Zorgpaden

Het werken met zorgpaden draagt bij aan het zorgtraject van uw patiënt.

Een zorgpad geeft de organisatie van zorg weer voor een specifieke patiëntgroep. Het werken met zorgpaden helpt om voor en met patiënten het best passende zorgtraject te kiezen en het zorgt er voor dat de werkzaamheden goed op elkaar kunnen worden afgestemd, juist wanneer er multidisciplinair wordt gewerkt. Ook draagt het werken met zorgpaden bij aan transparantie en doelmatigheid van de zorg.

Cure4 ontwikkelt en implementeert de zorgpaden binnen uw organisatie.

Wij kunnen binnen uw organisatie de zorgpaden ontwikkelen en vervolgens implementeren. We stellen deze op in overleg met alle betrokkenen, zodat ze breed gedragen worden. Het resultaat is overzichtelijke paden waarin de werkzaamheden van het multidisciplinaire team per patiëntgroep en behandelfase visueel worden gemaakt.

Vraag meer informatie aan over de implementatie

“Ik denk dat de registratie voor de behandelaren echt simpeler is geworden nu de zorgpaden meer structuur bieden. Niet alleen voor onze financiers, maar ook voor de cliënten en onze ketenpartners zijn de zorgpaden een logische en duidelijke beschrijving van wat wij iedere dag doen. Alle medewerkers hebben door de trainingen kennis van het proces en de onderliggende financiering en regelgeving.”

Gitte van der Velden - Teamleider locatie Zuidoost GGD Amsterdam

Thema's

Horizontaal Toezicht

Samenwerking en vertrouwen zijn de sleutelwoorden voor de toekomst met Horizontaal Toezicht, waarbij er geen achterafcontroles meer zijn. Cure4 is op de hoogte van alle ontwikkelingen. Lees meer

Ideale zorgadministratie

Met onze jarenlange ervaring in het implementeren en optimaliseren van zorgadministraties hebben wij de ideale zorgadministratie van Cure4 ontwikkelt. Lees meer

Materiële controle en zelfonderzoek

Materiële controles en het zelfonderzoek bieden inzicht en aanknopingspunten voor verbetering. De consultants van Cure4 hebben hier ruime ervaring mee en kunnen uw organisatie hierin ondersteunen. GGZ     Ziekenhuiszorg

Patient Journey

Optimaliseer processen aan de hand van de route die de patiënt aflegt binnen uw organisatie. Cure4 verzorgt workshops om de patient journey van uw organisatie inzichtelijk te maken. Lees meer

Value-Based Health Care

Value-Based Health Care richt zich op het creëren van maximale waarde voor de patiënt tegen zo laag mogelijke zorgkosten. Centraal staat het belang van de patiënt. Lees meer over de implementatie. Lees meer

Wet- en regelgeving

Een juiste, tijdige en volledige registratie draagt bij aan een financieel gezonde zorginstelling. Onze consultants zijn experts in de interpretatie en implementatie van wet- en regelgeving. GGZ     Ziekenhuiszorg  

Zorgclustermodel

Géén DBC maar zorgclusters in de nabije toekomst. Het zorgclustermodel wordt de nieuwe methode van bekostigen in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Centraal staat de zorgvraag van de patient. Lees meer over de implementatie. Lees meer

©2024 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact