Verslag De Ideale Zorgadministratie

Er valt nog genoeg te verbeteren en te optimaliseren in de zorgadministratie. Dat is wel gebleken uit de goede opkomst van onze kennisbijeenkomst De Ideale Zorgadministratie op woensdag 25 november. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

De dilemma’s in de zorgadministratie

In het eerste onderdeel van de bijeenkomst hebben we een aantal herkenbare dilemma’s uit de praktijk omgezet naar stellingen. In totaal hebben we zeven stellingen behandeld (zie laatste sheets van de  Prezi). Deze werden in groepen in een ronde tafelsetting besproken. Door de goede discussies kwamen hier verrassende inzichten uit.

Opleidingsniveau | Bijvoorbeeld dat je niet alleen hoogopgeleide mensen op de zorgadministratie moet willen hebben, onder andere omdat zij sneller geneigd zijn om van baan te switchen. Dit komt de borging van kennis, kwaliteit en dus de continuïteit van de afdeling niet ten goede. Een mix van opleidingsniveau op de zorgadministratie is dus gewenst.

Stops | Een ander idee was om “stops” in het ZIS/ EPD/ ECD systeem te bouwen, waardoor fouten op tijd vermeden kunnen worden. Uit de reacties van de deelnemers is gebleken dat dit wel een heel goed idee is, maar dit vergt onder andere veel technische ondersteuning en onderhoud.

Naming & Shaming | Behandelaren en medewerkers die niet goed registreren confronteren met behulp van een scorelijst ten op zichten van collega’s. Weinig instellingen durven dit te doen in hun organisatie. Maar in de praktijk blijkt dit vaak wel een succesvolle methode.

Al met al hebben we goede ideeën en nieuwe inzichten opgedaan. Maar we zijn er nog lang niet. In de Prezi kunt u de stellingen nog rustig nalezen. Mocht u willen reageren op deze stellingen dan horen wij dat graag van u.

Bekijk de Prezi 


Een kijkje in de keuken van….St. Antonius Ziekenhuis

Annewil Lettink heeft ons een heerlijk 5 gangen diner voorgeschoteld waarbij ze haar visie en ervaringen omtrent sturen op menskracht heeft gedeeld. Zij vervuld bij het St. Antonius de functie van Teamhoofd Productadministratie & Advies. Wat is eigenlijk sturen op menskracht?

Dit houdt in dat medewerkers in hun kracht worden gezet door middel van coaching en begeleiding, talentontwikkeling en teamontwikkeling. De huidige consulenten kunnen de adviseurs van morgen worden. Mits hun talenten worden herkend, erkend en ingezet.


Cure4Labs

“Hoe ziet een standaard dashboard voor de zorgadministratie er uit?”

Een groot ziekenhuis benaderde ons onlangs met deze vraag. Blijkbaar is er behoefte naar deze informatie. Een logische, goede maar lastige vraag die helaas niet in een half uur te beantwoorden is. Maar wat is eigenlijk de vraag achter deze vraag? Waarom zou je een standaard dashboard willen? Welke gegevens wil je hier in terug zien? En welke analyses hoop je te kunnen maken?

Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Uiteindelijk kom je uit op de vraag; waar willen we met de organisatie naar toe en hoe gaan we dit realiseren? Uit de brainstorm tijdens de bijeenkomst blijkt deze vraag een hele cruciale te zijn. Want wanneer we hier antwoord op krijgen, dan is het is een kwestie van de strategie bepalen, een tactisch plan uitwerken en operationeel maken.

Dus unaniem zijn we tot de volgende conclusie gekomen:

Een standaard dashboard bestaat niet!

Een dashboard kan per organisatie sterk verschillen omdat deze gebaseerd is op de visie en strategie van de organisatie. Vanuit de strategie worden heldere en realiseerbare doelen inclusief de kritische succesfactoren bepaald. Deze succesfactoren zorgen voor een minimale eis waar de organisatie aan moet voldoen, wil het de vastgestelde doelen behalen. Hierdoor is het makkelijker om KPI’s  voor de organisatie, processen en medewerkers binnen de organisatie te formuleren.

Bekijk de dashboard 

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact