Blog24 nov 2021

Voorbereid op 2022

De belangrijkste wijzigingen voor de WKR 2022 in de zorg

Nu het nieuwe jaar voor de deur staat wil je helemaal de op de hoogte zijn van alle wijzigingen voor de Werkkostenregeling (WKR) in de zorg van 2022. Het juist toepassen van de WKR voor het komend jaar roept de nodige vragen op. Logisch, want er zijn veel factoren om rekening mee te houden. De belangrijkste vragen zijn onder welke categorie binnen de WKR de verstrekte vergoedingen geboekt worden, maar ook het verwerken van de declaraties via de salarisadministratie. In deze publicaties delen wij de belangrijkste wijzigingen voor WKR 2022 in de zorg met jou.

De wijzigingen 2022 van de vrije ruimte

Het deel van de totale loonsom die gebruikt wordt voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen (zoals kerstpakketten) aan jouw werknemers is de vrije ruimte.

Het percentage van de vrije ruimte boven de 400.000 euro wordt in 2022 niet aangepast en blijft 1,18%. De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met € 400.000 gaat in 2022 terug naar 1,7%. In 2021 was dit percentage tijdelijk 3% in verband met de coronamaatregelen. Op het moment van schrijven is er nog niks bekend over het eventueel doorzetten van het hogere percentage van 3 % in 2022. De vrije ruimte is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR). Er zitten ook onbelaste vergoedingen die niet van de vrije ruimte afgaan in de werkkostenregeling. In 2022 wordt een thuiswerkvergoeding van twee euro per thuiswerkdag hieraan toegevoegd.

WKR en Zorgbonus

Bij zorgprofessionals die bij jouw organisatie in loondienst zijn als werknemers:

  • Uiterlijk op het moment dat u de bonus uitbetaalt aan uw werknemers, moet u het voor de loonbelasting aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. De bonus komt hiermee ten laste van de ‘vrije ruimte’ van de werkkostenregeling.
  • Betaal je voor de tweede keer de zorgbonus uit dan heb je het aanwijzen waarschijnlijk de vorige keer al gedaan. Wij adviseren wel om dit ook bij de nieuwe zorgbonus te controleren.
  • De vrije ruimte is een forfaitaire vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen die door de werkgever aan eigen werknemers worden aangewezen. De omvang van de vrije ruimte bedraagt een percentage van de totale fiscale loonsom. In het kader van de crisismaatregelen is in 2021 de vrije ruimte vergroot tot 3% over de eerste € 400.000 (eerste schijf) en 1,2% (tweede schijf) over de resterende fiscale loonsom. Per 2022 wordt het percentage in de eerste schijf weer verlaagd van 3% naar 1,7%.
  • Voor zover de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen de vrije ruimte overschrijden, moet u een eindheffing afdragen van 80% over de overschrijding.
  • Voor een nadere toelichting op eindheffingssystematiek en de werkkostenregeling kunt u het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst raadplegen.
  • Het is niet de bedoeling dat het ten laste brengen van de bonus op de vrije ruimte invloed heeft op de overige vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw personeel wilt verstrekken. Gelet hierop ontvangt u ter compensatie ook een subsidiebedrag voor de verschuldigde eindheffing ten gevolge van de bonussen.

Door de bonus als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen heeft het voor de zorgprofessional geen gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Evenmin heeft het consequenties voor het inkomen dat relevant is voor inkomensafhankelijke regelingen.

Eindheffing zorgbonus ZZP’er niet in de vrije ruimte

Voor zorgprofessionals door ingehuurd zijn als derden (zoals zzp’ers en uitzendkrachten):

 • De zorgaanbieder moet de bonus, uitgekeerd aan derden, verplicht als eindheffingsbestanddeel in aanmerking nemen. Voor uitkeringen en verstrekking aan derden is de vrije ruimte van de werkkostenregeling niet van toepassing.
 • Daarom is specifiek voor de aan derden toekomende bonus een eindheffingsmogelijkheid in het leven geroepen zodat de bonus netto kan worden uitbetaald.
 • Op die manier zal de uitkering van de bonus ook voor derden geen gevolgen hebben voor de heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Evenmin heeft het consequenties voor het inkomen dat relevant is voor de inkomensafhankelijke regelingen.
 • Voor deze bonussen geldt een eindheffingstarief van 75%.

Aangiftetermijn eindheffing met extra tijdvak verlengd

De aangiftetermijn voor de in het kalenderjaar verschuldigde eindheffing, wegens het overschrijden van de vrije ruimte van de WKR, is sinds het belastingjaar 2020 verlengd met een extra tijdvak. In het tweede tijdvlak van het daaropvolgende belastingjaar moet de verschuldigde eindheffing WKR uiterlijk worden aangegeven en betaald.

Bij een werkgever met een maandelijkse aangifteverplichting dient er over het belastingjaar 2021 uiterlijk in februari 2022 de aangifte voor de WKR-vrije ruimte gedaan te zijn. De betaling van de extra kosten bij overschrijding van de vrije ruimte vindt daardoor uiterlijk in maart plaats.

Heb jij al gekeken of jij je vrije ruimte optimaal benut?

Zo tegen het einde van het jaar is het aan te raden om nogmaals naar de beschikbare ruimte onder de WKR te kijken. Zo zijn er opties om je werknemers iets extra’s te geven of het volledig benutten van de volledige ruimte. De belastingdienst beschouwt namelijk vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar als gebruikelijk. Daar hoef je geen naheffing voor te verwachten.

Het is verstandig om te kijken naar aanpassingen als je vorig jaar boven je vrije ruimte uitkwam. Je kan dan denken aan maximum aantallen voor fietsregelingen, uitrolmogelijkheden door te laten werken in budgetten of uit-faseren van bepaalde arbeidsvoorwaarden indien mogelijk.

Vanuit de vrije ruimte zien we een aantal elementen die meestal worden vergoed: kerstpakketten, maaltijden, vakbondscontributie, ‘fietsplan’ en bovenmatige reiskosten. Bij dit rijtje ontbreken de zaken waar een eindheffing mogelijk een voordeel kan zijn voor de werkgever. Zoals de netto uit te betalen bonus aan de ‘grootverdieners met een hoog bijzonder tariefpercentage’.

Het kan voor medewerkers zelf ook voordeliger zijn om de bonus netto uit te betalen al ze bepaalde toeslagen ontvangen – zoals huur- of zorgtoeslag. Zij kunnen door ‘brutering’ in de problemen komen ten aanzien van de rechten die zij hebben.

Bekijk ook eens deze kennisbank artikelen

Blog27 jun 2024

Wet langdurige zorg (Wlz) tips van team MijnZorgDeclaratie

De Wet Langdurige Zorg is er voor mensen die continue zorg in de nabijheid nodig hebben. In deze blog delen we enkele weetjes over de Wlz.
Lees meer +
Blog27 jun 2024

Zo word je een datagedreven zorgorganisatie

Wil je meer datagedreven werken in jouw zorgorganisatie? Consultants van Cure4 en 6Gorrila's vertellen hoe je dat doet en wat je ervoor nodig hebt.
Lees meer +
Blog21 jun 2024

Het automatiseren van de Aan- en afwezigheidsregistratie in Fierit

Er zijn verschillende redenen waarom cliënten tijdelijk afwezig zijn. Sommige dagen van deze afwezigheid mogen alsnog gedeclareerd worden. Daarom is het registeren van aan- en afwezigheid van cliënten een belangrijke taak die vaak handmatig verricht wordt. 
Lees meer +

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg! Schrijf je in