Blog17 nov 2021

Goed voorbereid op veranderingen

Wat betekent het woonplaatsbeginsel voor jou als zorgaanbieder?

In dit artikel gaan wij dieper in op de veranderingen in de zorgcontractering en de zorgadministratie die het woonplaatsbeginsel met zich meebrengt. 1 januari komt razend snel dichtbij. Het is daarom als zorgaanbieder belangrijk hierop voorbereid te zijn. Gemeenten moeten gebruik maken van de “transporttool”. Hierin kunnen zij gegevens uploaden en dit helpt hen met zoeken naar de nieuwe betalende gemeenten. Zo kunnen zij contact opnemen met deze gemeenten en de warme overdracht realiseren. De contactendatabase is uitgebreid met gegevens van aanbieders. Wij raden jullie dan ook aan hier je gegevens achter te laten. Op deze manier kunnen de betrokken partijen elkaar sneller vinden voor de zorgcontractering.

Een warme overdracht is belangrijk

Een warme overdracht is belangrijk, zowel als het gaat om zorgcontractering als om toewijzingen. Het is dus niet de bedoeling dat toewijzingen “zomaar” worden ingetrokken. De continuïteit van de zorg moet geborgd blijven.Recentelijk bleek dat de implementatie nog niet helemaal soepel verloopt. Veel gemeenten zijn niet in staat geweest om zorgaanbieders tijdig te informeren over de wijziging in verantwoordelijke gemeente. Zorgaanbieders vrezen dat de kwaliteit van zorg in geding komt. VWS en VNG hebben om de continuïteit en kwaliteit van de zorg te waarborgen de volgende regeling gemaakt.

Indien de huidige verantwoordelijke gemeente niet voor 1 november 2021 zijn gegevens heeft aangeleverd over wie de nieuwe verantwoordelijke gemeente wordt blijft de huidige gemeente verantwoordelijk voor het financieren van de zorg totdat er overeenstemming is tussen de gemeenten. Dit betekent dat de huidige gemeente ook in 2022 financieel verplichtingen heeft, tot het moment er een warme overdracht heeft plaatsgevonden. Deze regeling wordt de 1-novembermaatregel genoemd en is ter voorkoming dat jeugdigen en zorgaanbieders zonder financiering komen te zitten.

Zorgcontractering

Als het gaat om de huidige contracten kan het woonplaatsbeginsel hier invloed op hebben. Er zijn in de basis vier opties als het gaat om de contractering.

  1. Het contract van de nieuwe verantwoordelijke gemeente en de huidige gemeente sluiten op elkaar aan als het gaat om voorwaarden en tarieven. Dan kan de jeugdige gemakkelijk geplaatst worden binnen de contractering.
  2. De nieuwe verantwoordelijke gemeente kan exact hetzelfde contract afsluiten met de zorgaanbieder als de huidige gemeente. Dan neemt de nieuwe verantwoordelijke gemeente het contract een-op-een over.
  3. Het contract van de nieuwe verantwoordelijke gemeente en huidige gemeente komen niet overeen en de zorg eindigt binnen een jaar. De optie hier is om het contract door te laten lopen bij de huidige gemeente, tot een periode van maximaal 1 jaar. De toewijzing wordt hier niet ingetrokken. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor onderlinge verrekening
  4. Het contract van de nieuwe verantwoordelijke gemeente en huidige gemeente komt niet overeen en de zorg loopt langer door dan één jaar. Hier is de optie om een maatwerkovereenkomst afsluiten met de nieuwe betalende gemeente.

Kortom, voor zorgtoewijzingen waarbij de financieel verantwoordelijke gemeente wijzigt door het nieuwe woonplaatsbeginsel moeten de contracten met de oude- en nieuwe gemeente worden vergeleken. De afdeling zorgverkoop moet wellicht ook nieuwe contracten afsluiten. Dit is een proces dat enige tijd kan kosten. Daarnaast moeten wijzigingen die hieruit volgen ook ingevoerd worden in je ECD.

Zorgadministratie

Naast het zorgen voor een warme overdracht en het buigen over de zorgcontractering vanuit de gemeenten, vraagt het nieuwe woonplaatsbeginsel ook extra inspanning van de zorgadministratie. Vanaf 01-01-2022 kunnen toewijzingen (na warme overdracht) ingetrokken worden en moeten er nieuwe toewijzingen komen van de nieuwe verantwoordelijke gemeenten. Dit kan zorgen voor een tijdelijke verhoging in de werkdruk. Daarnaast is het van belang dat je als zorgadministratie goed bijhoudt dat je voor alle ingetrokken toewijzingen van de oude gemeente een nieuwe toewijzing ontvangt van de andere gemeente. Ons advies; blijf vooral zelf goed in controle.
Daarnaast is er per januari 2021 een nieuw bericht geïntroduceerd die in lijn is met het nieuwe woonplaatsbeginsel, de JW319. Dit is een antwoordbericht op de VOT en VOW. Hierin kunnen gemeenten aangeven dat zij niet de verantwoordelijke gemeente zijn en tevens de gemeente vermelden die dit wel is. Het kan zo zijn dat in de periode na het ingaan van het nieuwe woonplaatsbeginsel gemeenten hier meer gebruik van gaan maken. Wij willen jullie dan ook adviseren om dit werkproces rondom dit bericht van tevoren uit te denken.

Heb je vragen over het woonplaatsbeginsel of heb je hulp nodig binnen jullie zorgadministratie afdeling? Neem gerust contact met ons op!

 

Bekijk ook eens deze kennisbank artikelen

Blog12 mrt 2024

Wachttijdverzachters in de jeugdzorg

Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn van alle tijden, maar de laatste jaren zijn flink toegenomen. Welke rol spelen wachttijdverzachters hierin?
Lees meer +
Blog04 mrt 2024

Laag percentage – bijzonder tarief 2024

Wat is het bijzonder tarief in 2024? En hoe wordt dit bepaald? En wat doe je als je in een te lage tariefgroep wordt beloond?
Lees meer +
Klantverhaal22 feb 2024

Procesverslimmer Kickstart voor WelThuis

Structurele personeelstekorten, hoge werkdruk en toenemende administratieve lasten. Dit zijn voor veel zorgorganisaties geen nieuwe begrippen. Om de optimalisatiekansen in kaart te brengen, is voor WelThuis de Procesverslimmer Kickstart uitgevoerd.
Lees meer +

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg! Schrijf je in