Terugblik bijeenkomst Zorgtrajecten of zorgpaden

Met dank aan de inspirerende presentatie en workshop van Colinda de Jong en Anne-Berit Harmsen was de kennisbijeenkomst op 01 oktober over zorgpaden een zeer geslaagde bijeenkomst.

panorama - kopie

De bijeenkomst startte met een toelichting van Colinda de Jong en Anne-Berit Harmsen over zorgtrajecten – en paden. Colinda de Jong lichtte toe welke informatie op welke wijze verzameld moet worden om goed financieel inzicht te krijgen in de behandeling. Welke activiteiten worden uitgevoerd, door welke behandelaar, en hoe vaak? Input en betrokkenheid van de behandelaren is hier erg belangrijk. Per zorgtraject kan vervolgens een vertaling gemaakt worden naar de opbrengsten (verwachte DBC). Daarnaast werd toegelicht hoe de kosten per zorgtraject in kaart kunnen worden gebracht. Tezamen kan met inzicht in de kosten en opbrengsten een ‘feeder-bleeder analyse gemaakt worden’, waarmee de instelling inzicht krijgt in de financiële output van hun behandelingen. Bijvoorbeeld welke behandelingen zijn kostendekkend? Op welke behandelingen leggen we toe? Op welke houden we wat over?

Anne-Berit Harmsen gaf een toelichting op het stappenplan voor het ontwikkelen van een zorgpad. Aan de hand van de Plan –Do- Check-Act cyclus belichtte zij enkele belangrijke stappen die gezet moeten worden. Welke doelen kun je stellen, op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en service? En welke informatie moet je vervolgens verzamelen om je zorgpad goed op te kunnen stellen? Denk bijvoorbeeld aan richtlijnen en best practices, maar ook aan het opzetten van eventuele nulmetingen.

Workshop
Na de toelichtingen ging men in groepen van 5 aan de slag met de ‘Drie Borden methode’. Ieder groepje werd gevraagd een processchema op te stellen van de depressiebehandeling van een fictieve zorginstelling. Daarnaast moesten de knelpunten worden geïdentificeerd. Vervolgens werd de groepen gevraagd slimme interventies te bedenken om de knelpunten van het nieuwe zorgpad op te lossen en de doelstelling te behalen. De workshop leidde tot mooie resultaten en slimme oplossingen. Het was leuk om te zien dat de groepen zo voortvarend aan de slag gingen. En, ook inzichtelijk, het zelfde proces, werd door de diverse groepjes toch nét iets anders in kaart gebracht.

foto 4 sep - kopie

Discussie
Naderhand kwamen in de discussie een aantal relevante punten aan de orde. Bijvoorbeeld hoe de behandelaren het ervaren om mee te werken aan het opstellen van een zorgtraject/zorgpad. Deze vorm van standaardisatie zou enkele behandelaren toch tegen de borst kunnen stuiten? Wat zou de meerwaarde zijn van transmurale zorgpaden? En kun je zorgtrajecten en paden los van elkaar opstellen, of kun je ze beter tegelijkertijd ontwikkelen? Interessante onderwerpen om met elkaar over van gedachten te wisselen. Vanaf 17:00 werd dit dan ook voortgezet tijdens een gezellig netwerkborrel.

foto 3 - kopie

—————————————————————————————————————————

Volgende bijeenkomst: seminar De Ideale Zorg

Reserveer  de middag van 12 november 2013 alvast in uw agenda. Cure4 organiseert dan het seminar De Ideale Zorg. Deze middag staat geheel in het teken van brainstormen, discussiëren, elkaar uitdagen en motiveren om de zorg in Nederland nog beter, efficiënter, kwalitatiever, transparanter en betaalbaarder maken.  Niemand minder dan Fred Lee houdt op deze middag zijn befaamde keynote speech over hospitality in zorginstellingen. De auteur van het baanbrekende boek ‘Als Disney de baas was in uw ziekenhuis’ brengt met zijn ideeën de zorg in beweging en leiden vaak tot fundamentele discussies. Gaat u de uitdaging aan?

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.


Notice: Trying to get property 'meta_value' of non-object in /var/www/vhosts/cure4legal.nl/httpdocs/wp-content/plugins/mw-modules/MWModules.php on line 93

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact