Business Consultants

Onze Business Consultants staan klaar voor jou

Maak kennis met de Business Consultants van Cure4

Derkje Andrée Wiltens

Business Consultant bij Cure4

Bekijk profielBekijk profiel

Egbert Schaap

Senior Business Consultant bij Cure4

Bekijk profielBekijk profiel

Kelly Dake

Business Consultant bij Cure4

Bekijk profielBekijk profiel

Koen Bosboom

Business Consultant bij Cure4

Bekijk profielBekijk profiel

Ben jij klaar om tijd terug te winnen?

Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag het gesprek aan om te zien welke optimalisatie mogelijkheden er in jouw organisatie zijn.

Wij helpen met:

Processen verbeteren waardoor deze effectief en efficiënt zijn door middel van (onderdelen van):

 • Inventarisatie procesvolwassenheid en aanpak voor bereiken volgend volwassenheidsniveau
 • Vastleggen processen (processchema en procesbeschrijving)
 • Signaleren en elimineren knelpunten in processen
 • Monitoring inrichten
 • Continu verbetercyclus doorvoeren

Ondersteuning van zorginstellingen met het verder benutten van de mogelijkheden van data voor optimalisatie van (zorg)processen en stuurinformatie voor betere inzichten en daarmee beslissingsondersteuning.

RPA is de technologie waarmee je een “softwarebot” kan configureren om de handelingen van een medewerker die in digitale systemen werkt na te bootsen om een ​​bedrijfsproces uit te voeren. Hierdoor kunnen de medewerkers zich focussen op andere taken, terwijl de softwarebot de repeterende en vaak tijdsintensieve taken 24/7 uitvoert.

 • Voordelen van RPA kunnen zijn:
  • Verhoogde nauwkeurigheid en verminderde foutgevoeligheid
  • hoger werkgeluk en motivatie van medewerkers
  • Klanttevredenheid en efficiëntie
  • kostenbesparing
  • hogere productiviteit en kortere doorlooptijden
  • Schaalbaarheid

Verschillende processen binnen de zorg- en financiële administratie lenen zich uitstekend voor RPA. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Verwerken en coderen van facturen; Bijwerken patiënt- en cliëntgegevens, informatie uit systeem A in Systeem B invoeren (bij ontbreken van een koppeling).

Meer samenwerking tussen zorginstellingen in dezelfde regio of tussen sectoren is één van de speerpunten van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Er vinden veel initiatieven plaats om tussen zorginstellingen de samenwerking te verbeteren; opzetten van een gezamenlijke behandeldienst, samen optrekken in een collectief voor WMO of jeugdhulp, een gezamenlijke voordeur voor triage en instroom van cliënten

Dergelijke samenwerking vraagt veel om het te laten slagen. Goede begeleiding daarvan is vaak nodig. Onder meer voor het vaststellen van het gezamenlijk doel, zorgen voor een eerlijke lastenverdeling, vraagstukken over juridische structuur, communicatie en creëren van draagvlak, maar ook mogelijk maken van informatie uitwisseling.

Een ideale Zorgorganisatie is in balans op een achttal pijlers: Structuur, technologie, leiderschap, kwaliteit, innovatie, rendement, capaciteit en risico’s. Deze pijlers beïnvloeden elkaar. We geloven dat een disbalans zorgt voor een verstoring binnen een zorgorganisatie.

Door te meten hoe de organisatie op elk van de pijlers functioneert krijg je zicht op de kwetsbaarheden. Na prioritering en bepaling succesfactoren wordt gestart met het optimaliseren van de geselecteerde pijlers.

Cure4 consultants hebben veel kennis van processen, financiering en wet & regelgeving in de zorg. Dit alles komt samen in Zorgadministratie & facturatie, ook wel Zorgcontrol genoemd.

Door middel van interim functies (van teamleider tot medewerker) helpen wij zorginstellingen om de zorgadministratie en facturatie in control te krijgen of te houden.

Om (grote) veranderingen te laten slagen is het belangrijk om de gehele organisatie daarin goed mee te nemen (communiceren, actief betrekken) zodat er afdoende draagvlak bestaat. Hiernaast moeten medewerkers voorbereid en toegerust worden om de veranderingen te adopteren. Zonder adoptie van de verandering door mensen zal de verandering weinig kans van slagen hebben. Door middel van Verandermanagement worden deze elementen verwerkt in de aanpak van het traject en is de kans van slagen aanmerkelijk groter.