Verslag Zorgen in de Wmo

Lees hier het verslag van de kennisbijeenkomst “Zorgen in de Wmo” van 10 juni jl. Het was een zeer interessante en levendige bijeenkomst, met veel interactie en discussies.

Alle presentaties in 1

Wie betaalt, bepaalt!
Gemeente Rotterdam besloot om de WMO en JW niet te splitsen. Het was voor de gemeente lastig om de cliënten in de verschillende onderdelen in kaart te hebben. Naar aanleiding van de vele wijzigingen is een kernteam opgesteld die echt moest gaan vernieuwen. Rotterdam heeft de expertise uit de regio gehaald; 80 WMO en 170 Jeugd instellingen. Er is ingekocht in de tweede lijn op basis van 7 resultaatgebieden (producten) en 5 doelgroepen. Het inkoopproces verliep niet zonder slag of stoot. Apart inkoopteam die met aanbieders twee contracten afgesloten; zowel voor overgangsrecht cliënten als voor nieuwe cliënten. Sommige zorgaanbieders (met meerdere doelgroepen) werden hierdoor geconfronteerd met meerdere contracten. CAK aanlevering is een van de grote uitdagingen voor de gemeente. Door de aansluiting op de standaard is de gemeente Rotterdam dit ook uiteindelijk gelukt. Het succes van gemeente Rotterdam komt door de aanwezigheid van een professionele organisatie met visie op het zorgproces. Veel betrokkenheid van de medewerkers en zorgaanbieders was aanwezig, waarmee veel is gerealiseerd. Problemen zijn in kaart en oplosbaar. De zorg dat mensen tussen wal en schip vallen is aanwezig en tijd lijkt de grootste uitdaging. Bekijk hier de presentatie van Paul Trossèl.

Nedap Healthcare
Nedap is een wereldwijde organisatie met 750 medewerkers en 11 marktsegmenten. Het pakket ONS is het systeem voor de gezondheidszorg. ONS wordt als een SAAS oplossing aangeboden en werkt volgens enkele standaard onderdelen. Daarnaast leveren ze ook rapportage diensten, bijvoorbeeld ter inzage in welke klanten waar naar toe over gingen. De vele wijzigingen zorgde binnen Nedap voor vraagstukken die de druk op het team verhoogde. Het technische deel van de wijzigingen was op 1-1-2015 klaar, voor zover dit mogelijk was. In februari en maart was men tevreden met het indienen van declaraties, maar er lopen nu nog wijzigingen die niet afgerond zijn. Nedap heeft hier op voorgesorteerd, door Karinzorgt.nl te ontwikkelen. Hiermee is de cliënt in staat zelf afspraken te maken. Er wordt hiernaast ook een WMO loket ontwikkeld. Ook kan er doorverwezen worden naar een andere zorgaanbieder. Er werden in deze presentatie nog twee stellingen besproken:

Stelling 1: Vind je dat je cliënten moet laten aansluiten en ketenpartners moet dwingen?
Stelling 2: De zorginstelling verleent alleen maar zorg. De sociale behoefte moet ingevuld worden door vrijwilligers.

Bij de eerste stelling had men vooral moeite met het woord ‘dwingen’. Bij de tweede stellingen vond men dat dit niet helemaal uit elkaar getrokken worden. Maar het gaat wel steeds meer die kant op. Als je op resultaat gericht bent, dan hoef je dit niet te laten vallen.

Bekijk hier de presentatie van Jan Willem Mooij.

Hartekamp Groep
Hartekamp Groep is actief in de regio Kennemerland. Ze richten zich vooral op cliënten met een verstandelijke of meervoudige beperking. Inmiddels behandelen ze 1350 cliënten verspreid over 50 locaties. Tot 1 januari vielen ze onder de AWBZ en hadden te maken met slechts één zorgkantoor. Nu hebben ze te maken met WLZ, Wmo en Jeugdwet (11 gemeenten WMO, 14 gemeente Jeugdwet en 2 gemeenten GGZ-c pakket). Wat ging er goed in de contracteringsfase met de gemeenten? De  communicatie tussen gemeenten en zorgaanbieders, de gezamenlijke aanbesteding door gemeenten, heldere aanbestedingsdocumenten en diverse contacten met de gemeente en CJG. Uiteraard hebben zij ook te maken gehad met uitdagingen. Namelijk een nieuw ECD vanaf juli 2014, de transities, geen uniforme regels bij verschillende gemeenten, contracten rondkrijgen met onderaannemers en cliënten tijdig en juist informeren. Met een aantal gemeenten is nog steeds geen contract, maar wordt wel zorg geleverd in het kader van de continuering van de zorg. Bekijk hier de presentatie van de Hartekamp Groep.


Notice: Trying to get property 'meta_value' of non-object in /var/www/vhosts/cure4legal.nl/httpdocs/wp-content/plugins/mw-modules/MWModules.php on line 93

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact