  • Of processen efficiënt en effectief ingericht zijn.
  • Verbeter mogelijkheden met betrekking tot afspraken met zorgverzekeraars.

Deze inzichten helpen u bij het verbeteren en anders in richten van het huidige zorgadministratie proces.

Praktijk weerbarstiger dan de theorie
Terwijl de buitenwereld volop in beweging is vergt het veel van uw organisatie om tegelijkertijd het zelfonderzoek uit te voeren en ook interne veranderingen toe te passen. Zorg er voor dat u een helder plan van aanpak opstelt waarin taken en verantwoordelijkheden duidelijk belegd zijn, zodat u het zelfonderzoek effectief kunt uitvoeren. Vergeet daarbij niet om op basis van de uitkomsten te anticiperen op de toekomst.

Arnica Wijers is organisatieadviseur bij Cure4 en bezit veel kennis over de DBC systematiek (zowel voor de ziekenhuiszorg als de GGZ) en heeft in ziekenhuizen ervaring op gedaan met het uitvoeren van het zelfonderzoek. 


Notice: Trying to get property 'meta_value' of non-object in /var/www/vhosts/cure4legal.nl/httpdocs/wp-content/plugins/mw-modules/MWModules.php on line 93

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact